top of page

Kurikulární dokumenty

V této části můžete najít různé materiály Národního ústavu pro vzdělávání, zejména kurikulární dokumenty, informace ke standardům  a metodické komentáře. Na jiném místě knihovny pak najdete materiály určené přímo do výuky – pracovní listy, metodiky, učebnice, výukové komiksy apod. Publikace typu sborníky nebo odborné monografie můžete najít zde, publikace typu studijní text, statistika nebo metodika naleznete na tomto místě, nepublikované texty zde. Publikace nám ve fulltextech nebo formou odkazu laskavě poskytli naši partneři. Elektronickou verzi publikací lze aktivovat poklepáním na náhled obálky. Pro úplnost jsme sem umístili také produkci České sekce INSEA, kterou jinak najdete zde. Sekci průběžně doplňujeme a vyzýváme odbornou veřejnost ke vzájemnému sdílení dalších publikací a k výměně informací o nově vznikající produkci.

Kurikulární dokumenty, důležité materiály

2017

Informace o připravovaných revizích kurikula; NÚV spustil online odbornou diskusi o revizích RVP, sběr podnětů do 20/9

Vše viz http://www.nuv.cz/t/navrh

 

Odkaz na aktuální kurikulární dokumenty http://www.nuv.cz/t/rvp

Přehled umělecké vzdělávání:

http://www.nuv.cz/t/uv?highlightWords=z%C3%A1kladn%C3%AD+um%C4%9Bleck%C3%A9+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD

 

Odkaz na stránky MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017-1?

 

Význam muzeí, galerií a památníků pro školy a pro celoživotní vzdělávání zveřejněny informace na podporu zařazování edukativních programu muzeí a galerií do výuky:

highlightWords=Soubor+pedagogicko+organiza%C4%8Dn%C3%ADch+informac%C3%AD+pro+rok+2017%2F2018

(v rámci materiálu Soubor pedagogicko-organizačních opatření 2017/2018 na str. 34/35 v bodě 18.2)

 

Odkaz na stránky, kde jsou zveřejněny všechny informace ke standardům ke všem vzdělávacím oborům a metodické komentáře:

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9832

 

Standardy pro základní vzdlávání – Výtvarná výchova:

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=73150&view=9832

 

Metodické komentáře a úlohy ke standardům základního vzdělávání – Výtvarná výchova, dostupné z:  http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21383/metodicke_komentare_a_ulohy_ke_standardum_zv___vytvarna_vychova.pdf

Jedná se o elektronickou publikaci s ISBN

bottom of page