Cizojazyčné publikace

V této části naší virtuální knihovny můžete najít zajímavé oborové publikace psané v jiném než českém jazyce. Kromě publikací ve slovenštině (jež jsou pro jazykovou blízkost češtině ponechány i v jiných částech knihovny) zde zveřejňujeme publikace v angličtině, němčině a dalších jazycích. Rovněž tyto publikace nám ve fulltextech nebo odkazech laskavě poskytli naši partneři. Autorům i vydavatelům děkujeme za možnost sdílení elektronické verze publikací, již lze aktivovat poklepáním na náhled obálky. Sekci průběžně doplňujeme a vyzýváme odbornou veřejnost ke vzájemnému sdílení dalších knih, sborníků nebo metodik a k výměně informací o nově vznikající produkci.

Publikace v českém jazyce – studijní texty, katalogy projektů nebo metodiky – naleznete v této části našeho webu. České publikace typu monografie nebo sborník můžete najít v této části knihovny.

Publikace jsou řazeny podle roku vydání.

Publikace v anglickém a německém jazyce

ŠOBÁŇOVÁ, Petra et al. 
Useful Symbiosis: Science, technology, Art & Art Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 430 s. ISBN 978-80-244-4853-4.
JUREČKOVÁ MALIŠOVÁ, Veronika et al. Creative expressive inspirational art education. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2015. 115 s. ISBN 978-80-86911-46-5.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka & Hana PEJČOCHOVÁ (eds.). Jaroslav Brožek – zwischen Künstler, Pädagoge [sic] und Wissenschaftler: kritische Edition des Schaffens. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2013, 132 s. ISBN 978-80-7414-662-6.
prebal ikona.png
DOLÁK, Jan & Petra ŠOBÁŇOVÁ. Museum Presentation. Olomouc: Palacký University Olomouc. 2018. 377 s. ISBN 978-80-244-5522-8.
Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR = Culture as an opportunity for active ageing in the Czech Republic. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), 2016. 255 s. ISBN 978-80-7068-312-5.

Publikace ve slovenském jazyce

BLAŽEK, Timotej a kol. 
Objekt a materiál v umení a edukácii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 198 s. ISBN 978-80-244-4775-9.

Chtěli byste do naší knihovny nabídnout vlastní publikace? Neváhejte a napište nám! Rádi naši knihovnu obohatíme!

© 2020–2016 Česká sekce INSEA; webmaster Petra Šobáňová.

  • Twitter Sociální Icon
  • Facebook Social Icon