top of page
Poster INSEA.png
Koalice kompas all.gif

Česká sekce INSEA je členem KOMPASU!

Zajímá vás, co je u nás nového? Přejděte na stránku s aktualitami!

INSEA statusy (1).gif
pf%20insea%202020_edited.png

Česká sekce INSEA

Vítejte na oficiálních stránkách České sekce INSEA, národní sekce Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním (International Society for Education through Art) a oborovém portále pro výtvarnou výchovu a široce chápanou výchovu uměním!

 

 

"Tvořivost v umění je základní potřebou, jež je společná všem lidem, a umění je jednou
z nejvyšších forem vyjádření a komunikace."

Z preambule Ústavy International Society for Education through Art

Czech Section of INSEA

 

 

Welcome to the official website of the Czech Section of INSEA, the national section of the International Society for Education through Art, and a specialised portal for art education and education through art in its broadest sense!

‘Creative activity in art is a basic need common to all people;
and art is one of man’s highest forms of expression and communication."

From the Preamble of the Constitution of the International Society
for Education through Art

English version

Home

O nás

"Mezinárodní společnost pro výchovu uměním definuje samu sebe jako komunitu zaměřenou na obhajobu výtvarné výchovy a její výzkum a na propojování lidí a poznatků z tohoto oboru. Zdůrazňuje přitom význam výzkumu – ať již teoretického, nebo empirického – a jeho propojení s praxí výtvarné edukace. Česká sekce INSEA nemůže mít cíle jiné – leží jí na srdci kvalita didaktického diskurzu našeho oboru a zároveň je skutečnou komunitou."

 

"Česká sekce INSEA je součástí občanské společnosti v havlovském pojetí, jež vyzdvihuje na spolkovém životě jeho celkový pozitivní vliv na demokratickou společnost a to, že dává člověku-jednotlivci prostor pro to, aby „se uskutečňoval“. Havel v kontrastu s neoliberálním pojetím společnosti a vzdělávání (jemuž musí čelit zvláště výtvarná výchova akcentující i jiné než ekonomicky chápané hodnoty) zdůrazňoval, že člověk není jen výrobcem, tvůrcem zisku či konzumentem – je nejhlouběji někým, kdo se realizuje v mezilidském styku a touží po spolupráci, někým, komu není lhostejné, co se děje kolem něj. Občanská společnost – a tedy i Česká sekce INSEA – je jednou z forem ryze lidské seberealizace, je prostorem pro naši zodpovědnost za svět. Tímto způsobem mnozí z nás chápou i samu výchovu uměním, jež institucionálním, komunitně založeným zaštítěním získává na síle a viditelnosti."

Petra Šobáňová, předsedkyně spolku

services
Komunita
Výzkum
Vzdělávání

Naše poslání

Česká sekce INSEA je zapsaným spolkem, jenž je kolektivním členem mezinárodní společnosti INSEA (International Society for Education through Art), rozvíjející spolupráci v oblasti výchovy uměním a k umění. Tato nevládní organizace působí v mnoha zemích na všech kontinentech a plní integrační funkci v souladu se svou ústavou, jež je závazná i pro českou sekci. Aktivita INSEA se dále váže na činnost UNESCO, s níž je spjata formou konzultativního statutu.

Mezinárodní organizace pro výchovu výtvarným uměním (International Society for Education through Art) vznikla v roce 1963 v rámci UNESCO sloučením FEA (jež byla založena  v roce 1904) a pařížské INSEA (byla založena 1954).

 

Česká sekce INSEA, z. s., je národní sekcí a navazuje na činnost bývalého Československého komitétu INSEA, jenž byl založen v roce 1967 jako odezva úspěšného celosvětového kongresu INSEA uskutečněného v Praze roku 1966. V roce 2017 tak Česká sekce INSEA oslavila 50 let své kontinuální existence.

Posláním České sekce INSEA je rozvíjet výchovu uměním a didaktický diskurz oboru výtvarná výchova a přispívat k mezinárodní spolupráci na tomto poli. Spolek sleduje a dále předává zahraniční zkušenosti, publikuje odborné texty a zprávy a šíří informace o světovém dění v oblasti výchovy výtvarným uměním v celé široce chápané sféře estetické výchovy.

 

Česká sekce INSEA pořádá konference a vzdělávací semináře, podílí se na organizaci výstav výtvarné tvorby dětí a mládeže a podporuje teoretické bádání v této oblasti. 

About
391714769_2609865109174372_7152172087772654626_n.jpg

Listy České sekce INSEA

Listy České sekce INSEA plní funkci oborového informačního zdroje a jsou diskusním bulletinem členů zapsaného spolku Česká sekce INSEA (International Society for Education through Art / Mezinárodní organizace pro výchovu uměním). Listy původně vycházely v letech 1995–1998 jako neperiodický občasník (bylo vydáno celkem 5 čísel ve čtyřech ročnících) a na tuto tradici navazuje v roce 2016 pátý ročník obnoveného periodika. Listy vycházejí dvakrát ročně jako neregistrované periodikum pro potřeby spolku a odborné veřejnosti.

Výzva k zasílání informací a pozvánek do Listů České sekce INSEA

 

Listy České sekce INSEA jsou v elektronické podobě volně distribuovány všem členům spolku. Čtenáři z řad členů České sekce INSEA a široké odborné veřejnosti se mohou těšit na zprávy o činnosti výboru, o dění v INSEA ve světové a regionální perspektivě, ale i o širším oborovém dění. Zveřejňujeme zprávy o plánovaných i uskutečněných konferencích, výzvy k publikování, anotace nově vydaných metodických a odborných publikací nebo informace o akcích různých oborových subjektů. Zájemci mohou redakci zasílat informace týkající se těchto okruhů: pozvánky (na konference a další oborové akce, na vzdělávací semináře, na edukační programy k výstavám), zprávy (z konferencí, kolokvií, seminářů), anotace nových knih a aktuálně vydávaných časopisů z oblasti expresivních oborů v čele s výtvarnou výchovou, pedagogických věd včetně muzejní pedagogiky, školství a dalších příbuzných oborů, náměty na činnost spolku a jeho výboru, návrhy témat vzdělávacích akcí pro pedagogy, podněty z praxe, diskusní příspěvky.

 

Redakce si vyhrazuje právo na krácení či jinou úpravu zaslaných příspěvků. Informace průběžně zasílejte na e-mail insea@post.cz.

Na našich stránkách najdete fulltexty jak aktuálních čísel Listů, tak čísel archivních.

Testimonials
Contact

Kontaktní údaje

Kontaktujte nás!

 

Česká sekce INSEA, z. s.

Univerzitní 3, 779 00 Olomouc

insea@post.cz

www.insea.cz

https://www.facebook.com/ceskasekceINSEA/

IČ: 49280228

účet spolku: 2400943111/2010

Můžete využít také rychlý kontaktní formulář:

Odesláno. Děkujeme za zprávu.

bottom of page