© 2020–2016 Česká sekce INSEA; webmaster Petra Šobáňová.

Máte zájem o členství v České sekci INSEA?

 

Rádi vás přivítáme mezi sebe! Benefitem členství je možnost stát se členem mezinárodní komunity výtvarných pedagogů a podílet se na činnosti spolku s inspirativní tradicí. Členové jsou pravidelně informováni o dění v oboru a mají možnost účastnit se vzdělávacích akcí a odborných setkání. Členům je zdarma distribuován pravidelně vycházející bulletin Listy České sekce INSEA a elektronické verze publikací INSEA. Členové mají dále možnost získat za zvýhodněné ceny naše tištěné publikace.

 

Podmínky členství, práva a povinnosti členů

 

Členem České sekce INSEA se může stát každý vážný zájemce, který vyplní přihlášku ke členství a má zájem zapojit se aktivně do dění v oboru výtvarná výchova, resp. výchova uměním.

 

Členové jsou povinni podílet se podle svých možností na činnosti spolku v souladu s jeho stanovami. Mají právo účastnit se všech akcí spolku a nejméně jednou za rok dostávat zprávy o jeho činnosti.

 

Členové mají právo vyjadřovat se k činnosti České sekce INSEA, podávat k ní své návrhy a stanoviska. Mají právo volit a být voleni do výboru spolku. Členství ve výboru je čestné.

 

Členové jsou povinni platit členské příspěvky, jejichž výši odhlasovala plenární schůze. Členský příspěvek činí 400 Kč na rok, studenti platí 200 Kč. Členství ve spolku je výběrové, individuální i kolektivní.​

Každý spolek – i když je založen na dobrovolnické práci svých členů a představitelů – potřebuje pro zajištění své činnosti vlastní, i když skromný rozpočet. Proto prosíme členy České sekce INSEA o úhradu členského příspěvku vždy nejlépe k poslednímu lednu nastupujícího roku.

Výše členských příspěvků je od roku 2018 (včetně) 400 Kč na rok, studenti 200 Kč na rok.

Příspěvky plaťte na účet spolku 2400943111/2010 a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. O vystavení dokladu lze požádat Karin Militkou (karin.militka@seznam.cz).