Aktivity

Česká sekce INSEA pořádá konference a vzdělávací semináře, podílí se na organizaci různých akcí na podporu výtvarné tvorby dětí a mládeže a podporuje teoretické bádání a výzkum v této oblasti. Naše aktivity jsme rozdělili do tří sekcí: pořádání pravidelných konferencí, pořádání vzdělávacích seminářů a činnost pracovních skupin.

Vstup do knihovny elektronických publikací

© 2021–2016 Česká sekce INSEA; webmaster Petra Šobáňová.

  • Twitter Sociální Icon
  • Facebook Social Icon