top of page

Aktivity

Česká sekce INSEA pořádá konference a vzdělávací semináře, podílí se na organizaci různých akcí na podporu výtvarné tvorby dětí a mládeže a podporuje teoretické bádání a výzkum v této oblasti. Naše aktivity jsme rozdělili do tří sekcí: pořádání pravidelných konferencí, pořádání vzdělávacích seminářů a činnost pracovních skupin.

Vstup do knihovny elektronických publikací
bottom of page