top of page
Listy České sekce INSEA z let 1995–1998

Listy České sekce INSEA plní funkci oborového informačního zdroje a jsou diskusním bulletinem členů spolku. Listy původně vycházely v letech 1995–1998 jako neperiodický občasník – ve čtyřech ročnících bylo vydáno celkem 5 čísel, jejichž fulltexty můžete najít níže na této stránce. Na tradici původních Listů navazuje v roce 2016 pátý ročník obnoveného periodika. Listy nyní vycházejí dvakrát ročně a jejich fulltexty můžete najít zde.

Listy České sekce INSEA, ročník 1, 1/1995

1/95

Listy České sekce INSEA, ročník 2, 2/1996

2/96

Listy České sekce INSEA, ročník 3, 3/1997
se statí Rudolfa Arnheima Zamyšlení nad výtvarnou výchovou

3/97

Listy České sekce INSEA, ročník 3, 4/1997

4/97

Listy České sekce INSEA, ročník 4, 5/1998

5/98

bottom of page