top of page

Zajímavé projekty

V této sekci najdete odkazy na různé zajímavé projekty – ať již stále běžící, anebo již ukončené. Webové stránky jednotlivých projektů jsou mnohdy zdrojem zajímavých výstupů a informací o dění v oboru výchova uměním a v oborech příbuzných. 

Fresh Eye – platforma pro rozvoj a propagaci studia vizuální kultury
Fresh Eye je platforma pro rozvoj a propagaci studia vizuální kultury. V rámci pravidelných měsíčních přednášek dává prostor mladým teoretikům, umělcům, kurátorům, žurnalistům a kreativcům. Buduje online knihovnu audiovizuálního a textového materiálu.
 
Pro studenty vysokých škol vyhlašuje soutěž Jeden pohled nestačí a edukaci na středních školách se věnuje prostřednictvím workshopu Základy vizuální komunikace.
 

Stránky projektu nabízejí:

1) přehled více než 50 realizovaných programů,

 

2) textovou knihovnu, která obsahuje bakalářské, diplomové a dizertační práce, které se váží k tématům diskutovaným v rámci měsíčních programů a které jsou doplněny o zajímavé studentské texty přijaté v rámci VŠ soutěže,

 

3) bohatý video archiv obsahující více než 130 příspěvků hostů, kteří přicházejí z oblasti teorie humanitních věd, médií a vizuálního umění.

Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání – komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů

Cílem projektu realizovaného Katedrou výtvarné výchovy PdF UP bylo posílení jejího postavení v národním i mezinárodním prostředí a rozšíření nabídky výtvarného vzdělávání pro všechny studenty Univerzity Palackého.

 
Na stránkách projektu lze najít četné výstupy z hlavních aktivit projektu, kterými byly mimo jiné dílčí inovace stávajících disciplín studijních oborů, 10 nových mezioborových studijních modulů, odborné konference a didaktické semináře. V rámci projektu byl založen odborný časopis Kultura, umění a výchova – elektronické periodikum, věnující se široké problematice umění, kultury, vizuální komunikace, nových médií a výchovy.

Na stránkách projektu lze najít četné publikace, ale i nepublikované příspěvky z uspořádaných konferencí.

Délka trvání projektu:
1. 6. 2012 – 30. 4. 2015
bottom of page