top of page

Materiály do výuky

Chtěli byste do naší knihovny nabídnout vlastní materiály? Neváhejte a napište nám! Rádi naši knihovnu obohatíme!

V této části můžete najít různé materiály určené přímo do výuky – pracovní listy, metodiky, učebnice, výukové komiksy apod. Jsou řazeny podle roku vydání. Publikace typu sborníky nebo odborné monografie můžete najít zde, publikace typu studijní text, statistika nebo metodika naleznete na tomto místě, nepublikované texty zde. Publikace nám ve fulltextech nebo formou odkazu laskavě poskytli naši partneři. Elektronickou verzi publikací lze aktivovat poklepáním na náhled obálky. Pro úplnost jsme sem umístili také produkci České sekce INSEA, kterou jinak najdete zde. Sekci průběžně doplňujeme a vyzýváme odbornou veřejnost ke vzájemnému sdílení dalších publikací a k výměně informací o nově vznikající produkci.

Materiály do výuky

2020

2017

MIKEŠOVÁ, Veronika & Michal PUHAČ. 2017. Den v životě neolitické ženy: vzdělávací komiks. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p. o. ISBN 978-80-86756-19-6.
Komiks lze v současné době získat na vyžádání u autorky.

2013

anglicaci frci.png
SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra. Angličáci frčí!: Pracovní listy pro návštěvníky k výstavě | Angličáci Matchbox | 12. 12. 2012 – 15. 4. 2013, Výstavní sál Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013.
metodika1.png
FULKOVÁ, Marie, JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, Lucie & Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Metodika I: Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro předškolní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta & Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013.
metodika2.png
JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, Lucie, FULKOVÁ, Marie & Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Metodika II: Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro základní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta & Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013.
metodika3.png
FULKOVÁ, Marie, JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, Lucie & Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Metodika III: Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro gymnaziální vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta & Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013.

2012

shirana list.png
FULKOVÁ, Marie, KITZBERGEROVÁ, Leonora, NOVOTNÁ, Magdalena & Lucie JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ. Metodický materiál edukačního programu k výstavě Shirana Shahbazi: Takže znova / Then Again, 22/03 – 03/06/2012, Praha: Galerie Rudolfinum, 2012.

2011

pro_ucitele_já_bezesporu.png
FULKOVÁ, Marie, PLISKA, Marian & Johanka OVČÁČKOVÁ. Bílé desky: Čítanka k edukačnímu programu Když se mě zeptají, kdo jsem… | Já, bezesporu. Praha: Galerie Rudolfinum, 2011.
rada ucitele.png
SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra & Marie FULKOVÁ. Slovo autorek vzdělávacího programu k pedagogům | P. Rada! Paráda! | Pravoslav Rada — keramické dílo, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 3. února — 25. dubna 2011. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2011.
shirana list.png
FULKOVÁ, Marie, KITZBERGEROVÁ, Leonora, NOVOTNÁ, Magdalena & Lucie JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ. Bílé desky: Metodický materiál edukačního programu k výstavě Shirana Shahbazi: Takže znova / Then Again, 22/03 – 03/06/2012, Praha: Galerie Rudolfinum, 2012.
já list.png
FULKOVÁ, Marie, PLISKA, Marian. Když se mě zeptají, kdo jsem… Pracovní listy k výstavě | Já, bezesporu | 26/5 – 14/8 2011. Praha: Galerie Rudolfinum, 2011. ISBN 978-80-86443-15-7.
pravoslav rada list.png
SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra & Marie FULKOVÁ. Radovy radovánky: Samoobslužné pracovní listy pro návštěvníky výstavy P. Rada! Paráda! | Pravoslav Rada — keramické dílo, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 3. února — 25. dubna 2011. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2011.
pravoslav rada.png
Pravoslav Rada: Pexeso pro návštěvníky výstavy P. Rada! Paráda! | Pravoslav Rada — keramické dílo, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 3. února — 25. dubna 2011. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2011.
bottom of page