top of page

Plzeň 2019 | 17. – 18. 6. 2019

Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu


Prozatím poslední konference České sekce INSEA se konala ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni. Připojené fotogalerie vám připomenou dění na této významné akci – ať již se jednalo o jednání v plénu a v sekcích, nebo o doprovodné výstavy a plenární zasedání s volbou výboru.

 

Fotografie z konferenčního jednání

 

 

Fotogalerie z výstav, jež byly součástí konference

plzen.jpg

Plzeň 2019 | 17. – 18. 6. 2019

Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu


Česká sekce INSEA & Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické, Západočeská univerzita v Plzni

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

ve dnech 17. a 18. 6. 2019 se koná v Plzni na katedře výtvarné výchovy a kultury konference České sekce INSEA. Budeme velice rádi za vaši aktivní účast. Je možné vystoupit s příspěvkem, zúčastnit se výstavy umělců, kteří působí na pedagogických fakultách v areálu DEPO2015, nebo se zúčastnit didaktické výstavy posterů v Galerii Evropského domu na Plzeňském náměstí.

 

Na tomto odkazu najdete stránky konference a budeme velice rádi, pokud přepošlete tuto nabídku také všem případným zájemcům z řad odborníků, pedagogů, edukátorů, studentů.

 

Na stránkách Inseaplzen2019.zcu.cz naleznete registrační formulář k účasti na konferenci a dvě výzvy k výstavní činnosti v rámci doprovodného programu.

 

V případě potřeby se, prosím, obracejte na sekretářku katedry – paní Martinu Šurkalovou, e-mail: suromar@kvk.zcu.cz

 

Těšíme se na Vás v Plzni!

Cílem konference je přispět k ozřejmění a reflexi pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. Navázat na kořeny české výtvarné výchovy a podpořit vznik historio-grafických oborových studií, ale také identifikovat zahraniční vlivy a zásadní mezinárodní kontext oboru formující rozvoj naší výtvarné výchovy od jejích počátků do současnosti. Identifikovat zásadní koncepce výtvarné výchovy a jejich východiska i zahraniční souvislosti. Reflektovat specifické, ale také interkulturní charakteristiky současné výtvarné výchovy a zároveň přispět k tříbení soudobé oborové terminologie užívané na různých pracovištích u nás i v zahraničí.

Připravujeme konferenci České sekce INSEA!

Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické, Západočeská univerzita v Plzni

S předstihem informujeme o připravované konferenci České sekce INSEA s názvem Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu, jejíž organizace se laskavě ujala Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v čele s Věrou Uhl Skřivanovou. Všichni v Plzni – spolu s členy výboru a kontrolní komise – se těší na brzké setkání s vámi!

47485828_2158510764476286_39289252421597
47575406_2158510694476293_16791642795147
bottom of page