top of page

Kontrolní komise

Podle stanov České sekce INSEA kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření výboru.

Klára Zářecká, předsedkyně komise

připravujeme...

ctverecek.png

Monika Plíhalová, členka komise

Mgr. Monika Plíhalová působí na Katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se oborovou didaktikou se zaměřením na mateřské školy a první stupeň základních škol. V doktorském studijním programu studuje na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovy, věnuje se pojetí humoru ve výuce výtvarné výchovy a terénnímu výzkumu.

IMG_7238.JPG

Barbora Škaloudová, členka komise

Mgr. Barbora Škaloudová se od roku 2000 věnuje zprostředkovávání moderního, současného umění a architektury dětem i dospělým (NGP,UPM, Galerie Rudolfinum, Kruh). V současnosti působí jako edukátorka ve Veletržním paláci Národní galerie Praha. Spolupracovala na vývoji a tvorbě vzdělávacích projektů (Galerie pro učitele, Škola a muzeum pod jednou střechou, Artcrossing, Architektura do škol).

bara.jpg

V minulém období v kontrolní komisi působili...

Aleš Pospíšil, předseda komise

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D., je výtvarný pedagog a teoretik výtvarného vzdělávání, působící na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je publikačně činný v široké oblasti teorie výtvarné výchovy, nejvíce však v tematických okruzích souvisejících s historiografií oboru. Kromě toho se věnuje také divadlu; dlouhodobě spolupracuje s nezávislým profesionálním souborem Geisslers Hofcomoedianten.

Karel Řepa

Mgr. Karel Řepa, Ph.D., působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, kde vystudoval obory Arteterapie a Učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy. Profesně se zabývá se didaktikou VV na prvním stupni ZŠ; vyučuje také dějiny výtvarné kultury, kresbu, prostorovou a environmentální tvorbu. Dlouhodobě se zabývá především teoriemi tvůrčího procesu z pohledu psychodynamicky orientované psychologie.

Vladimír Havlík

Doc. Vladimír Havlík vyučuje na katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci (je docentem pro obor intermediální tvorba). Je autorem happeningů, land artových a body artových realizací, Performer, tvůrce vizuální poezie (včetně objektů), autorských knih, instalací, malíř, kreslíř a zpěvák ve skupině Ostrý zub. V teoretické rovině se zabývá performativní pedagogikou.

bottom of page