top of page

Naše publikace

V této sekci najdete dosud vydané publikace a články, na jejichž vzniku se podílela Česká sekce INSEA nebo její představitelé. 
prebal.png
POSPÍŠIL, Aleš, ŘEPA, Karel & Petra ŠOBÁŇOVÁ. Prostor obrazu: mezioborová setkání na poli umění a edukace. Sborník textů z celostátní konference České sekce INSEA, uspořádané ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje. 2022. 349 s. Olomouc: Česká sekce INSEA. ISBN 978-80-908056-6-8.
Obrázek1.jpg
UHL SKŘIVANOVÁ Věra et al. Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2022. 296 s. ISBN 978-80-261-1099-6.
preview510.jfif
FILIPOVÁ, Petra. Výtvarná výchova a digitální svět. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2021. 215 stran. ISBN 978-80-908056-1-3.
nahled bookletu.png
ŠOBÁŇOVÁ, Petra & Jana Jiroutová, eds. Art Education in The Time of Coronavirus | Reflecting on Today, Anticipating Tomorrow: Booklet of Abstracts. Olomouc: Czech Section of INSEA. 2020. 59 s. ISBN 978-80-908056-0-6.
Krajina_obalka.jpg
ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš, DUCHKOVÁ, Zuzana & Michal FILIP. Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. Olomouc: Česká sekce INSEA. 2020. 251 s. ISBN 978-80-904268-5-6.
obalka.jpg
UHL SKŘIVANOVÁ, Věra & Monika PLÍHALOVÁ, eds. DIDART | Edukační přístupy ve výtvarné výchově. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2020. 27 s. ISBN 978-80-261-0897-9.
arteduco.jpg
UHL SKŘIVANOVÁ, Věra & Stanislav POLÁČEK. ARTEDUCO InSEA PLZEŇ 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2019. 144 s. ISBN 978-80-261-0896-2.
prebal_kvalita.png
POSPÍŠIL, Aleš, ŘEPA, Karel & ŠOBÁŇOVÁ, Petra, eds. et al. Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: Česká sekce INSEA. 2019. 314 s. ISBN 978-80-904268-7-0.
obalka edukace v kulture.png
ŠOBÁŇOVÁ, Petra & Květoslava MUSILOVÁ, eds. et al. Kultura, umění a výchova: Výběr z textů 2013–2016. Muzejní a galerijní pedagogika | Edukace v kultuře. Olomouc: Česká sekce INSEA. 2018. 274 s. ISBN 978-80-904268-3-2.
ŠOBÁŇOVÁ, Petra & Jana JIROUTOVÁ et al. Česká sekce INSEA 1967–2017. Olomouc: Česká sekce INSEA. 2017. 220 s. ISBN 978-80-904268-2-5.
PODLIPSKÝ, Rudolf, VANČÁT, Jaroslav, UHL SKŘIVANOVÁ, Věra, ZIKMUNDOVÁ, Vladimíra & kol. Tvořivost ve výtvarné výchově a její účinky na všeobecné vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2017. 266 s. ISBN 978-80-261-0728-6.
ŠOBÁŇOVÁ, Petra, ed. Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy: Reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2016. 237 s. ISBN 978-80-904268-1-8.
PŘIKRYLOVÁ, Katarína, ed. Vizuální gramotnost. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. 217 s. ISBN 978-80-7290-487-7.

HORÁČEK, Radek a ZÁLEŠÁK, Jan, eds. Veřejnost a kouzlo vizuality: rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 313 s. ISBN 978-80-210-4722-8.

Péče o obraznost: sémiotické přístupy k výtvarnému umění a ve výtvarné výchově: [symposium České sekce INSEA: Praha, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 2006. [Praha: Česká sekce INSEA], ©2008. 154 s. ISBN 978-80-904268-0-1.
ZIKMUNDOVÁ, Vladimíra ed. Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova: Sympozium České sekce INSEA Plzeň, [16. – 18. září] 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. ISBN 80-7043-504-6.
ŠTEIGLOVÁ, Taťána, ed. Výtvarná výchova a mody její komunikace: symposium České sekce INSEA, Olomouc, [7. – 9.] listopad 2002. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 179 s. ISBN 80-244-0779-5.
Ke kořenům oduševnělého tvaru: sborník příspěvků ze sympozia České sekce INSEA pořádaného ve dnech 17. – 19. září 1998 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 1999. 164 s. ISBN 80-7044-233-6.
PODLIPSKÝ, Rudolf ed. Otázky odborné přípravy budoucích výtvarných pedagogů a umělců: Sborník z celostátního sympozia ČK INSEA konaného v Plzni 20.–22. října 1994. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ, 1995.
Sympozium na téma „Múzická kreativita jako cesta k obnově ekologie duše“ (Vztah výtvarné a hudební výchovy – propojení tvůrčích výtvarných a hudebních aspektů v teorii a praxi): Ostrava 21.10.–23.10.1993. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. 67 s. ISBN 80-7042-079-0.

ZHOŘ, Igor & Alena DOKONALOVÁ, eds. Síla obraznosti / Power of Images: Evropský regionální kongres INSEA 9. 8. – 13. 8. 1992 v Helsinkách (výběr hlavních referátů). 1993. 56 s.

Filozofické aspekty výtvarné výchovy: Sborník materiálů ze sympozia Českého komitétu INSEA v Ústí nad Labem 21.–23. října 1992. Ústí nad Labem: KVV PdF UJEP v Ústí nad Labem a Český komitét INSEA, 1992.
VONDRÁK, Matouš. INSEA, České Budějovice 1988: Ohlédnutí za celostátním sympoziem výtvarných pedagogů. Estetická výchova. 1975–76, roč. 29, č. 2, s. 33–35.
UŽDIL, Jaromír. Hledání volného času: K světovému kongresu INSEA v Sèvres 1975. In: UŽDIL, Jaromír. Mezi uměním a výchovou: sborník textů a statí. 1. vyd. Praha: SPN, 1988, s. 216–221. (Editor publikace a autor doslovu DAVID, Jiří – pod pseudonymem Věra Davidová.) Původně publikováno v časopise Estetická výchova 1975–76, č. 3.
UŽDIL, Jaromír. Člověk, prostředí a výchova. In: UŽDIL, Jaromír. Mezi uměním a výchovou: sborník textů a statí. Praha: SPN, 1988, s. 233–236. (Editor publikace a autor doslovu DAVID, Jiří – pod pseudonymem Věra Davidová.) Původně publikováno v časopise Estetická výchova 1971–72, č. 1.
UŽDIL, Jaromír. INSEA o tvorbě životního prostředí: Poznámky z prvního evropského kongresu v Otaniemi 26. 7. – 1. 8. 1971. In: UŽDIL, Jaromír. Mezi uměním a výchovou: sborník textů a statí. 1. vyd. Praha: SPN, 1988, s. 229–232. (Editor publikace a autor doslovu DAVID, Jiří – pod pseudonymem Věra Davidová.) Původně publikováno v časopise Estetická výchova 1971–72, č. 5.

ZHOŘ, Igor, ed. L'Art et l'Education: Rapport du 18e Congrès Mondial de l'INSEA [International Society for Education through Art], Praha 1966. Praha: SPN, 1968. 552, [2] s.

 

BROŽEK, Jaroslav a Bohuslav MALEČEK, eds. Umění a výchova: Výtvarná výchova – výchova pro budoucnost: Zpráva z 18. světového kongresu INSEA (International Society for Education through Art – Mezinárodní organizace pro výchovu uměním), Praha 1966. Praha: SPN, 1968. 259, [2] s. Na pomoc učitelům a vychovatelům.

UŽDIL, Jaromír. Připravuje se světový kongres INSEA v ČSSR. In: UŽDIL, Jaromír. Mezi uměním a výchovou: sborník textů a statí. 1. vyd. Praha: SPN, 1988, s. 271–279. (Editor publikace a autor doslovu DAVID, Jiří – pod pseudonymem Věra Davidová.) Původně publikováno v časopise Estetická výchova 1965–66, č. 1.
Vstup do knihovny elektronických publikací
bottom of page