Z oboru

Česká sekce INSEA je platformou integrující různé skupiny a subjekty působící v oboru výchova uměním, resp. výtvarná výchova a široce vnímaná výtvarná pedagogika včetně galerijní a muzejní pedagogiky. Proto na našich stránkách zveřejňujeme adresy důležitých decizních i nevládních organizací, univerzitních pracovišť, oborových portálů, odborných i metodických časopisů a jiných zdrojů informací.

Najdete je v jednotlivých sekcích Oborové zdroje, Významné organizaceUniverzitní pracoviště a Zajímavé projekty. Máte-li pocit, že jsme na někoho zapomněli, napište nám!

Dění v oboru zajisté ovlivňuje i produkce různých publikací, jež na našem portále – se souhlasem autorů nebo vydavatelů – rádi zveřejňujeme. Pro větší přehlednost jsme publikacím vyhradili zvláštní prostor, virtuální knihovnu. Najdete ji zde.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Vstup do knihovny elektronických publikací