top of page

50 let národní sekce INSEA
1967–2017

AKCE K OSLAVĚ JUBILEA

Z NAŠÍ HISTORIE

ANKETA K POSLÁNÍ SEKCE

PUBLIKACE K 50. VÝROČÍ

KONFERENCE

PUBLIKACE

ALMANACH ČESKÁ SEKCE INSEA 1967–2017

ANKETA

HLEDÁNÍ VIZE NAŠÍ ORGANIZACE

akce

JOHN STEERS

prezident Světové rady InSEA v letech 1993–1996, dlouholetý člen Světové rady InSEA

TERESA TORRES de ECA 

prezidentka
Světové rady InSEA

CARL-PETER BUSCHKÜHLE

prezident Evropské regionální rady InSEA

MARJAN PREVODNIK

předešlý prezident Evropské regionální rady InSEA, poradce Národního vzdělávacího institutu
v Lublani

Anketa

PETRA ŠOBÁŇOVÁ

předsedkyně České sekce INSEA

BEDŘIŠKA UŽDILOVÁ

výtvarná umělkyně, dcera Jaromíra Uždila

HELENA HAZUKOVÁ

didaktička výtvarné výchovy, odbornice katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

JAN SLAVÍK

teoretik, docent katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty ZČU
v Plzni

ALENA HŮRKOVÁ

předsedkyně Asociace výtvarných pedagogů, výtvarná pedagožka

DANIELA VALACHOVÁ

didaktička a metodička výtvarné výchovy, docentka katedry výtvarnej kultúry PdF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

JOSEF HEJNÝ

letitý, dnes již bývalý metodik katedry výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci, pamětník nejvýznamnějších akcí Československého komitétu INSEA

HANA VACKOVÁ

členka České sekce INSEA, výtvarná pedagožka

JARMILA PŘIBYLOVÁ

výtvarná pedagožka, výtvarnice
a arteterapeutka

JAROSLAV MILLER

rektor Univerzity Palackého v Olomouci, historik

KATEŘINA ŠTĚPÁNKOVÁ

členka výboru České sekce INSEA, didaktička výtvarné výchovy

PETR EXLER

didaktik výtvarné výchovy, výtvarný pedagog

VĚRA UHL SKŘIVANOVÁ

členka výboru České sekce INSEA, vedoucí katedry výtvarné kultury PdF ZČU v Plzni, didaktička výtvarné výchovy

VLADIMÍR HAVLÍK

člen kontrolního výboru České sekce INSEA, docent pro obor intermediální tvorba, výtvarný umělec

DAGMAR NESLÁDKOVÁ

členka České sekce INSEA, výtvarná pedagožka

JANA RANDÁKOVÁ

výtvarná pedagožka, NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže

bottom of page