© 2020–2016 Česká sekce INSEA; webmaster Petra Šobáňová.

Aleš Pospíšil, předseda komise

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D., je výtvarný pedagog a teoretik výtvarného vzdělávání, působící na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je publikačně činný v široké oblasti teorie výtvarné výchovy, nejvíce však v tematických okruzích souvisejících s historiografií oboru. Kromě toho se věnuje také divadlu; dlouhodobě spolupracuje s nezávislým profesionálním souborem Geisslers Hofcomoedianten.

Karel Řepa

Mgr. Karel Řepa, Ph.D., působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, kde vystudoval obory Arteterapie a Učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy. Profesně se zabývá se didaktikou VV na prvním stupni ZŠ; vyučuje také dějiny výtvarné kultury, kresbu, prostorovou a environmentální tvorbu. Dlouhodobě se zabývá především teoriemi tvůrčího procesu z pohledu psychodynamicky orientované psychologie.

Vladimír Havlík

Doc. Vladimír Havlík vyučuje na katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci (je docentem pro obor intermediální tvorba). Je autorem happeningů, land artových a body artových realizací, Performer, tvůrce vizuální poezie (včetně objektů), autorských knih, instalací, malíř, kreslíř a zpěvák ve skupině Ostrý zub. V teoretické rovině se zabývá performativní pedagogikou.