top of page
Prostor obrazu_banner_malý.png

INFORMAČNÍ PROUŽEK

Vážené účastnice a účastníci konference, pokud by během konference bylo potřeba upozornit Vás na nějakou změnu nebo zveřejnit jinou důležitou informaci, najdete ji zde.

EDIT: Někteří z vás se nás ptali, kdy obdrží přístupové údaje. Odesílali jsme je již 1. 11.; aktuálně přihlašovaným jsou rozesílány individuálně. Pokud jste e-mail od nás nedostali, zkuste ho vyhledat ve spamu, nebo se nám ozvěte na insea@post.cz!

03.png

Pátek 5. 11. 2021 10:00–10:30
Zahájení konference

Pátek 5. 11. 2021 10:30–13:00
14:30–17:00
Sekce 1

Pátek 5. 11. 2021 10:30–13:00
14:30–16:30
Sekce 2

11.png

Sobota 6. 11. 2021 10:00–13:30

Sekce 3

Sobota 6. 11. 2021 10:00–13:30

Sekce 4

Sobota 6. 11. 2021 15:00–17:00

Panelová diskuse

10.png
06.png
07.png

Kdykoliv on-line
Posterová sekce

Sekce 6

Kdykoliv on-line
audiovizuální příspěvky
Sekce 5

Poznámka: Pro jednotlivé příspěvky je vyhrazen čas 15 minut s časovou rezervou 5 minut pro případné dotazy či technické pauzy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY!

Jednání v sekcích bude probíhat vždy ve dvou paralelních místnostech v Zoomu. Každý technický prostředek samozřejmě může mít poruchu nebo výpadek. V případě, že by došlo k vážným technickým potížím, organizátoři budou vše obratem řešit. Sledujte prosím svůj e-mail, na který by Vám v případě jakékoliv změny přišla aktuální zpráva.

PROGRAM KONFERENCE V PDF KE STAŽENÍ

03.png
Pátek Zahájení

Pátek 5. 11. 2021

10:00

Zahájení konference | Úvodní slovo doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D., a Mgr. Karin Vrátná Militká

Pátek 5. 11. 2021
 

10:30–13:00 Sekce 1: dopolední blok (probíhá souběžně se Sekcí 2)

UMĚLECKÉ DÍLO – INSPIRACE PRO SOUDOBOU VÝTVARNOU VÝCHOVU

Moderuje doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

11:10–11:30

Pošli umění – dialog na dálku | Mgr. Barbora Škaloudová, Martina Freitagová

11:30–11:50

Sochařská laboratoř jako otevřená platforma pro galerijní edukaci i výtvarnou výchovu. | MgA. Andrea Kaňkovská

10:30–10:50

Re/de/in/form | Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D., Mgr. Kristýna Říhová, Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.

10:50–11:10

Architektura jako umělecké dílo a její zapojení do výtvarné výchovy | Mgr. Lucie Tikalová Ph.D., Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

11:50–12:10

Zprostředkování uměleckého díla v galeriích a muzeích v Ústeckém kraji – analýza nabídky vzdělávacích programů. | Mgr., MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D., Bc. Lucie Melechovská

12:10–12:30

Dočasná přítomnost | MgA. Svatopluk Klesnil

12:30–12:50

Obrazy a paměť místa | doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

13:00–14:30

PŘESTÁVKA

Pátek sekce 1

14:30–17:00 Sekce 1: odpolední blok (probíhá souběžně se Sekcí 2)

UMĚLECKÉ DÍLO – INSPIRACE PRO SOUDOBOU VÝTVARNOU VÝCHOVU

Moderuje Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.

15:10–15:30

Stín hry | Mgr., BcA. Dita Valerianová, Mgr. Lenka Burešová

15:30–15:50

Obraz v prostoru | Mgr. Alena Drury Sojková

14:30–14:50

Inspirace nebo manuál? Didaktické materiály ve výtvarné výchově na základní škole. | Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.

14:50–15:10

Animovaný film O krávě | MgA. Pavla Baštanová

15:50–16:10

Art-based research ve výtvarném vzdělávání. Tvorba jako způsob poznávání. | PhDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.

16:10–16:30

Nápady pana Koláře. Kniha a její didaktická paleta přístupů využitelných ke zprostředkování obsahu výtvarného umění dětskému publiku. | Mgr. Kateřina Mesdag

16:30–16:50

Aleš Veselý – umělec jako učitel. Fenomén umělce pedagoga v českém kontextu. | Mgr. Patricie Pleyerová

Pátek 5. 11. 2021
 

10:30–13:00 Sekce 2: dopolední blok (probíhá souběžně se Sekcí 1)

OBRAZ A VIZUALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ – INSPIRACE PRO ROZVOJ VIZUÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Moderuje Mgr. Monika Plíhalová

11:10–11:30

Kresba, prostor, perspektiva | Ing. arch., Mgr. Magdalena Koubek Michaličková

11:30–11:50

Problematika umělých obrazů: Mění současná vizualita dětskou představivost a obraznost? | Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová

10:30–10:50

„A co na Instagramu s tou fotkou přesně děláš?“ | Mgr. Andrea Průchová Hrůzová, Ph.D.

10:50–11:10

Obraz nebo „obrázek“? Podpora vizuální gramotnosti v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ | PhDr. Hana Valešová, Ph.D., Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

11:50–12:10

Potenciál umeleckého diela | Mgr. Barbora Tribulová, Ph.D., PhDr. Miroslava Mišová

12:10–12:30

Žákovský vizuální humor | Mgr. Monika Plíhalová

13:00–14:30

PŘESTÁVKA

Pátek sekce 2

14:30–16:30 Sekce 2: odpolední blok (probíhá souběžně se Sekcí 1)

OBRAZ A VIZUALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ – INSPIRACE PRO ROZVOJ VIZUÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Moderuje Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

15:10–15:30

Klasický obraz – multidimensionalní východisko/inspirace v profesní přípravě mediálních grafiků | PhDr. Michal Filip, Ph.D., PhDr. Miroslava Špačková, Ph.D.

15:30–15:50

Holistická výuková laboratoř Dirka Gentlyho aneb možnosti symbiózy výtvarné výchovy a digitálních technologií. | Mgr. et MgA. Anna Boček Ronovská, Ph.D.

14:30–14:50

Důvtip jako klíč k vizuální gramotnosti | PhDr. Katarína Přikrylová. Ph.D.

14:50–15:10

Digitální vizuální projevy teenagerů na sociálních sítích a jejich možné využití ve školním vzdělávání – pilotní část výzkumného projektu | Mgr. et MgA. Tereza Voštová

15:50–16:10

Prostor obrazu – zastavení času v prostoru obrazu | doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.

16:10–16:30

Instagram – vliv sociální sítě na kreativitu žáků středních škol | Mgr. Robin Michenka

Sobota 6. 11. 2021

10:00–13:30 Sekce 3 (probíhá souběžně se Sekcí 4)

ZA KOŘENY OBRAZU – GENIUS LOCI VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ

Moderuje Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

10:40–11:00

Život je krátký, umění trvá – výtvarné barokní léto v GASK | Mgr. Karolína Šteffková

11:00–11:20

Možnosti hlíny | Mgr. Monika Dokoupilová

10:00–10:20

Využití satelitního navigačního systému ke zpřístupňování kulturního dědictví obce Věrovany | Mgr. Veronika Nirnbergová

10:20–10:40

Umění s environmentální tématikou a jeho vliv na hodnotové postoje žáků druhého stupně ZŠ | Mgr. Irena Carkovová

11:20–11:40

Haptické modely jako prostředek pro přiblížení regionálních památek | Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D., Mgr. Josef Lorenc, Dr.

11:40–12:00

Enviromentální somatika a site specific pohybová intervence krajině. | Mgr. et MgA. Anna Boček Ronovská

12:00–12:20

Genius loci – cesta k novým výtvarným objevům i proměně námětů výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy | doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

12:20–12:40

Masky | MgA. Leona Kubišová, DiS.

12:40–13:00

Sonická prostředí ve výtvarné edukaci | Mgr. et MgA. Jan Krombholz

13:00–13:20

Edukační potenciál kulturní krajiny Liechtensteinů | Mgr. Dagmar Vránová

13:30–15:00

PŘESTÁVKA

Sobota sekce 3

Sobota 6. 11. 2021

10:00–13:30 Sekce 4 (probíhá souběžně se Sekcí 3)

PŘED OBRAZEM, ZA OBRAZEM – UMĚNÍ JAKO INTERDISCIPLINÁRNÍ VÝZVA

Moderuje PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

10:40–11:00

Obraz, zvuk a pohyb – proměnlivé podoby audiovizuálních dílen s dětmi | MgA. Markéta Lisá

11:00–11:20

Tělo jako kolize s prostorem | MgA. Petr Brožka, Ph.D.

10:00–10:20

Obraz a pohyb | Mgr. Monika Švec Sybolová

10:20–10:40

Galerie školou | Mgr. Karin Vrátná Militká

11:20–11:40

Mezi kresbou a tancem | Mgr. Patricie Kaválková

11:40–12:00

Interdisciplinární gramotnost jako komplexní komunikace s realitou | doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

12:00–12:20

Česko-německé kurikulum výtvarné výchovy | PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

12:20–12:40

Nová média a přístupnost muzeí a galerií | Jana Jiroutová, M.Phil., Ph.D.

12:40–13:00

Obraz, analýza, edukace | doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D.

13:00–13:20

Od synestézie k naraci: Theatrum Mundi Kuks. | PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

13:30–15:00

PŘESTÁVKA

Sobota sekce 4

Sobota 6. 11. 2021

15:00–17:00 Panelová diskuse | VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A PROMĚNY ŠKOLSTVÍ

Moderuje doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

15:00–17:00

V současné době jsme svědky zásadních a pro výtvarnou výchovu nepříznivých změn v konceptu vzdělávání v oblasti Umění a kultura, které mají dopad nejen na vlastní vyučování výtvarné výchovy, ale také na přípravu pedagogů pro umělecké vzdělávací obory (změny v legislativě, proměny pojetí učitelské profese, změny v pojetí rolí a kompetencí…).

 

Společným cílem diskuse bude rozvinout diskuzi na téma proběhlých revizí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a aktuálně zahájených velkých revizí v kontextu vizí českého vzdělávacího systému, kvality přípravy budoucích výtvarných pedagogů a dalších souvisejících témat.

 

Změny kurikulárních dokumentů budou diskutovány jednak z hlediska dopadů na úroveň českého školství a na všestrannost rozvoje žáků, jednak v kontextu digitální gramotnosti, informatiky a využívání digitálních technologií, jež jsou prozatím hlavní chystanou a medializovanou inovací českého vzdělávacího systému a jež vyvolaly řadu polemik. Daná sekce chce přispět k hledání nových vizí pro budoucnost českého vzdělávacího systému.

 

Panelová diskuse bude probíhat živě v online prostoru, vystoupí členky a členové vedení České sekce INSEA a pozvaní hosté.

Hosté panelu (abecedně):

PaedDr. Michal Černý

Ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR; dlouholetý ředitel Masarykovy základní školy v Klánovicích a prezident Asociace ředitelů základních škol, na pozici ředitele odboru MŠMT působí od 1. července 2021.

 

Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D.

Lucie Haškovcová je zkušená galerijní edukátorka, jež působí jako vedoucí oddělení edukace Galerie hlavního města Prahy. Aktuálně je předsedkyní Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR, patří mezi přední osobnosti uskupení pedagogických organizací a skupin KOMPAS.

 

Jana Jiroutová, M.Phil., Ph.D.

Jana Jiroutová působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, odborně se zaměřuje na muzejní a galerijní pedagogiku a didaktické aspekty muzejní edukace.

 

Mgr. Jan Jiterský

Jan Jiterský je zástupcem ředitele Odboru základního vzdělávání a mládeže na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, je předsedou Expertního panelu, který je poradním orgánem ministerstva k přípravě podkladů pro revizi RVP ZV.

 

PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

Leonora Kitzbergerová působí na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zaměřuje se především na oblast didaktiky a teorie výtvarné výchovy, zabývá se také problematikou vztahu mezi praxí výtvarné výchovy a kurikulem.

 

Mgr. Jana Knížková, Ph.D.

Jana Knížková je členkou kolegia Asociace učitelů hudební výchovy. Je zkušenou hlasovou a hudební pedagožkou, organizátorkou vzdělávacích a kulturních akcí, zpěvačkou.

 

Mgr. Monika Plíhalová

Monika Plíhalová působí na Katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se oborovou didaktikou se zaměřením na mateřské školy a první stupeň základních škol.

 

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

Martin Rusek je vedoucím Katedry chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, věnuje se didaktice chemie a je jedním z mluvčích a vůdčích osobností uskupení pedagogických organizací a skupin KOMPAS.

 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Karel Řepa působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Profesně se zabývá se didaktikou výtvarné výchovy pro první stupeň ZŠ, vedle ní vyučuje také dějiny výtvarné kultury, kresbu, prostorovou a environmentální tvorbu. Dlouhodobě se zabývá především teoriemi tvůrčího procesu z pohledu psychodynamicky orientované psychologie.

 

Mgr. Barbora Škaloudová

Barbora Škaloudová se věnuje zprostředkovávání moderního, současného umění a architektury dětem i dospělým, v současnosti působí jako edukátorka v Kunsthalle Praha. Řadu let působila v Národní galerii Praha, spolupracovala na vývoji a tvorbě vzdělávacích projektů (Galerie pro učitele, Škola a muzeum pod jednou střechou, Artcrossing, Architektura do škol).

 

Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.

Lucie Tikalová působí na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde vyučuje didaktiku výtvarné výchovy. Dlouhodobě se věnuje tématu komunikace prostřednictvím výtvarného projevu a zaměřuje se na reflektivní pojetí výtvarné výchovy.

 

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Věra Uhl Skřivanová působí na Katedře výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni a od roku 2014 rovněž na Katedře výtvarné výchovy PedF UK v Praze. Zaměřuje se na komparativní výtvarnou pedagogiku, didaktiku výtvarné výchovy a přeshraniční spolupráci s německy mluvícími zeměmi. V současné době je vedoucí KVK FPE ZČU.

 

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.

Klára Zářecká působí na katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, zaměřuje se na oblast dějin výtvarné kultury.

 

Moderátorka:

doc. Petra Šobáňová, Ph.D.

Předsedkyně České sekce INSEA, působí na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zabývá didaktikou výtvarné výchovy a muzejní a galerijní pedagogikou. V současné době je proděkankou PdF UP a zástupkyní vedoucího na KVV PdF UP.

VSTUP VOLNÝ!

Ke vstupu do místnosti využijte prosím tyto přístupové údaje: https://cesnet.zoom.us/j/91536702412?pwd=WkoyTEliZk5DQ1k4VzFyWm9vYVdZdz09

Meeting ID: 915 3670 2412

Passcode: 923133

17:00

Závěr konference

Sobota panel

Sekce 5 PROSTOR OBRAZU – SEKCE AUDIOVIZUÁLNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Sekce 5 a Sekce 6 – POSTEROVÁ SEKCE probíhají po celou dobu konání konference. Příspěvky výše uvedených sekcí budou prezentovány na konferenčním webu, obsah se připravuje a bude zveřejněn 5. 11. 2021.

bez časového omezení

Bienále figurálnej kresby a maľby | MgA. Lucia Horňáková Černayová

bez časového omezení

Filmová animace jako tvůrčí výzva distanční výuky | Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

bez časového omezení

Permanentní balení | Mgr. et Mgr., MgA. Petra Vichrová

bez časového omezení

Animovaný film O krávě | MgA. Pavla Baštanová

bez časového omezení

Význam prázdné a plné obrazové plochy autorské knihy | doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal.

bez časového omezení

Stín hry | Mgr., BcA. Dita Valerianová, Mgr. Lenka Burešová

bez časového omezení

Společensky angažovaný plakát | MgA. Jana Hradcová

bez časového omezení

Papír – plnohodnotné médium v prostorové tvorbě | Mgr., Bc. Olga Divišová

bez časového omezení

Performance skupiny Auxig „Znějící Litoměřice“ | Mgr., MgA. Jan Krombholz

bez časového omezení

Intimní deník | Mgr. Jiřina Kvasničková

bez časového omezení

Kresba tělem | Mgr. Patricie Kaválková

bez časového omezení

Kaleidoskop | Mgr. Sára Lipnerová

Odkaz na přehlídku audiovizuálních příspěvků

Sekce 5 audiovizuální

Sekce 6 POSTEROVÁ SEKCE

Sekce 5 a Sekce 6 – POSTEROVÁ SEKCE probíhají po celou dobu konání konference. Příspěvky výše uvedených sekcí budou prezentovány na konferenčním webu, obsah se připravuje a bude zveřejněn 5. 11. 2021.

bez časového omezení

Využití satelitního navigačního systému ke zpřístupňování kulturního dědictví obce Věrovany | Mgr. Veronika Nirnbergová

bez časového omezení

Nápady pana Koláře | Video příspěvek YouTube video Nápady pana Koláře. | Mgr. Kateřina Mesdag

bez časového omezení

Obrazy a paměť místa | Prezentace a obrazová dokumentace projektu | doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Odkaz na posterovou sekci

Sekce 6 postery

Vstup do konferenčních místností v Zoomu bude umožněn pouze přihlášeným účastníkům. Kódy Vám zašleme před konferencí na e-mail, který jste zadali při registraci. Dění na konferenci můžete sledovat také na našich sítích! 

Chtěli byste se ještě přihlásit? Přihlašování je možné až do 5. 11. 2021 zde.

Našli jste v programu nějaku chybu? Napište nám prosím na insea(v)post.cz!

bottom of page