V této části můžete najít edukativní materiály audiovizuálního charakteru – eduklipy, animace, záznamy přednášek, videa a jiné materiály do výuky. Jsou řazeny podle roku vydání. Publikace typu sborníky nebo odborné monografie můžete najít zde, publikace typu studijní text, statistika nebo metodika naleznete na tomto místě, jiné výukové materiály jsou k dispozici zde a nepublikované texty zde. Materiály nám v plné verzi nebo formou odkazu například na YouTube nebo na jiné úložiště laskavě poskytli naši partneři. Sekci průběžně doplňujeme a zveme odbornou veřejnost i učitele ke vzájemnému sdílení dalších publikací a k výměně informací o nově vznikající produkci.

Eduklipy, edukativní videa a animace

© 2020–2016 Česká sekce INSEA; webmaster Petra Šobáňová.