top of page

Z oboru

Česká sekce INSEA je platformou integrující různé skupiny a subjekty působící v oboru výchova uměním, resp. výtvarná výchova a široce vnímaná výtvarná pedagogika včetně galerijní a muzejní pedagogiky. Proto na našich stránkách zveřejňujeme adresy důležitých decizních i nevládních organizací, univerzitních pracovišť, oborových portálů, odborných i metodických časopisů a jiných zdrojů informací.

Najdete je v jednotlivých sekcích Oborové zdroje, Významné organizaceUniverzitní pracoviště a Zajímavé projekty. Máte-li pocit, že jsme na někoho zapomněli, napište nám!

Dění v oboru zajisté ovlivňuje i produkce různých publikací, jež na našem portále – se souhlasem autorů nebo vydavatelů – rádi zveřejňujeme. Pro větší přehlednost jsme publikacím vyhradili zvláštní prostor, virtuální knihovnu. Najdete ji zde.

Vstup do knihovny elektronických publikací
bottom of page