top of page

Kontrolní komise

Podle stanov České sekce INSEA kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření výboru. Mandát výboru a kontrolní komise je čtyřletý, v současné podobě bude tedy komise působit v období od 13. 10. 2023 do 13. 10. 2027 (nestanoví-li plenární schůze členské základny jinak).

Kateřina Štěpánková, předsedkyně kontrolní komise

PhDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D,, působí na katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zaměřuje se na didaktiku výtvarné výchovy, dlouhodobě se věnuje tématu tvořivosti a uplatnění arteterapie ve speciální a sociální pedagogice.

Václava Zamazalová, členka komise

Mgr. Václava Zamazalová působila po absolutoriu Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem (český jazyk – výtvarná výchova) deset let v památkové péči. V letech 1985–2018 vedla výtvarný obor na Základní umělecké škole v Dačicích, v současnosti učí soukromě ve Výtvarném studiu V. Zamazalové. Kromě České sekce INSEA je také členkou Asociace výtvarných pedagogů.

Dagmar Myšáková, členka komise

Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a správkyní Galerie Koridor.

dagmar mysakova.jpg

V minulém období v kontrolní komisi působili...

V období od 18. 6. 2019 do 13. 10. 2023

Klára Zářecká, předsedkyně komise

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., působí na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové jako odborná asistentka a vedoucí Oddělení výtvarné výchovy a tvorby oborového studia.

347246029_652222593614740_4079240299690404031_n.jpg

Monika Plíhalová, členka komise

Mgr. Monika Plíhalová působí na Katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se oborovou didaktikou se zaměřením na mateřské školy a první stupeň základních škol. V doktorském studijním programu studuje na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovy, věnuje se pojetí humoru ve výuce výtvarné výchovy a terénnímu výzkumu.

IMG_7238.JPG

Barbora Škaloudová, členka komise

Mgr. Barbora Škaloudová se od roku 2000 věnuje zprostředkovávání moderního, současného umění a architektury dětem i dospělým (NGP,UPM, Galerie Rudolfinum, Kruh). V současnosti působí jako edukátorka ve Veletržním paláci Národní galerie Praha. Spolupracovala na vývoji a tvorbě vzdělávacích projektů (Galerie pro učitele, Škola a muzeum pod jednou střechou, Artcrossing, Architektura do škol).

bara.jpg

V období od prosince 2015 do 17. 6. 2019

Aleš Pospíšil, předseda komise

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D., je výtvarný pedagog a teoretik výtvarného vzdělávání, působící na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je publikačně činný v široké oblasti teorie výtvarné výchovy, nejvíce však v tematických okruzích souvisejících s historiografií oboru. Kromě toho se věnuje také divadlu; dlouhodobě spolupracuje s nezávislým profesionálním souborem Geisslers Hofcomoedianten.

Karel Řepa

Mgr. Karel Řepa, Ph.D., působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, kde vystudoval obory Arteterapie a Učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy. Profesně se zabývá se didaktikou VV na prvním stupni ZŠ; vyučuje také dějiny výtvarné kultury, kresbu, prostorovou a environmentální tvorbu. Dlouhodobě se zabývá především teoriemi tvůrčího procesu z pohledu psychodynamicky orientované psychologie.

Vladimír Havlík

Doc. Vladimír Havlík vyučuje na katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci (je docentem pro obor intermediální tvorba). Je autorem happeningů, land artových a body artových realizací, Performer, tvůrce vizuální poezie (včetně objektů), autorských knih, instalací, malíř, kreslíř a zpěvák ve skupině Ostrý zub. V teoretické rovině se zabývá performativní pedagogikou.

bottom of page