top of page

Výstavy

Sdílená imaginace | přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže 2019 

NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a Českou sekcí INSEA uspořádala ve Zlíně 16. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže s názvem Sdílená imaginace.

 

Výstava se konala 25. 5. – 7. 6. 2019 v galerii a foyeru Vzdělávacího komplexu U18 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova 5670.

Rozborový seminář se konal ve dnech 24. – 26. 5. 2019, slavnostní otevření výstavy za účasti zapojených pedagogů a dalších pozvaných hostů proběhlo 25. 5. 2019.

Informace a propozice: www.vytvarneprehlidky.cz.
Fotogalerie: Petra Šobáňová

Sdílená imaginace | vernisáž a doprovodný program 
Sdílená imaginace | pohled do výstavy zúčastněných projektů 
banner.jpg
Artgila123 | Mezinárodní putovní výstava INSEA

„Na začátku to byla voda, země a oheň. Vytvářeli jsme předměty každodenního života,
formovali jsme naše osobní symbolické předměty, transformovali jsme hlínu skrz oheň,
učili jsme se procesu proměny, užasli jsme nad skromnými materiály života;
umění se nám stalo prostředkem tázání a učení...
Prostřednictvím keramiky můžeme učit pochopení základům našeho
člověčenství a naší vesmírné přirozenosti.“

 

 

Česká sekce INSEA ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala výstavu ARTgila123. Jednalo se o naši účast na mezinárodním projektu, který iniciovala Teresa Torres de Eça, prezidentka InSEA a Portuguese Visual Art Teachers association. Projekt je jednou z mnoha aktivit Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním, která se snaží iniciovat nejen výzkum, ale také propojování výtvarných pedagogů napříč kontinenty.

Kolekce vystavených děl vznikla na základě výzvy s výrazným omezením: prezentovat keramický objekt, jenž by odpovídal rozměrům větší krabičky od sirek, tedy přibližně 1 X 2 X 3 palce (viz název výstavy ARTgila123). Na výzvu zveřejněnou v roce 2017 reagovaly téměř čtyři desítky umělců a pedagogů z celého světa a celý projekt výstavy, která se vejde do jednoho většího boxu, začal putovat po naplánovaných destinacích. Kolekce objektů již byla prezentována v korejském Daegu, v egyptské Káhiře a ve španělském Madridu. Po zastávce v ČR navštíví další destinace, např. Spojené království, Řecko, Kanadu nebo Mexiko.

Česká sekce INSEA se projektu aktivně účastní jako organizátorka jedné z výstav a zároveň iniciovala české zastoupení. Výstavy se tak účastní čeští zástupci Robert Buček, David Medek a Monika Dokoupilová. Zajímavostí české participace na projektu je originální doplněk výstavy v podobě studentské sekce nazvané Student ARTgila123. Studenti výtvarné výchovy byli k projektu již před časem přizváni a pod vedením zmíněných umělců-pedagogů vytvořili své drobné keramické objekty se záměrem umístit je do veřejného prostoru města Olomouce, konkrétně do výloh kaváren nebo obchodů. Výstava tak putuje nejen po světě, ale také po městě. Do studentské sekce výstavy bylo nakonec vybráno asi 20 studentských prací, které byly umístěny na dvanácti zastaveních ve městě. Výstava byla zahájena 12. prosince 2018 v galerii Plusmínus v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci a trvala do 28. 2. 2019.

O výstavě vyšel článek v Žurnálu Univerzity Palackého v Olomouc.