© 2020–2016 Česká sekce INSEA; webmaster Petra Šobáňová.

V této části můžete najít různé materiály určené přímo do výuky – pracovní listy, metodiky, učebnice, výukové komiksy apod. Jsou řazeny podle roku vydání. Publikace typu sborníky nebo odborné monografie můžete najít zde, publikace typu studijní text, statistika nebo metodika naleznete na tomto místě, nepublikované texty zde. Publikace nám ve fulltextech nebo formou odkazu laskavě poskytli naši partneři. Elektronickou verzi publikací lze aktivovat poklepáním na náhled obálky. Pro úplnost jsme sem umístili také produkci České sekce INSEA, kterou jinak najdete zde. Sekci průběžně doplňujeme a vyzýváme odbornou veřejnost ke vzájemnému sdílení dalších publikací a k výměně informací o nově vznikající produkci.

Materiály do výuky

MIKEŠOVÁ, Veronika & Michal PUHAČ. 2017. Den v životě neolitické ženy: vzdělávací komiks. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p. o. ISBN 978-80-86756-19-6.
Komiks lze v současné době získat na vyžádání u autorky.
rada ucitele.png
SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra & Marie FULKOVÁ. Slovo autorek vzdělávacího programu k pedagogům | P. Rada! Paráda! | Pravoslav Rada — keramické dílo, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 3. února — 25. dubna 2011. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2011.
pravoslav rada list.png
SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra & Marie FULKOVÁ. Radovy radovánky: Samoobslužné pracovní listy pro návštěvníky výstavy P. Rada! Paráda! | Pravoslav Rada — keramické dílo, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 3. února — 25. dubna 2011. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2011.
pravoslav rada.png
Pravoslav Rada: Pexeso pro návštěvníky výstavy P. Rada! Paráda! | Pravoslav Rada — keramické dílo, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 3. února — 25. dubna 2011. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2011.