Aktivity

Česká sekce INSEA pořádá konference a vzdělávací semináře, podílí se na organizaci různých akcí na podporu výtvarné tvorby dětí a mládeže a podporuje teoretické bádání a výzkum v této oblasti. Naše aktivity jsme rozdělili do tří sekcí: pořádání pravidelných konferencí, pořádání vzdělávacích seminářů a činnost pracovních skupin.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Vstup do knihovny elektronických publikací