top of page
Listy České sekce INSEA od roku 2016

Listy České sekce INSEA plní funkci oborového informačního zdroje a jsou diskusním bulletinem členů spolku. Listy původně vycházely v letech 1995–1998 jako neperiodický občasník (bylo vydáno celkem 5 čísel ve čtyřech ročnících) a na tuto tradici navazuje v roce 2016 pátý ročník obnoveného periodika. Listy vycházejí dvakrát ročně jako neregistrované periodikum pro potřeby spolku a odborné veřejnosti. Níže najdete fulltexty Listů vyšlých od roku 2016. Archiv starších čísel můžete najít zde.

Listy České sekce INSEA, ročník 12, 1/2023

1/23

Listy České sekce INSEA, ročník 11, 1/2022

1/22

Listy České sekce INSEA, ročník 10, 2/2021

2/21

Listy České sekce INSEA, ročník 10, 1/2021

1/21

Listy České sekce INSEA, ročník 9, 2/2020
Zvláštní číslo věnované mezinárodní konferenci Art Education in the Time of Coronavirus

2/20

1/20

Listy České sekce INSEA, ročník 9, 1/2020

2/19

Listy České sekce INSEA, ročník 8, 2/2019
Listy České sekce INSEA, ročník 8, 1/2019

1/19

Listy České sekce INSEA, ročník 7, 2/2018

2/18

Listy České sekce INSEA, ročník 7, 1/2018

1/18

Listy České sekce INSEA, ročník 6, 2/2017

2/17

Listy České sekce INSEA, ročník 6, 1/2017

1/17

Listy České sekce INSEA, ročník 5, 2/2016

2/16

Listy České sekce INSEA, ročník 5, 1/2016

1/16

bottom of page