top of page

Pracovní skupiny

V současnosti je aktivní pracovní skupina zaměřená na reflexi kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání, jež navazuje na jednání a téma poslední konference České sekce INSEA v Olomouci v roce 2015.

Chtěli byste založit vlastní pracovní skupinu pod hlavičkou České sekce INSEA? Nebo se přidat k již existující skupině? Napište nám!

Vstup do knihovny elektronických publikací
bottom of page