top of page

Eduklipy

V této části můžete najít edukativní materiály audiovizuálního charakteru – eduklipy, animace, záznamy přednášek, videa a jiné materiály do výuky. Jsou řazeny podle roku vydání. Publikace typu sborníky nebo odborné monografie můžete najít zde, publikace typu studijní text, statistika nebo metodika naleznete na tomto místě, jiné výukové materiály jsou k dispozici zde a nepublikované texty zde. Materiály nám v plné verzi nebo formou odkazu například na YouTube nebo na jiné úložiště laskavě poskytli naši partneři. Sekci průběžně doplňujeme a zveme odbornou veřejnost i učitele ke vzájemnému sdílení dalších publikací a k výměně informací o nově vznikající produkci.

Eduklipy, edukativní videa a animace

2020

Chtěli byste do naší knihovny nabídnout vlastní materiály? Neváhejte a napište nám! Rádi naši knihovnu obohatíme!

Bez_názvu_banner.png

Na stránkách projektu Bez názvu. Nedatováno. můžete najít cyklus pěti vzdělávacích klipů do výtvarné výchovy, jejichž cílem je ukázat dětem různé aspekty výtvarného umění a vysvětlit jim některé základní pojmy z této oblasti. Eduklipy, jejichž animátorkou a výtvarnicí je Pavla Baštanová, jsou určeny dětem přibližně ve věku 10–14 let. Děti se nejprve seznamují s jednotlivými postavičkami, jež provázejí celým cyklem a v jednotlivých klipech spolu vedou dialog nad vybranými problémy umění. Jedná se o modelové představitele profesí a dalších rolí v rámci uměleckého pole. Klipy, které vznikly na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v autorském kolektivu pod vedením Petry Šobáňové a ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, lze volně použít buď samostatně, anebo ve spojení s pracovními listy, jež jsou rovněž součástí metodických stránek www.nedatovano.cz. Ve výuce poslouží zejména jako motivační prvek, na nějž lze navázat vlastní tvůrčí činností. Edukativní animované klipy jsou dostupné jednak v běžné podobě a jednak se stopou tlumočení do znakového jazyka.

edu.png

EDU na drátě | Muzeum umění Olomouc připravilo o prázdninách inspiraci pro výtvarné aktivity na doma, a to v podobě eduklipů s inspirativními podněty. Jde o originální cyklus videí, jež jsou určena především dětem a jež nesou název EDU na drátě. Rozmanité nápady a podněty k výtvarné činnosti připravili lektoři a lektorky edukačního a produkčního oddělení MUO Terezie Čermáková, David Hrbek, Hana Lamatová, Marek Šobáň a Pavlína Wolfová za asistence Kamila Zajíčka a Terezy Hrubé. Klipy lze najít na stránkách MUO: https://www.muo.cz/edu-na-drate--3402/

bottom of page