top of page

Univerzitní pracoviště

V této sekci najdete odkazy na katedry výtvarné výchovy v České republice
(podle abecedy)

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vstup do knihovny elektronických publikací
bottom of page