top of page

Členství v České sekci INSEA

Máte zájem o členství v České sekci INSEA?

 

Rádi vás přivítáme mezi sebe! Benefitem členství je možnost stát se členem mezinárodní komunity výtvarných pedagogů a podílet se na činnosti spolku s inspirativní tradicí. Členové jsou pravidelně informováni o dění v oboru a mají možnost účastnit se vzdělávacích akcí a odborných setkání. Členům je zdarma distribuován pravidelně vycházející bulletin Listy České sekce INSEA a elektronické verze publikací INSEA. Členové mají dále možnost získat za zvýhodněné ceny naše tištěné publikace.

 

Podmínky členství, práva a povinnosti členů

 

Členem České sekce INSEA se může stát každý vážný zájemce, který vyplní přihlášku ke členství a má zájem zapojit se aktivně do dění v oboru výtvarná výchova, resp. výchova uměním.

 

Členové jsou povinni podílet se podle svých možností na činnosti spolku v souladu s jeho stanovami. Mají právo účastnit se všech akcí spolku a nejméně jednou za rok dostávat zprávy o jeho činnosti.

 

Členové mají právo vyjadřovat se k činnosti České sekce INSEA, podávat k ní své návrhy a stanoviska. Mají právo volit a být voleni do výboru spolku. Členství ve výboru je čestné.

 

Členové jsou povinni platit členské příspěvky, jejichž výši odhlasovala plenární schůze. Členský příspěvek činí 400 Kč na rok, studenti platí 200 Kč, a to na účet spolku 2400943111/2010. Členství ve spolku je výběrové, individuální i kolektivní.​

Po odeslání přihlášky tajemnici České sekce INSEA na adresu insea(a)post.cz je nový člen/členka povinen zaplatit členský příspěvek. Jakmile platba proběhne, bude novému členu/člence zhotovena a zaslána průkazka člena INSEA.

bottom of page