top of page

Studijní texty, statistiky, metodiky

V této části můžete najít oborové publikace typu studijní text, statistika, metodika nebo katalog (řazené podle roku vydání). Publikace typu sborníky nebo odborné monografie můžete najít zde, nepublikované texty zde. Publikace nám ve fulltextech nebo formou odkazu laskavě poskytli naši partneři. Elektronickou verzi publikací lze aktivovat poklepáním na náhled obálky. Pro úplnost jsme sem umístili také produkci České sekce INSEA, kterou jinak najdete zde. Sekci průběžně doplňujeme a vyzýváme odbornou veřejnost ke vzájemnému sdílení dalších publikací a k výměně informací o nově vznikající produkci.

Studijní texty, statistiky, metodické publikace

Chtěli byste do naší knihovny nabídnout vlastní publikace? Neváhejte a napište nám! Rádi naši knihovnu obohatíme!

Z naší knihovny

Studijní texty, statistiky, metodické publikace

2020

2019

csm_obalka_MCMP_dig._technologie_2019_na
ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Využití digitálních technologií v muzejní prezentaci a edukaci . Brno: Moravské zemské muzeum. 2019. ISBN 978-80-7028-522-0.
K1_2020.jpg
Kolektiv autorů. Kunstkomora v tabletu 1. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací, vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci v rámci neformálního vzdělávání dospělých. Olomouc: Muzeum umění Olomouc. 2020. 114 s. ISBN 978-80-88103-61-5
K2_2020.jpg
Kolektiv autorů. Kunstkomora v tabletu 2. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci s rodinami. Olomouc: Muzeum umění Olomouc. 2020. 102 s. ISBN 978-80-88103-62-2.
K3_2020.jpg
Kolektiv autorů. Kunstkomora v tabletu 3. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality mobilních digitálních aplikací, vytvořených pro galerijní a muzejní interpretaci se školami. Olomouc: Muzeum umění Olomouc. 2020. 94 s. ISBN 978-80-88103-63-9.
tvorime spolecne.png
ŠOBÁŇOVÁ, Petra et al. Tvoříme společně: metodika pro výtvarnou výchovu s proinkluzivními přístupy k uměleckému vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2020. ISBN 978-80-244-5667-6.

2018

dolak.gif
DOLÁK, Jan. Jak vystavovat archeologii. Metodika k tvorbě archeologických expozic. Brno: Moravské zemské muzeum. 2018. ISBN 978-80-7028-508-4.
lektorske.gif
MAŽÁROVÁ, Monika. Lektorské dovednosti v muzeu. Brno: Moravské zemské muzeum. 2018. ISBN 978-80-7028-515-2.
PECE.jpg
DROBNÝ, Tomáš. Památková péče. Metodika zpracovaná pro Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. 2018.

2017

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Expozice jako místo pro vzdělávání: metodika k tvorbě expozic zohledňujících vzdělávací potřeby návštěvníků. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2017. 52 stran. ISBN 978-80-7028-494-0.

2016

Příručka k tématu kulturního povědomí a vyjádření. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), 2016. 80 s. ISBN 978-80-7068-306-4.
DROBNÝ, Tomáš a ŠERÁK, Michal. Senioři v muzeu: metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2016. 37 stran. ISBN 978-80-7028-484-1.
Kultura České republiky v číslech: vybrané údaje ze statistických šetření. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. 2016.
RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v muzeu: náměty pro práci muzejního pedagoga. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2016. 37 stran. ISBN 978-80-7028-468-1.

2015

PASTOROVÁ, Markéta a kol. K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 170 s. ISBN 978-80-244-4624-0.
STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, ŠOBÁŇOVÁ, Petra et al. Téma – akce – výpověď: projektová metoda ve výtvarné výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 183 s. ISBN 978-80-244-4506-9.
EXLER, Petr. Využití projektové metody ve výtvarné výchově s artefiletickými postupy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 127 s. ISBN 978-80-244-4620-2.
Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění. II. aktualizované vydání. [Praha]: NIPOS, 2015. 44 s. ISBN 978-80-7068-292-0.
JUREČKOVÁ, Veronika. Výuka dějin umění a rozvoj percepčních, verbálních a hodnotících dovedností studentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 135 s. ISBN 978-80-244-4637-0.
BLAŽEK, Timotej. Vybrané kapitoly z dějin šperku [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4623-3.
ŠOBÁŇOVÁ, Petra a JOHNOVÁ ČAPKOVÁ, Michaela. Plánování edukačních aktivit v muzeu: od strategického plánu k přípravě edukačního programu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 117 s. ISBN 978-80-244-4626-4.
Kultura České republiky v číslech: vybrané údaje ze statistických šetření. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. 2015.
GAJDOŠOVÁ, Jana & Jana TRHLÍKOVÁ. Metodika využití příkladů dobrých praxí v oblasti podpory vzdělávání a integrace žáků se znevýhodněním (zdravotním i sociálním) v praxi škol. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 2015.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka. Točíme film! Ústí nad Labem: UJEP, 2015. s. 152. ISBN ISBN: 978-80-7414-935-1.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka. 3D tisk. Ústí nad Labem: UJEP, 2015. 96 s. ISBN 978-80-7414-936-8.
ŠTEIGLOVÁ, Taťána. Česká textilní tvorba 2. poloviny 20. století [DVD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4636-3.
BUČEK, Robert. Technologie keramické výroby [DVD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4757-5.
Muzea ČR v letech 2012-2014 ve světle statistiky. Praha: NIPOS, 2015. 63 s. ISBN 978-80-7068-300-2.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2015. Praha: NIPOS, 2015. 
MERTOVÁ, Soňa. Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu: metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2015. 43 stran. ISBN 978-80-7028-451-3.

2014

JIROUTOVÁ, Jana. Muzejní a galerijní pedagogika pohledem zahraničních odborníků [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4195-5.
SOUŠKOVÁ, Sabina. Sochařství ve veřejném prostoru: K pojmům a otázkám [DVD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4318-8.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2014. Praha: NIPOS, 2014. 
KOUTSKÁ, Mariana. Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii: metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2014. 31 s. ISBN 978-80-7028-424-7.
JUREČKOVÁ, Veronika. Dějiny umění v souvislostech [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4300-3.
KAŠPÁRKOVÁ, Lenka. 
Angažované umění [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4136-8.​
MICHÁLEK, Ondřej. Kapitoly z černého umění: přehled grafických technik a některých průmyslových technologií tisku [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4185-6.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka a Hana PEJČOCHOVÁ. Integra Jam 2010-2014. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2014, 77 s. ISBN 978-80-7414-694-7.
ŠTEIGLOVÁ, Taťána.
Textilní slovník: malý průvodce textilními pojmy [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4003-3.
Kultura České republiky v číslech: vybrané údaje ze statistických šetření. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. 2014.
DOLÁK, Jan et al. Základy muzejní pedagogiky: studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2014. 103 stran. ISBN 978-80-7028-441-4.

2013

KAŠPÁRKOVÁ, Lenka. 
Ambivalentní role reklamy v současné společnosti [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3819-1.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka, Hana PEJČOCHOVÁ a Iva BALKÓ. Integra Jam. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, 44 s. ISBN 978-80-7414-285-7.
metodika1.png
FULKOVÁ, Marie, JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, Lucie & Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Metodika I: Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro předškolní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta & Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2013. Praha: NIPOS, 2013. 
MRÁZOVÁ, Lenka. Tvorba pracovních listů: metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. 27 s. ISBN 978-80-7028-403-2.
metodika2.png
JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, Lucie, FULKOVÁ, Marie & Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Metodika II: Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro základní vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta & Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013.
Kultura České republiky v číslech: vybrané údaje ze statistických šetření. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. 2013.
metodika3.png
FULKOVÁ, Marie, JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ, Lucie & Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Metodika III: Metodika realizace vzdělávacího galerijního/muzejního programu (pro gymnaziální vzdělávání). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta & Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013.

2012

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2012. Praha: NIPOS, 2012. 
shirana list.png
FULKOVÁ, Marie, KITZBERGEROVÁ, Leonora, NOVOTNÁ, Magdalena & Lucie JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ. Metodický materiál edukačního programu k výstavě Shirana Shahbazi: Takže znova / Then Again, 22/03 – 03/06/2012, Praha: Galerie Rudolfinum, 2012.
shirana list.png
Kultura České republiky v číslech: vybrané údaje ze statistických šetření. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. 2012.
FULKOVÁ, Marie, KITZBERGEROVÁ, Leonora, NOVOTNÁ, Magdalena & Lucie JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ. Bílé desky: Metodický materiál edukačního programu k výstavě Shirana Shahbazi: Takže znova / Then Again, 22/03 – 03/06/2012, Praha: Galerie Rudolfinum, 2012.

2011

OLÁH, Jitka & Martina PAVLÍČKOVÁ. IgelitART – Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy. 2011. NaZemi – společnost pro fair trade.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2011. Praha: NIPOS, 2011. 
Kultura České republiky v číslech: vybrané údaje ze statistických šetření. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. 2011.
rada ucitele.png
SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra & Marie FULKOVÁ. Slovo autorek vzdělávacího programu k pedagogům | P. Rada! Paráda! | Pravoslav Rada — keramické dílo, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 3. února — 25. dubna 2011. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2011.
pravoslav rada list.png
SEHNALÍKOVÁ, Vladimíra & Marie FULKOVÁ. Radovy radovánky: Samoobslužné pracovní listy pro návštěvníky výstavy P. Rada! Paráda! | Pravoslav Rada — keramické dílo, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 3. února — 25. dubna 2011. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2011.
pro_ucitele_já_bezesporu.png
FULKOVÁ, Marie, PLISKA, Marian & Johanka OVČÁČKOVÁ. Bílé desky: Čítanka k edukačnímu programu Když se mě zeptají, kdo jsem… | Já, bezesporu. Praha: Galerie Rudolfinum, 2011.
já list.png
FULKOVÁ, Marie, PLISKA, Marian. Když se mě zeptají, kdo jsem… Pracovní listy k výstavě | Já, bezesporu | 26/5 – 14/8 2011. Praha: Galerie Rudolfinum, 2011. ISBN 978-80-86443-15-7.

2010

BRDIČKA, Bořivoj et al. Informační a komunikační technologie ve škole: pro vedení škol a ICT metodiky: metodická příručka. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, ©2010. 71 s. ISBN 978-80-87000-31-1.
Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů). Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. 64 s.
FALTÝN, Jaroslav, NEMČÍKOVÁ, Katarína & Eva ZELENDOVÁ. Gramotnosti ve vzdělávání: příručka pro učitele. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. 64 s. ISBN: 978-80-87000-41-0.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2010. Praha: NIPOS, 2010. 
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2009. Praha: NIPOS, 2009. 
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2008. Praha: NIPOS, 2008. 
LÁZŇOVSKÁ, Lenka a kol. Dítě a umění: Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky: Výsledky aplikovaného výzkumu. Praha: NIPOS. 2007.
Kultura České republiky v číslech: vybrané údaje ze statistických šetření. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. 2010.
Kultura České republiky v číslech: vybrané údaje ze statistických šetření. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. 2009.
bottom of page