top of page

Odborné publikace

V této části můžete najít zajímavé oborové publikace odborného charakteru, jež nám ve fulltextech nebo odkazech laskavě poskytli naši partneři. Publikace jsou členěny do částí sborníky a odborné monografie. Našim partnerům z řad autorů nebo vydavatelů děkujeme za možnost sdílení elektronické verze publikací, již lze aktivovat poklepáním na náhled obálky. Pro úplnost jsme sem umístili také produkci České sekce INSEA, kterou jinak najdete zde. Sekci průběžně doplňujeme a vyzýváme odbornou veřejnost ke vzájemnému sdílení dalších knih, sborníků nebo metodik a k výměně informací o nově vznikající produkci.

Publikace jiného typu – studijní texty, katalogy projektů nebo metodiky – naleznete v této části našeho webu. Publikace v cizích jazycích můžete najít v této části knihovny. Vzhledem k jazykové blízkosti slovenštiny ponecháváme slovenské publikace i zde. Šedou literaturu, tedy nepublikované kvalifikační práce a jiné dokumenty, naleznete zde.

Publikace jsou řazeny podle roku vydání.

Sborníky, katalogy

Monografie

Chtěli byste do naší knihovny nabídnout vlastní publikace? Neváhejte a napište nám! Rádi naši knihovnu obohatíme!

2022

2022

prebal.png
POSPÍŠIL, Aleš, ŘEPA, Karel & Petra ŠOBÁŇOVÁ. Prostor obrazu: mezioborová setkání na poli umění a edukace. Sborník textů z celostátní konference České sekce INSEA, uspořádané ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje. 2022. 349 s. Olomouc: Česká sekce INSEA. ISBN 978-80-908056-6-8.
Obrázek1.jpg
UHL SKŘIVANOVÁ Věra et al. Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 296 s. ISBN 978-80-261-1099-6.

2021

2021

hranice.png
BABJAKOVÁ, Iveta, ed. Hranice neformálneho vzdelávania – teória a prax v prostredí múzeí, galérií a pamiatok (zborník textov z cyklu webinárov). Banská Bystrica: Malena. 2021. 144 s. ISBN 978-80-570-3097-3.
preview510.jfif
FILIPOVÁ, Petra. Výtvarná výchova a digitální svět. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2021. 215 stran. ISBN 978-80-908056-1-3.

2020

obalka.jpg
UHL SKŘIVANOVÁ, Věra & Monika PLÍHALOVÁ, eds. DIDART | Edukační přístupy ve výtvarné výchově. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2020. 27 s. ISBN 978-80-261-0897-9.

2020

Krajina_obalka.jpg
ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš, DUCHKOVÁ, Zuzana & Michal FILIP. Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. Olomouc: Česká sekce INSEA. 2020. 251 s. ISBN 978-80-904268-5-6.
csm_kkp_hlavni_515434c586.jpg
NÉTEK, Rostislav a kol. Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: strategie a doporučení pro posílení segmentu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2020. 141 stran. ISBN 978-80-244-5844-1.
nahled bookletu.png
ŠOBÁŇOVÁ, Petra & Jana Jiroutová, eds. Art Education in The Time of Coronavirus | Reflecting on Today, Anticipating Tomorrow: Booklet of Abstracts. Olomouc: Czech Section of INSEA. 2020. 59 s. ISBN 978-80-908056-0-6.

2019

arteduco.jpg
UHL SKŘIVANOVÁ, Věra & Stanislav POLÁČEK. ARTEDUCO InSEA PLZEŇ 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2019. 144 s. ISBN 978-80-261-0896-2.

2019

prebal czech section.png
ŠOBÁŇOVÁ, P., JIROUTOVÁ, J. Czech Section of INSEA 1967–2017. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2019. ISBN 978-80-904268-6-3.
prebal_nahled.png
ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Výtvarný projev a disabilita: kořeny a současnost proinkluzivní didaktiky výtvarné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 182 s. ISBN 978-80-244-5561-7.
prebal_kvalita.png
POSPÍŠIL, Aleš, ŘEPA, Karel & ŠOBÁŇOVÁ, Petra, eds. et al. Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: Česká sekce INSEA. 2019. 314 s. ISBN 978-80-904268-7-0.
prebal jir.png
JIROUTOVÁ, Jana et al. Muzejní kultura a fenomén soft power. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2020. ISBN 978-80-904268-8-7.

2018

obalka edukace v kulture.png
ŠOBÁŇOVÁ, Petra & Květoslava MUSILOVÁ, eds. Kultura, umění a výchova: Výběr z textů 2013–2016. Muzejní a galerijní pedagogika | Edukace v kultuře. Olomouc: Česká sekce INSEA. 2018. 274 s. ISBN 978-80-904268-3-2.

2017

2018

prebal ikona.png
DOLÁK, Jan & Petra ŠOBÁŇOVÁ. Museum Presentation. Olomouc: Palacký University Olomouc. 2018. 377 s. ISBN 978-80-244-5522-8.

2017

ŠOBÁŇOVÁ, Petra & Jana JIROUTOVÁ et al. Česká sekce INSEA 1967–2017. Olomouc: Česká sekce INSEA. 2017. 220 s. ISBN 978-80-904268-2-5.

2016

PODLIPSKÝ, Rudolf, VANČÁT, Jaroslav, UHL SKŘIVANOVÁ, Věra, ZIKMUNDOVÁ, Vladimíra & kol. Tvořivost ve výtvarné výchově a její účinky na všeobecné vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2017. 266 s. ISBN 978-80-261-0728-6.
ŠOBÁŇOVÁ, Petra, ed.
Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy: Reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2016. 237 s. ISBN 978-80-904268-1-8.
Kolektiv autorů: Doktorské kolokvium KVK PF UJEP 2016: Sborník kolokvia doktorského studia oboru Teorie výtvarné výchovy pořádaného 17. 2. 2016 Katedrou výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2016, 92 s. 
Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR = Culture as an opportunity for active ageing in the Czech Republic. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), 2016. 255 s. ISBN 978-80-7068-312-5.
Sborník statí o kultuře v letech 2010–2014. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). 2016. ISBN 978-80-7068-303-3.

2015

HAVLÍK, Vladimír, ed. 
Akce a reakce: performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 227 stran. ISBN 978-80-244-4619-6.
Kolektiv autorů: Doktorské kolokvium KVK PF UJEP 2015: Sborník kolokvia doktorského studia oboru Teorie výtvarné výchovy pořádaného 11. 2. 2015 Katedrou výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015, 150 s. 
Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku: sborník příspěvků z konference: 29.–30.9.2015 GASK, Kutná Hora. Praha: NIPOS, 2015. 159 s. ISBN 978-80-7068-299-9.

2014

Kolektiv autorů: Doktorské kolokvium KVK PF UJEP 2014: Sborník kolokvia doktorského studia oboru Teorie výtvarné výchovy pořádaného 17. 2. 2014 katedrou výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, 151 s. 

2013

UHL SKŘIVANOVÁ, Věra, ed. 

Pedagogika umění – umění pedagogiky, aneb, Inovativní, interkulturní a interdisciplinární přístupy k edukaci. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. ISBN 978-80-7414-582-7.

Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a Německu: sborník příspěvků z konference: [Praha, 27. února 2013]. Praha: NIPOS, ©2013. 105 s. ISBN 978-80-7068-276-0.

2016

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana a kol.
Vize v umění a ve výchově uměním. Brno: Barrister & Principal, 2016. 198 s. ISBN 978-80-7485-112-4.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra, LAŽOVÁ, Jolana et al. Muzeum versus digitální éra. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 264 s. ISBN 978-80-244-5023-0. 

2015

net art obalka.png
ŠOBÁŇOVÁ, Petra, JIROUTOVÁ Jana, DELGADILLO BLANDO, José Rodrigo & Marie MEIXNEROVÁ. Net art. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2015. 269 s. ISBN 978-80-244-4627-1.
PASTOROVÁ, Markéta a kol. K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 170 s. ISBN 978-80-244-4624-0.
STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, ŠOBÁŇOVÁ, Petra et al. Téma – akce – výpověď: projektová metoda ve výtvarné výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 183 s. ISBN 978-80-244-4506-9.
BLAŽEK, Timotej a kol. 
Objekt a materiál v umení a edukácii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 198 s. ISBN 978-80-244-4775-9.
JUREČKOVÁ, Veronika. Výuka dějin umění a rozvoj percepčních, verbálních a hodnotících dovedností studentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 135 s. ISBN 978-80-244-4637-0.
TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Otevřená klenotnice poznávání: didaktické analýzy edukačních programů Muzea Komenského v Přerově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 270 s. ISBN 978-80-244-4622-6.
EXLER, Petr. Využití projektové metody ve výtvarné výchově s artefiletickými postupy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 127 s. ISBN 978-80-244-4620-2.
ŠOBÁŇOVÁ, Petra a JOHNOVÁ ČAPKOVÁ, Michaela. Plánování edukačních aktivit v muzeu: od strategického plánu k přípravě edukačního programu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 117 s. ISBN 978-80-244-4626-4.
HORÁČEK, Martin. Úvod do památkové péče. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 111 s. ISBN 978-80-244-4621-9.
ŠOBÁŇOVÁ, Petra a kol. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 221 s. ISBN 978-80-244-4625-7.
ADÁMKOVÁ TURZOVÁ, Magdalena & Petra FILIPOVÁ. Učit umění: učitel a žák v labyrintu současného umění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 183 s. ISBN 978-80-244-4849-7.

2014

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium. 1. díl, Přístupy k tvorbě expozic a jejich inovace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 361 s. ISBN 978-80-244-4302-7.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka. Street art. Ústí nad Labem: UJEP, 2014, 95 s. ISBN 978-80-7414-651-0.
ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium. 2. díl, Výzkum současných českých expozic. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 467 s. ISBN 978-80-244-4394-2.
STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarný projev dítěte předškolního věku v jednadvacátém století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 108 s. ISBN 978-80-244-3818-4.

2013

2012

KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka & Hana PEJČOCHOVÁ (eds.) Jaroslav Brožek – mezi umělcem, pedagogem a vědcem: (kritická edice tvorby). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2012, 118 s. ISBN 978-80-7414-563-6.

2012

MYSLIVEČKOVÁ, Hana & Veronika JUREČKOVÁ, eds. Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií I: využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově: sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 161 s. ISBN 978-80-244-3089-8.

2011

MYSLIVEČKOVÁ, Hana & Veronika JUREČKOVÁ, eds. Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií II: využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově: sborník příspěvků [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3222-9.

2011

JANÍK, Tomáš a kol. Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality: [výzkumná zpráva]. [Praha]: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP, 2011. 110 s. ISBN 978-80-86856-80-3.
PÍŠOVÁ, Michaela et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula: [výzkumná zpráva]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2011. 303 s. ISBN 978-80-87000-78-6.

2010

JANÍK, Tomáš et al. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol: [výzkumná zpráva]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. 161 s. ISBN 978-80-87000-36-6.
Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí: Praha, 22.-23. září 2011: sborník příspěvků. Praha: NIPOS, ©2011. 222 s. ISBN 978-80-7068-012-4.
PŘIKRYLOVÁ, Katarína, ed. Odvaha tvořit a stereotyp: odborná kritická reflexe příprav na hodiny výtvarné výchovy [CD-ROM]. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-078-8.

STARŠÍ

DYTRTOVÁ, Kateřina, Jitka KRATOCHVÍLOVÁ & Hana PEJČOCHOVÁ (eds.). Hranice oboru: sborník kolokvia doktorského studia oboru výtvarná výchova: katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem 2010. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, 94 s. ISBN 978-80-7414-238-3.
Učitel v informační síti 2010: sborník příspěvků národní konference Metodického portálu pořádané 10. listopadu 2010 v Brně. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. 55 s. ISBN 978-80-87000-44-1.
MAŠEK, Jan, SLOBODA, Zdeněk & Vladimíra ZIKMUNDOVÁ, eds. Mediální pedagogika v teorii a praxi: sborník příspěvků z mezinárodní konference o mediální výchově a pedagogice: Plzeň, 17.-18. června 2009. Plzeň: Fakulta pedagogická ZČU, ©2010. 229 s. ISBN 978-80-7043-851-0.
GALAJDOVÁ, Katarína, ed. Možnosti mimoškolního vzdělávání: sborník příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. 104 s. ISBN 978-80-7041-803-1.
HORÁČEK, Radek a ZÁLEŠÁK, Jan, eds. Veřejnost a kouzlo vizuality: rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 313 s. ISBN 978-80-210-4722-8.
STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana & Jiří HAVLÍČEK, eds. Spiritualita: fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců: sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 542 s. ISBN 80-210-4206-0.
ZIKMUNDOVÁ, Vladimíra ed. Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova: Sympozium České sekce INSEA Plzeň, [16. – 18. září] 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. ISBN 80-7043-504-6.
ŠTEIGLOVÁ, Taťána, ed. Výtvarná výchova a mody její komunikace: symposium České sekce INSEA, Olomouc, [7. – 9.] listopad 2002. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 179 s. ISBN 80-244-0779-5.
bottom of page