top of page

Aktuality

Pokud nechcete propásnout žádnou důležitou zprávu, sledujte nás také na Facebooku nebo na Twitteru!

INSEA statusy (22).png

Vážení přátelé, přečtěte si vyjádření výboru české sekce INSEA k diskutovanému návrhu revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Návrhu kurikulárního dokumentu, který ovlivní všechny základní školy v ČR, na školy zavádí „Výtvarnou a filmovou výchovu“ a „Hudební, taneční a dramatickou výchovu“, aniž by současně garantoval zvýšení již nyní nevyhovující časové dotace pro VV. Tento návrh z řady důvodů považují členové a členky výboru za nekoncepční a nekvalitní. Pokud tento názor s námi sdílíte, prosím připomínkujte dokument v rámci veřejného připomínkování zde: https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace

Formulář bude otevřen již jen do 31. května, je třeba se proklikat až k závěru a tam vložit svůj názor na dokument. Děkujeme Vám za zapojení a prosíme Vás také o zavěšení na sociální média vašich škol a pracovišť a za sdílení.

23. 5. 2024

zoom_1.png

Dnes proběhlo jednání s prezidentem InSEA Glenem Couttsem a tajemnicí InSEA Patsey Bodkin. Hovořili jsme o plánovaném kongresu a detailech jeho organizace. Jana Jiroutová, Petra Šobáňová a Kateřina Mesdag představitele exekutivy InSEA informovaly o průběhu příprav kongresu a plánech pro další období. Představena byla rovněž webová stránka kongresu a místo konání, jímž bude Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci.

23. 5. 2024

443819160_901310268676070_7935870028783655382_n.jpg

Zveme vás na panelovou diskusi odborníků z hudebního a výtvarného prostředí o plánovaných změnách ve výuce jejich předmětů, kterou organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Přijďte osobně na PedF UK, nebo se připojte live na Facebooku. 

Diskutující: Michal Nedělka, děkan PedF UK (HV), Lenka Kitzbergerová, členka původní tvůrčí skupiny pro oblast UaK (VV), Věra Uhl Skřivanová, vedoucí katedry výtvarné kultury, ZU Plzeň
Zuzana Fišerová, KVV PedF UK, Jiřina Jiřičková, proděkanka PedF UK (HV), Jan Pelech, spolutvůrce návrhu pracovní skupiny NPI, Milan Motl, člen širší konzultační skupiny NPI, Jan Mašek, člen katedry VV, Roman Michálek, oponent NPI. Besedu uvádí a moderuje Jana Knížková.

22. 5. 2024

Těší nás váš zájem o obsah našeho portálu. Díky, že nás navštěvujete!

  • Facebook Sociální Icon
  • Cvrlikání
INSEA statusy (23).png

Je nový RVP ZV lepší než ten stávající? Zástupci učitelských organizací a oboroví didaktici debatovali o kurikulární reformě, představitelé České sekce INSEA byli mezi nimi. Zprávu o konferenci si můžete přečíst zde. Akce pořádaná PdF UP ve spolupráci s koalicí KOMPAS se věnovala jednomu z nejdůležitějších témat těchto dnů, jímž je revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jehož návrh byl po různých peripetiích, mediálních přestřelkách, kontroverzích v pracovních skupinách a také se značným zpožděním zveřejněn Národním pedagogickým institutem a nabídnut k veřejné konzultaci. Proces veřejného připomínkování probíhá od 2. dubna 2024 do 31. května 2024 a týká se předškolního a základního vzdělávání.

19. 5. 2024

INSEA statusy (21).png

Vážené členky a členové České sekce INSEA, dovolte, abychom Vám připomněli platbu členských příspěvků, jež jsou jednou ročně povinností každé členky a člena České sekce INSEA. Členský příspěvek činí 400 Kč na rok, studenti platí 200 Kč, a to na účet spolku 2400943111/2010. Děkujeme Vám!

29. 4. 2024

Konference Jaké chceme kurikulum.png

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali k odborné debatě nad návrhem revidovaného kurikula pro základní vzdělávání. Jejím cílem bude výměna názorů a formulace stanovisek, jež bychom rádi na NPI zaslali za Pedagogickou fakultu UP a za uskupení KOMPAS. Těšíme se na Vaši účast, máte-li zájem vystoupit s příspěvkem, prosím uveďte to do přihlašovacího formuláře. Vítána je i pasivní účast libovolného počtu zájemců — kvůli kapacitě Vás prosíme o registraci, a to do 5. května 2024.

20. 4. 2024

Monument vlny ZELENÁ_XS.jpg

Milí přátelé, dovolujeme si Vám oznámit velkou novinu. Česká sekce INSEA se spolu s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v závěru minulého roku ucházela o čest stát se organizátorem příštího světového kongresu InSEA. Rádi bychom Vás informovali, že naše nabídka, již připravily členky výboru Petra Šobáňová a Jana Jiroutová, byla Světovou radou Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním vybrána a akceptována. Příštím dějištěm setkání celosvětové komunity výtvarných pedagogů bude Olomouc! Více informací získáte poklepáním na grafiku. Jejím autorem je grafik Ondřej Michálek, jehož dílo se stalo součástí vizuálního stylu kongresu a inspirovalo zvolené téma.

10. 2. 2024

418729152_773813748122290_543436411816199890_n.jpg

Dne 11. ledna 2024 se poprvé naživo sešel nově zvolený výbor České sekce INSEA. Rádi jsme využili prostory Kunsthalle Praha a po jednání navštívili mimořádný výstavní projekt Lunchmeat Studia The Grief of Misfit Cathedrals. Výbor pod vedením Aleše Pospíšila jednal o plánovaných aktivitách našeho spolku a poděkoval Barboře Škaloudové za uspořádání workshopu pro naše členy*ky. Ten se uskutečnil před týdnem a měl skvělé ohlasy. Snad jsme v Kunsthalle Praha nebyli naposledy!

12. 1. 2024

404324536_674955964816780_4318165816307230789_n.jpg

Milé členky a členové České sekce INSEA, naši milí přátelé a podporovatelé! Přijměte naše přání pokojných vánočních svátků a všeho dobrého v roce 2024!

20. 12. 2023

SEMIN.png

Milí přátelé, ve spolupráci s Kunsthalle Praha a členkou našeho výboru Barborou Škaloudovou jsme pro vás připravili zajímavou vzdělávací akci! Jednodenní seminář zaměřený na audiovizuální tvorbu a sitespecific projekty v současném umění se uskuteční 6. ledna 2024. Zvýhodněná cena pro členy*ky České sekce INSEA je symbolických za 250 Kč. Více informací získáte poklepáním na obrázek.

18. 12. 2023

Kultura, umění a výchova dlaždice.gif

Milí přátelé, je tu opět přehlídka digitální tvorby dětí a mládeže do 26 let (včetně). Přihlaste své projekty do 29. 2. 2024 a sdílejte, jak využíváte digitální nástroje tvořivě! Více informací na stránkách přehlídky. Česká sekce INSEA je hrdým partnerem tohoto počinu.

5. 12. 2023

kunsthalle.png

EDIT: DATUM KONÁNÍ SEMINÁŘE BYLO ZMĚNĚNO NA 6. 1. 2024 OD 11.00 DO 16.00 HOD.
Milí přátelé, ve spolupráci s Kunsthalle Praha a členkou našeho výboru Barborou Škaloudovou jsme pro vás připravili zajímavou vzdělávací akci! Jednodenní seminář zaměřený na audiovizuální tvorbu a sitespecific projekty v současném umění se uskuteční 25. listopadu 2023. Zvýhodněná cena pro členy*ky České sekce INSEA je symbolických za 250 Kč. Více informací získáte poklepáním na obrázek.

30. 10. 2023

387873206_719428140227518_6297678306062579389_n.jpg

Seznamte se s novým předsedou České sekce INSEA! Petru Šobáňovou po dvou mandátech v čele naší organizace vystřídal Aleš Pospíšil. PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D., je výtvarný pedagog a teoretik výtvarného vzdělávání, působící na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je publikačně činný v široké oblasti teorie výtvarné výchovy, nejvíce však v tematických okruzích souvisejících s historiografií oboru. Kromě toho se věnuje také divadlu; dlouhodobě spolupracuje s nezávislým profesionálním souborem Geisslers Hofcomoedianten. Doposud plnil roli místopředsedy našeho spolku.

15. 10. 2023

DSC06489.jpg

Přečtěte si prohlášení odstupující předsedkyně České sekce INSEA Petry Šobáňové!

14. 10. 2023

392932851_721035820066750_1043069567869231247_n.jpg

Viceprezidentka InSEA, pedagožka a aktivistka Susan M Coles si připravila kromě plenární přednášky také doprovodnou participativní aktivitu inspirovanou manifestem InSEA. Sledujte nás na Facebooku a buďte s námi!

14. 10. 2023

391714769_2609865109174372_7152172087772654626_n.jpg

Bezprostředně po plenární schůzi se sešel nový výbor České sekce INSEA a provedl volbu předsednictva. Petra Šobáňová (s nejvyšším počtem hlasů) se kandidatury na předsedkyni vzdala a navrhla za kandidáty na předsedu Karla Řepu a Aleše Pospíšila (podle pořadí počtu získaných hlasů). Kandidaturu nakonec přijal Aleš Pospíšil a výbor mu vyslovil silnou podporu. Následně byl jednohlasně zvolen novým předsedou České sekce INSEA. Poté proběhla volba dalších členů předsednictva podle stanov. Petra Šobáňová bude místopředsedkyní, tajemnicí byla zvolena Jana Jiroutová, role správkyně financí se ujala Lucie Tikalová. Nabízíme alespoň snímek ze slavnostního vyhlášení výsledku za přítomnosti prezidenta InSEA Glena Couttse. Novému předsedovi srdečně blahopřejeme!

13. 10. 2023

387860712_719428303560835_1154757896696840979_n.jpg

Brzy vám přineseme podrobný report z naší konference, zatím sdílíme alespoň jednu důležitou zprávu, na kterou jistě všichni čekáte. Jak rozhodla plenární schůze? Koho zvolila do výboru České sekce INSEA? Kdo se ujme role člena kontrolní komise? Zde jsou prozatím výsledky: ve volbách byli do výboru zvoleni: Petra Šobáňová, Karel Řepa, Aleš Pospíšil, Lucie Tikalová, Jana Jiroutová, Klára Zářecká a Barbora Škaloudová. Bezprostředně po schůzi se nový výbor sejde a provede volbu předsednictva. Do kontrolní komise usedne Kateřina Štěpánková, Dagmar Myšáková a Václava Zamazalová. Také tento orgán si zvolí svou předsedkyni.

13. 10. 2023

387865385_718720936964905_8259189989219817252_n.jpg

Naše konference byla zahájena a mezi hosty nechybí prezident naší globální mateřské organizace InSEA prof. Glen Coutts! Sledujte nás na Facebooku a buďte s námi!

13. 10. 2023

INSEA statusy (20).png
INSEA statusy (1).png
INSEA statusy (22).png
INSEA statusy (20).png
INSEA statusy (19).png
INSEA statusy (21).png

Dovolte, abychom vám představili kandidátky a kandidáty na členy výboru České sekce INSEA. Jsou jimi (abecedně): Jana Jiroutová, Jolana Lažová, Dagmar Myšáková, Zuzana Pechová, Monika Plíhalová, Aleš Pospíšil, Karel Řepa, Barbora Škaloudová, Petra Šobáňová, Kateřina Štěpánková, Lucie Tikalová, Hana Valešová, Václava Zamazalová a Klára Zářecká. Podrobnosti ke způsobu hlasování najdete na našem webu!     

29. 9. 2023

3dworkshop20231111b (1).jpg

Srdečně vás zveme na akreditovaný kurz České sekce INSEA pořádaný ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc. Tématem je využití 3D pera ve výtvarné výchově a tvorbě, lektorem bude sochař a pedagog David Medek.

14. 9. 2023

tur.png

Světový kongres InSEA v Turecku nabízí bohatý program a my jsme na místě! Kromě keynote přednášek probíhají jednání v mnoha paralelních sekcích, jichž se účastní také více než desítka českých účastníků a účastnic. Témata jsou pestrá: kurikulární problematika, výtvarná tvorba jako nástroj sociální inkluze nebo začlenění dětí uprchlíků, dekolonializace a reflexe eurocentrismu, wellbeing, nová média atd. Na našem Facebooku najdete fotografie z konferenčního dění a podrobnější informace. Díky organizátorům v čele s Martinou Riedler! 

6. 9. 2023

INSEA statusy (18).png

Na přání mnoha z vás, kteří jste se nestihli přihlásit, jsme prodloužili lhůtu pro přihlašování aktivních účastníků. Hlásit se můžete až do půlnoci 15. září 2023. Pasivní účastníci (bez vlastního příspěvku) se mohou hlásit do 9. 10. 2023.

2. 9. 2023

prebal.png

Jak už je naším dobrým zvykem, z každé konference vzniká publikační výstup — a rozdává se nejpozději na dalším konferenčním setkání. Nejinak tomu bude letos! Do Ostravy přivezeme krabice s krásnými sborníky, jež nám připomenou obsah jednání, jež proběhlo v hybridní podobě v Kutné Hoře. V on-line podobě je kniha k dispozici už teď na našem webu.

1. 9. 2023

poster_insea_web.jpg

Aktualizovali jsme informace o naší konferenci v Ostravě. Přečtete si o způsobu, jak se na konferenci přihlásit a jak se zapojit do voleb nového předsednictva i v případě, že byste nemohli být na místě. Připomínáme, že aktivní účastníci se na konferenci přihlašují prostřednictvím webového formuláře nejpozději do 1. 9. 2023, pasivní do 9. 10. 2023.

28. 8. 2023

nahled listy.png

Už jste četli nové Listy České sekce INSEA? Najdete je na tomto odkazu a dočtete se nejen o naší blížící se konferenci, ale také o průběhu revizí RVP ZV, o dění ve světové komunitě výtvarných pedagogů nebo o dalších chystaných akcích.

1. 8. 2023

INSEA statusy (10).png

Zapište si do diářů! 13.—14. 10. 2023 se uskuteční tradiční konference České sekce INSEA, tentokrát s volbou nového předsednictva našeho spolku. Již brzy se dozvíte víc!

 

Ostrava!!! Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

30. 6. 2023

INSEA statusy (11).png

Přečtěte si rezignační dopis expertů a expertek, kteří se distancují od dění v pracovní skupině a ukončují spolupráci s NPI. Předsednictvo České sekce INSEA vyjadřuje těmto odborníkům a odbornicím podporu!

29. 6. 2023

347246029_652222593614740_4079240299690404031_n.jpg

V pátek 23. června 2023 se uskutečnilo další jednání výboru a kontrolní komise České sekce INSEA. Tentokrát jsme byli hosty Gočárovy galerie a její ředitelky Kláry Zářecké, jež je předsedkyní naší kontrolní komise. Zúčastnili jsme se slavnostního otevření budovy Automatických mlýnů v Pardubicích a plánovali jsme další akce našeho spolku, zejména "volební" konferenci České sekce INSEA, jež se uskuteční 13.—14. října 2023 v Ostravě.

29. 6. 2023

INSEA statusy (9).png

Přečtěte si odpověď Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na naši petici! Celou anabázi i s našimi komentáři brzy zveřejníme v Listech České sekce INSEA.

23. 6. 2023

Facebookový příspěvek.png

Již brzy se dozvíte víc! Členky a členové INSEA obdrží instrukce k volbám a výzvu k tomu, aby navrhli své kandidáty a kandidátky do předsednictva České sekce INSEA.

5. 6. 2023

351309734_940595317162012_4568793199506389624_n.jpg

Česká sekce INSEA je hrdým partnerem projektu KVV PdF UP Be_on the Screen. Pořadatelé z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přijali celkem 117 přihlášek prací nebo projektů, na jejichž tvorbě se podílelo více než 465 mladých tvůrců a tvůrkyň do 26 let. Přehlídka byla příležitostí k setkání pedagogů a jejich žáků. Uskutečnily se workshopy, performance, projekce a ateliéry. Byli jsme při tom!

2. 6. 2023

Be on the Screen banner.png

Česká sekce INSEA je hrdým partnerem projektu KVV PdF UP Be_on the Screen. Jeho jedinečným výstupem je virtuální výstava prací účastnic a účastníků 1. ročníku výtvarné přehlídky digitální tvorby mladých Be_on the Screen. Pořadatelé z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přijali celkem 117 přihlášek prací nebo projektů, na jejichž tvorbě se podílelo více než 465 mladých tvůrců a tvůrkyň do 26 let. Přehlídka odráží variabilitu současných přístupů k využívání digitálních médií v individuální či školní tvorbě a prezentuje pestré pedagogické přístupy a nápady. Především ale dává nahlédnout do způsobů, jimiž dnes mladí lidé přistupují ke svému uměleckému sebevyjádření. 

1. 6. 2023

349319468_6046476372130347_1930479682861760739_n.jpg

Zajímá vás téma umělé inteligence? Využijte materiály a pracovní listy, které připravil tým platformy www.nedatovano.cz. Jde o aktivity pro teenagery zaměřené na tvůrčí práci s umělou inteligencí. Cyklus je nazvaný Ve světě umělých obrazů a autoři doufají, že se vám bude líbit. Vše najdete na stránce Bez názvu. Nedatováno. 

26. 5. 2023

INSEA statusy (8).png

Členové a členky pracovních skupin, kteří pozastavili spolupráci s NPI na protest proti průběhu prací na revizi vzdělávací oblasti Umění a kultura, napsali řediteli Kamilu Ubrovi stížnost. Ten na ni odpověděl a jeho odpověď vyvolala další reakci v podobě otevřeného dopisu. Odborníci a odbornice, jež mají naši plnou podporu, žádají o zodpovězení svých otázek. Přečtěte si jejich otevřený dopis a sledujte dění!

11. 5. 2023

IMG_5598.jpeg

Petice přijela na MŠMT | Zpráva o jednání zástupců a zástupkyň komunity výtvarných a hudebních pedagogů na MŠMT. Přečtěte si report! Představitelé INSEA spolu s dr. Jiřičkovou poukázali na to, že základy výtvarného a hudebního vzdělávání nezpochybnitelně patří do kurikula základního vzdělávání, že obory jsou svébytné a zároveň přirozeně pracují s intermedialitou a mezipředmětovou integrací. Poukázali na to, že mezi obory zahrnutými do oblasti Umění a kultura přirozeně existuje určitá hierarchie a nelze je zaměňovat.

10. 5. 2023

INSEA statusy (3).png

Emil Viklický, Ida Kelarová, ředitelé gymnázií, vysokoškolští učitelé, ředitelé ZUŠ, pedagožky a pedagogové, umělci. Ti všichni jsou signatáři dopisu, který vyjadřuje nesouhlas se současným vývojem revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně s postupem ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Přečtěte si otevřený dopis!

5. 5. 2023

Včera jsme vytiskli petiční archy s Vašimi podpisy a petici odvezli na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Naše předsedkyně Petra Šobáňová z cesty natočila video s názvem Petice jede! A naše petice doslova stále jede na níže uvedeném odkazu. Všem 4315 signatářům děkujeme! Díky, že Vám není lhostejné, co se děje! Sdílejte prosím, ať je náš hlas slyšet!

2. 5. 2023

IMG_5575.jpeg

Naše petice jede! Už ji podepsaly tisíce lidí! A 2. května pojede vytištěná petice na MŠMT! Předáme ji vrchnímu řediteli sekce vzdělávání a mládeže MŠMT Mgr. Janu Marešovi, MBA, a seznámíme ho s našimi argumenty a obavami.

2. 5. 2023

INSEA statusy.png

Přečtěte si prohlášení prezidenta InSEA prof. Glena Couttse, jímž jednoznačně podporuje snahy naší komunity o zachování pozice výtvarné výchovy v kurikulu pro základní vzdělávání. "Jako prezident Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním (InSEA) a jménem této Společnosti bych rád vyjádřil hluboké znepokojení nad navrhovanými změnami kurikula pro základní vzdělávání, které v současné době projednává Ministerstvo školství České republiky. Výtvarné vzdělávání v České republice se těší skvělé pověsti a postoj našich kolegů z České sekce INSEA k navrhovaným změnám má mou plnou podporu." Čtěte více v originálním anglickém znění, případně v českém překladu, který připravila členka výboru České se INSEA Jana Jiroutová.

25. 4. 2023

INSEA statusy (6).png
INSEA statusy (7).png
eduin.png
INSEA  (2).png
skav.png

Díky vám všem, kteří spolu s námi bojujete na sociálních sítích za právo dětí na výtvarnou výchovu, a všem, kteří jste otevřeli své archivy a ukazujete, jaká je tvář současné výtvarné výchovy! Přidejte se a označte svůj příspěvek #branimepravodětinavytvarku!

28. 3. 2023

INSEA statusy (2).png
INSEA statusy (1).png

Přečtěte si nesouhlasné stanovisko vedení České sekce INSEA k zařazení koncepce B vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV, viz web NPI. Zapojte se spolu s námi do protestu! Ukažme, v čem je výtvarná výchova nezastupitelná! 

23. 3. 2023

INSEA statusy (4).png
INSEA statusy.gif
Blazek.png
AVP.png
Tailor.png
Pohl Houkalova.png
seznam.png
Plihalova.png
Hajduskova.png
Kirch_01.png
INSEA statusy.png

Právě jsme zveřejnili Nesouhlasné stanovisko vedení České sekce INSEA k zařazení koncepce B vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV, viz web NPI. Upozorňujeme na hrozící eliminaci výtvarné výchovy na základních školách. K ní by mohlo dojít, bude-li počet vzdělávacích oborů rozšířen, aniž by došlo k navýšení časové dotace pro oblast Umění a kultura. Zde je ke stažení dopis, který jsme zaslali ministrovi a dalším aktérům revizí.

13. 3. 2023

Be on the Screen bannery.png
327303695_503944055200145_2844611028535524997_n.jpg
327143228_1708666802883289_7540040108840318468_n.jpg
listy titulka.png

Právě jsme zveřejnili nové číslo Listů České sekce INSEA! Kromě úvodníku Jany Jiroutové najdete v Listech celou řadu pozvánek, propozice výtvarných přehlídek pro žáky nebo pozvánky na workshopy. Nabízíme také ohlédnutí za dosavadním procesem revizí RVP ZV, upoutávky na nové knihy nebo přehled událostí a novinek z mezinárodní komunity INSEA.

15. 11. 2022

996A4573-792A-4E32-9C68-D84451BDE457.jpeg

Využijte nabídku workshopů!

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravila cyklus prožitkových workshopů, jež se zaměřují na wellbeing žáků a studentů a využití technik napomáhajících budování přátelského a bezpečného sociálního klimatu ve škole. V technikách ověřených buď v praxi psychoterapie nebo v expresivních oborech se budou účastníci věnovat jednak budování vlastního pocitu sebedůvěry, stability a duševní pohody a jednak se naučí technikám využitelným přímo v pedagogické praxi na různých typech škol. Workshopy jsou zdarma.

13: 11. 2022

Obrázek1.jpg

Vychází publikace navázaná na konferenci České sekce INSEA Pozice české výtvarné výchovy
v mezinárodním kontextu!

Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni
představuje publikaci, jež nabízí komparativní pohled na českou výtvarnou výchovu. Zasazuje témata soudobého oborového diskurzu do širšího středoevropského kontextu s důrazem na německy mluvící země.

22. 10. 2022

312297699_10158583217896968_7252202379704277146_n.jpg

V procesu revizí rámcového vzdělávacího programu opět sledujeme potenciálně ohrožující tendenci, jež může negativně ovlivnit postavení výtvarné výchovy. Národní pedagogický institut nepolevuje ve snaze přidat do vzdělávání na základních školách další výchovy (filmovou a audiovizuální, taneční a pohybovou, dramatickou výchovu), přestože vzdělávací oblast Umění a kultura (HV a VV) byla malou revizí (navýšením počtu hodin informatice) redukována, a to jak v rovině klíčové hodinové dotace, tak také ve vzdělávacím obsahu. Nejsme proti dalším uměleckým oborům, ale obáváme se rozmělnění a destabilizace už tak marginalizovaných uměleckých výchov! Přečtěte si náš dopis ministrovi školství!

19. 10. 2022

prehl.png

Blízko i daleko 2023 

Srdečně vás zveme k účasti na 17. celostátní přehlídce
výtvarných prací dětí a mládeže s tématem „Blízko i daleko“, která se s finanční podporou MK a ve spolupráci s oddělením Rozvoj publika NGP bude konat ve dnech 13. 5. – 2. 6. 2023 v prostorách Korza Veletržního paláce Národní galerie Praha. Rozborový seminář, který se uskuteční v sobotu 13.
a v neděli 14. 5. 2023 a jehož součástí bude slavnostní vernisáž, proběhne formou metodické reflexe vystavených projektů v dialogu s kurátory a umělci

10. 10. 2022

310661411_571918681400823_171112761511162406_n.jpg

Rádi představujeme nový publikační počin vzniklý pod hlavičkou České sekce INSEA. Publikace nese název Didaktické listy pro přípravu lekcí výtvarné výchovy a jejím autorem je Karel Řepa, člen našeho výboru.
Věříme, že tento materiál využijí studenti nejen v rámci studia teorie a didaktiky výtvarné výchovy, ale také ve své budoucí pedagogické praxi 
Publikace je dostupná v prodejně skript (Akademická knihovna JU). Objednat si ji můžete také přes e-shop JU na odkazu.

5. 10. 2022

Událost na FB kopie.jpg

Zveme vás na konferenci pořádanou ve spolupráci s Českou sekcí INSEA!

Odborná konference při příležitosti 20. výročí otevření Uměleckého centra Univerzity Palackého a zahájení 10. ročníku fungování odborného recenzovaného časopisu Kultura, umění a výchova. 

Termín konání: 9. – 10. 12. 2022

Místo konání: Umělecké centrum UP, Katedra výtvarné výchovy PdF UP, Univerzitní 3–5, Olomouc

10. 9. 2022

uk.png

Se začátkem školního roku rádi sdílíme odkaz na webovou platformu, kde je možné najít celou řadu výukových a podpůrných materiálů pro adaptaci dětí z Ukrajiny. Jsou volně ke stažení.

1. 9. 2022

300975024_1072508060049407_653514399369276147_n.jpg

Ve dnech 20.–28. 8. 2022 proběhla generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Prague 2022. V Praze se setkalo téměř 3 500 nejvýznamnějších odborníků z muzeí, galerií, dalších kulturních odvětví ze 123 zemí světa. Nechyběly ani zástupkyně České sekce INSEA.

29. 8. 2022

Obrázek1.png

Nadcházející světový kongres InSEA se bude konat 4. – 8. září 2023 v západním Turecku ve městě Çanakkale s možností online účasti. Çanakkale je místem s bohatou a zároveň složitou historií, jenž zaznamenává stopy nejen starořecké, arménské, byzantské, ale též řecké ortodoxní, židovské, muslimské, turecké a osmanské kultury, a to v zemi, která se geograficky, kulturně a symbolicky nachází mezi Evropou a Asií.

20. 7. 2022

hlavní směry.png

KULTURNÍ KOMPETENCE!

 

Po připomínkovacím řízení, do nějž jsme se aktivně zapojili, byly publikovány Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jsme potěšeni tím, že se podařilo prosadit zavedení kulturní kompetence do systému klíčových kompetencí.

 

STRUČNÝ VÝTAH

15. 6. 2022

IMG_7896.JPEG

V rámci projektu Erasmus +

Bienále figurálnej kresby a maľby se ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2022 uskutečnila mobilita do Trenčína. Partnerská instituce Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíně přichystala účastníkům bohatý program.

3. 6. 2022

280656038_5061589850593229_2551393160635189673_n.jpg

V rámci projektu Nahráno-otevřeno: digitalizace uměleckých sbírek uspořádalo Muzeum umění Olomouc ve dnech 13. až 14. 5. 2022 workshop Tvůrčí práce s digitálním perem. Byl určen především výtvarným pedagogům, ale zúčastnit se mohli také zájemci z řad veřejnosti, kteří se chtěli naučit pracovat nebo rozvíjet své dovednosti s kresebným nástrojem zvaným stylus (elektronické pero s hrotem). Veškeré pomůcky a vybavení byly účastníkům poskytnuty. Workshop vedl Mgr. Art. Ondřej Moučka a byl pro přihlášené kreativce zcela zdarma. Workshop proběhl celkem dvakrát a byl uspořádán ve spolupráci s Českou sekcí INSEA.

15. 5. 2022

IMG_6710.jpeg

V rámci projektu Erasmus +

Bienále figurálnej kresby a maľby se uskutečnila mobilita do partnerské instituce Assisi International School.

7. 5. 2022

nahled prip.png

Přečtěte si připomínky České sekce INSEA k Hlavním směrům revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání!

 

Požadujeme zavedení kulturní kompetence a podporu spolupráce formálního a neformálního vzdělávání.

21. 4. 2022

rvp jednani.png

14. dubna 2022 proběhlo jednání výboru a kontrolní komise České sekce INSEA a členky a členové debatovali nad stěžejním tématem těchto dnů, nad Hlavními směry 

revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jež byly zveřejněny a dány k připomínkování. Členky a členové se shodli na tom, že mezi našimi připomínkami se objeví apel na zavedení kulturní kompetence
a na podporu spolupráce formálního a neformálního vzdělávání. Přestože panelisté nechtějí stanovovat komplex gramotností, připomeneme, že VV rozvíjí vizuální gramotnost, klíčovou dovednost potřebnou v dnešním světě obrazů.

14. 4. 2022

preview510.jfif

Česká sekce INSEA vydala publikaci Petry Filipové Výtvarná výchova a digitální svět, jež se zamýšlí nad rolí digitálních technologií v rozvoji žáků a přináší celou řadu zamyšlení nad aspekty implementace digitálních médií do výuky výtvarné výchovy.

10. 4. 2022

P3302885.jpg

Celostátní přehlídka výtvarných prací vyvrcholila slavnostním vyhlášením oceněných účastníků a účastnic s doprovodným programem. Akce, jež se uskutečnila 30. 3. 2022 v 17 hod., se setkala s velkým zájmem škol i učitelů a učitelek.

1. 4. 2022

Putin, make art.png
275503433_7375105149196452_6278416212216181736_n.jpg

Dovolte, abychom Vás pozvali na doprovodný program celostátní přehlídky výtvarných prací Národního kola mezinárodního bienále figurální kresby a malby dětí a mládeže, jež aktuálně probíhá v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci a na webových stránkách České sekce INSEA (virtuální část prezentující digitální práce v rámci spin off výzvy Figura 2.0).

Doprovodný program se soustředí na 30. března 2022, kdy v 17 hod. proběhne slavnostní vyhlášení oceněných účastníků a účastnic. Srdečně vás všechny zveme jak na slavnostní předávání cen, tak na program v podobě přednášky, diskuse a workshopu.

15. 3. 2022

275553663_7375105152529785_6421924225138871430_n.jpg

Součástí doprovodného programu přehlídky Národního kola mezinárodního bienále figurální tvorby dětí a mládeže bude 

somaticko–pohybový seminář Tělo v obraze s Renou Milgrom

Čas: 10–13 hod., konvikt

„V našem společném čase se budeme věnovat tělesnému vnímání. Tělu somatickému, tělu jako subjektu, jako fenoménu. Tělo, které je v obraze, ví, co se v něm děje a z tohoto bodu může reagovat, tvořit, přizpůsobovat se, tvořit vztahy, žít. Co vše působí na naše tělo? Mohu se rozhodovat, jak na to reagovat? Dokáže se moje tělo orientovat v prostoru a mohu mu věřit? Co vznikne, když jde moje paže s lehkostí vpřed, nebo když se celé tělo sbalí do klubíčka a čeká, až přijde moment změny? Co způsobuje tu změnu? To jsou otázky, na které není třeba odpovídat verbálně. Odpovědi jsou ukryté v našem těle.“

14. 3. 2022

275618958_7375111062529194_2237898186803715854_n.jpg

Součástí přehlídky Národního kola mezinárodního bienále figurální tvorby dětí a mládeže bude doprovodný program v podobě 

přednášky a diskuze s Veronikou Šrek Bromovou na téma Figura a tělesnost. Čas: 14–16 hod., lektorium Konvikt UC UP Olomouc

Veronika Šrek Bromová je česká multimediální umělkyně a vysokoškolská pedagožka. Přestože je považována zejména za fotografku, součástí její práce jsou také prostorové instalace, objekty, kresby a performance. Veronika Bromová byla jednou z klíčových postav nových médií 90. let, zejména fotografické postprodukce a digitálně manipulovaného obrazu.

13. 3. 2022

fig2 ban2.png

Součástí přehlídky Národního kola mezinárodního bienále figurální tvorby dětí a mládeže, jež pořádáme se slovenskými a italskými partnery, je i virtuální výstava zde na webových stránkách. Můžete si prohlédnout digitální tvorbu dětí a mládeže a načerpat inspiraci pro využití nových médií ve výtvarné výchově!

11. 3. 2022

Bez názvu (Příspěvek na Facebooku).png
IMG_4550.JPG

Jaké podoby může mít laskavost? Tatyana Tsyrlina-Spady, koordinátorka mezinárodního projektu „International Expressions of Kindness: Multimedia Showcase“ (Mezinárodní projevy laskavosti: Multimediální přehlídka), zve české pedagogy k účasti na mezinárodní přehlídce prací dětí a mládeže. Přečtěte si více.

14. 2. 2022

272986786_263706865842083_7458057939332905870_n.jpg
272291875_340456304656342_2738920038916023215_n.jpg

Celostátní přehlídka výtvarných prací je vystavena v podkroví Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3–5, Olomouc. Termín konání výstavy: 2. 2. 2022 – 15. 4. 2022 (dostupné ve všední dny). Slavnostní vyhlášení oceněných účastníků a účastnic s doprovodným programem se uskuteční 30. 3. 2022 v 17 hod. Všechny účastníky a účastnice jsme informovali e-mailem, více na stránkách bienále.

8. 2. 2022

kindness.3.png

Jak už víte, jsme partnery mezinárodního výstavního projektu International Expressions of Kindness: Multimedia Showcase. Dnes se uskutečnilo setkání mezinárodního týmu tohoto projektu pod vedením Tatyany Tsyrlina-Spady. Srdečně zveme všechny pedagogy a jejich žáky k účasti na tomto projektu! Více informací zde.

5. 2. 2022

konfhv.png

2. 2. 2022 od 19:30 hod. se na platformě Zoom uskutečnila pracovní konference Asociace učitelů hudební výchovy a jejích hostů. Tématem diskuse, již moderoval Milan Motl, předseda AUHV, byly chystané proměny oblasti Umění a kultura, zejména v souvislosti s jejím otevřením dalším uměleckým oborům. Tyto tendence jako aktéři dané vzdělávací oblasti v současnosti analyzujeme a ve spolupráci s dalšími oborovými kolegy hledáme společná stanoviska a možná řešení. Za Českou sekci INSEA se akce zúčastnily Petra Šobáňová a Klára Zářecká.

 

3. 2. 2022

7B34B8CB-CF00-4505-9F52-013A86D0662C.jpeg

Dnes jsme dokončili instalaci Národního kola mezinárodního bienále figurální tvorby dětí a mládeže. Děkujeme všem spolupracovnicím a spolupracovníkům z katedry výtvarné výchovy PdF UP, kteří pomáhali s instalováním prací a s organizací. Všem účastníkům brzy pošleme bližší informace o chystaných krocích celého projektu: o termínu slavnostního vyhlášení cen nebo o doprovodných akcích. Již nyní můžeme prozradit, že výstava bude oproti původnímu plánu prodloužena až do půlky dubna a hlavní setkání účastníků se uskuteční na konci března. Snad nám covid plány nepřekazí!

 

2. 2. 2022

272916151_3122745718052781_3271545603101933918_n.jpg

Instalujeme! Naše spolupráce se slovenskými a italskými partnery v rámci projektu Erasmus se dostává ke zlatému hřebu, jímž je výstava účastníků a účastnic Národního kola mezinárodního bienále figurální tvorby dětí a mládeže. Díky všem, kteří s instalováním pomáhají!

1. 2. 2022

kindness.png

Jsme partnery mezinárodního výstavního projektu International Expressions of Kindness: Multimedia Showcase! Srdečně zveme všechny pedagogy a jejich žáky k účasti! Stačí zaslat příspěvek na téma "projevy laskavosti" a obdržíte osvědčení o účasti od University of Washington. Projekt organizuje americká nezisková organizace Action for Media Education se sídlem v Seattlu, WA, USA. 

27. 1. 2022

0_foto_nahled.jfif

Klára Zářecká, předsedkyně naší kontrolní komise a členka předsednictva České sekce INSEA se stala novou ředitelkou Východočeské galerie v Pardubicích. Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D., se ujme vedení instituce na začátku ledna. Kláře blahopřejeme k nové pozici a přejeme jí mnoho úspěchů při výkonu této funkce!

19. 12. 2021

Obrázek1_.png

15. 1. 2022 se v Domě U Kamenného zvonu v prostorách Galerie Hlavního města Prahy uskuteční již druhá – tentokrát prezenční – konference uskupení
KOMPAS. Na programu konference, na níž bude Českou sekci INSEA zastupovat předsedkyně Petra Šobáňová, je sumarizace dosavadního dění v koalici, shrnutí výsledků první ideové konference a společná reflexe jejích výstupů, dále informace o aktuálním dění v expertním panelu MŠMT a reflexe workshopů na pedagogických fakultách a dalších diskuzních setkání týkajících se revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

28. 12. 2021

kindness..png
náhled listů.png

Právě vyšlo nové číslo Listů České sekce INSEA nabité množstvím informací z oboru! Tématem Listů je jednak revize rámcových vzdělávacích programů a jednak ohlédnutí za proběhlou konferencí Prostor obrazu v Kutné Hoře a online prostoru. V Listech ale můžete najít také řadu výzev, informací o probíhajících akcích nebo tipy na inspirativní metodické zdroje. 

20. 12. 2021

264284273_4891407897586385_6598852429635464150_n.jpg

Naše akreditované kurzy digitální fotografie pod vedením zkušeného lektora Juraje Sosny patří ke stálicím naší vzdělávací nabídky. Máte-li zájem o práci v programu Adobe Photoshop, můžete se přihlásit na další termín tohoto kurzu!

15. 12. 2021

262870841_4503531289682267_4348436124985228365_n.jpg

ZVLÁŠTNÍ CALL PRO MLÁDEŽ! PŘIHLASTE SVÉ PRÁCE A PROJEKTY!

 

„Figura 2.0“ je spin off Mezinárodního bienále figurální kresby a malby dětí a mládeže. Do této speciální sekce cílené na mládež je možno přihlásit projekty překračující hranice klasických médií – práce multimediální, digitální nebo performativní v podobě fotografií, videí, záznamů performance apod. tematicky zaměřené na figuru a tělo. Jako odměnu za oceněná díla této sekce máme připraveny instantní fotoaparáty Fujifilm Instax. Přihlášku a díla v digitální podobě můžete zaslat do 10. 1. 2022.

 

Poznámka: do spin off sekce se přihlašujte běžným způsobem, jen do přihlášky uveďte heslo "Figura 2.0".

8. 12. 2021

Pozvanka_bienale.png
31.png

Milí přátelé, Na stránky konference jsme přidali pokyny pro autory příspěvků, kteří mají zájem o publikování ve sborníku. Aktivním účastníkům připomínáme již dříve stanovený termín odevzdání textů, a to 1. 1. 2022. Své texty upravené podle šablony prosím zasílejte do uvedeného data na emailovou adresu insea2021@post.cz. Zpracování textů a finalizace publikačního výstupu je plánována na první polovinu následujícího roku. Jakmile bude sborník hotov, všichni přihlášení a platící účastníci jej dostanou; vydání je plánováno na rok 2022.

18. 11. 2021

26.png

Naše panelová diskuse na téma vzdělávací politiky a proměn školství v kontextu probíhající revize RVP ZV vyvolala řadu reakcí a vznikla potřeba dále diskutovat. Proto jsme pro vás přichystali diskusní platformu v podobě virtuální nástěnky. Na ní je nabídnuto několik témat a otázek, na něž můžete svými komentáři odpovědět. Můžete také založit vlastní vlákno o tématu, které vás zajímá. Vaše postoje a názory shromážděné prostřednictvím této platformy postupně zpracujeme a využijeme je pro další jednání týkající se revizí. Pokud by vám snad nevyhovovala zvolená forma nástěnky, můžete nás oslovit také mailem na insea@post.cz.

17. 11. 2021

31.png

Milí přátelé, právě jsme zveřejnili všechna naše videa z konference na našem YouTube kanále. Podívejte se a připomeňte si zajímavé momenty naší konference!

14. 11. 2021

panelová diskuse.png

Milí přátelé, naše konference skončila a my bychom vám rádi poděkovali za účast a podporu! Srdečně děkujeme GASK i všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu této jedinečné akce. Na našich sociálních sítích najdete fotografie a brzy připravíme fotogalerii také pro náš web. V následujících dnech od nás obdržíte mail s informacemi o sborníku a certifikátech, stejně jako o zveřejnění záznamu z konferenčního jednání a diskuse. Chystáme také platformu, na níž se ještě můžeme v klidu vrátit k tématům, která se diskutovala během panelu. Prosíme vás o chvíli trpělivosti, pracujeme na tom a vše brzy připravíme! Váš tým České sekce INSEA

7. 11. 2021

Prostor obrazu_pozvánka_web.png
Pozvanka_bienale.png
program.png

Milí přátelé, právě jsme zveřejnili program naší konference Prostor obrazu. Těší nás, že na konferenci vystoupí více než 60 aktivních účastníků! Zájemci se mohou stále hlásit, tak neváhejte a přihlaste se! Těšíme se na setkání s Vámi!

23. 10. 2021

comp.png

KOMPAS uspořádá svou první ideovou konferenci!

Účastnice a účastníci budou na konferenci diskutovat své názory na klíčová témata současnosti a budou hledat společné postoje k aktuálním problémům českého školství. Součástí široké demokratické debaty, jíž se aktivně zúčastní zástupci INSEA, bude rovněž hledání cest pro uskutečnění společných cílů.

9. 10. 2021

244452104_4692479580812552_3505371374055019451_n.jpg

Pomalu opět začínáme s našimi akreditovanými kurzy a doufáme, že nebudou opět hrozit omezení. Jako první kurz po covidové přestávce nabízíme oblíbený workshop fotografie pod vedením lektora Juraje Sosny.

7. 10. 2021

Prostor obrazu_banner_malý.png

Na základě vašich ohlasů prodlužujeme termín přihlašování aktivních účastníků na konferenci Prostor obrazu do 15. 9. Neváhejte a přihlaste se! Těšíme se na vaše příspěvky!

31. 8. 2021

european council2.png

Na evropské konferenci ve španělské Baeze se sešla také Evropská rada INSEA. Jednání tohoto orgánu se účastnily i naše zástupkyně Petra Šobáňová a Jana Jiroutová. Diskutován byl smysl networkingu v rámci INSEA, stejně jako úkoly výboru Evropské rady INSEA a vize pro další období. Konference 8. července končí a my se už nyní těšíme na další!

8. 7. 2021

sekce Jana2.png

Jednu ze sekcí na probíhající konferenci ve španělské Baeze moderovala členka našeho výboru Jana Jiroutová. Během jednání v této sekci zazněly příspěvky prezentující výzkumy mozkové aktivity během zrakového a haptického vnímání nebo společenskokulturní otázky výtvarné edukace.

8. 7. 2021

baeza3.png

Jak už víte, v těchto dnech probíhá konference ve španělské Baeze. Jde o konferenci evropské komunity INSEA a my jsme rádi součástí! Na FB nabízíme několik snímků ze sekcí, v nichž nechyběly ani české zástupkyně.

7. 7. 2021

sekce Jana9.png

Ve dnech 6. až 8. července 2021 se odehraje dlouho očekávaný regionální kongres INSEA. Tato událost evropského významu se měla uskutečnit ve španělské Baeze, nakonec našla hybridní formu a odehrává se primárně on-line. Sledujte s námi dění na konferenci!

6. 7. 2021

215045578_522432318810492_7459963831982871581_n.jpg

Milí přátelé, právě vyšel další z výstupů naší mezinárodní konference Art Education of the Time of Coronavirus. Po zvláštním čísle Listů České sekce INSEA věnovaném konferenci vychází sborník abstraktů. Obsahuje abstrakty všech příspěvků a připomíná bohatý program této události. 

2. 7. 2021

Koalice kompas all.gif

Jsme součástí KOMPASU!

Česká sekce INSEA se stala členem Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin, volného seskupení, jež spojuje zájem o vzdělávání a proměny českého vzdělávacího systému. Členové  uskupení zastupují početné představitele různých vzdělávacích oborů a oblastí, ať již se jedná o učitele z praxe, oborové didaktiky a další odborníky. Přímým podnětem pro vznik KOMPASU se stala nespokojenost vyvolaná nekvalitní revizí RVP. Přečtěte si víc!

24. 6. 2021

listy.png

Právě vyšlo nové číslo Listů České sekce INSEA nabité množstvím informací z oboru! Tématem Listů je jednak nadcházející konference a jednak zpackané revize RVP. Listy ale obsahují také množství článků o výstavách, edukativních projektech a dalších akcích!

17. 6. 2021

205863995_814934515823923_44851362001756

Jak už víte, naše chystaná konference vzniká ve spolupráci s GASK. I když bude virtuální, můžeme Vám slíbit, že stopa Galerie Středočeského kraje a jejího sídla Kutné Hory bude více než patrná! Naše předsedkyně GASK navštívila a setkala se s Karin Vrátnou Militkou. Tentokrát sice řešily spíše jeden z projektů GASK, místo činu bylo ale zkontrolováno, a to i Klárou Zářeckou, předsedkyní naší kontrolní komise. O projektu GASK Vás budeme informovat!

10. 6. 2021

umění a kultura.png

NIPOS uspořádal zajímavou diskusi Umění a kultura ve škole. Hosté, mezi nimiž byla také naše předsedkyně, diskutovali o tom, jak je možné posílit pozici Umění a kultury ve vzdělávání a v kontextu kurikula jako celku. Co jsou silné stránky této vzdělávací oblasti a rozumí si vůbec jednotlivé umělecké obory mezi sebou? Dokážeme hovořit společným jazykem? Záznam je k dispozici na YouTube.

27. 5. 2021

kra.png

Milí přátelé, mnozí jste se ptali, kde je možné získat knihu Krajina jako námět a médium ve VV. Jak víte, naše členky a členové ji dostanou zdarma, ostatní zájemci ji mohou zakoupit na e-shopu Jihočeské univerzity. Stojí to za to! Autoři v čele s Karlem Řepou a Alešem Pospíšilem mají upřímnou radost z vlny Vašeho zájmu!

15. 5. 2021

202857374_2969568499956225_1368080872799

Milí přátelé, těší nás Váš zájem o publikaci Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově! Jistě Vás potěší, že každý řádný člen a členka INSEA knihu obdrží jako benefit svého členství. Část knih už kolegové v Českých Budějovicích distribuovali, další část přivezli do Olomouce a předali je s tím, že budou rozeslány koncem června a začátkem července. Máte se na co těšit!

15. 5. 2021

setkání organizací.png

Naše uskupení bylo rovněž pozváno k jednání s představitel MŠMT a NPI, jež se uskutečnilo 11. 5. 2021. K jednání jsme přistupovali s těmito výchozími požadavky: zneplatnění redukčních zásahů v obsahu učiva dotčených předmětů a zneplatnění snížení hodinových dotací; pokud bude MŠMT trvat na navýšení hodin v oblasti Informatika, pak ať je to řešeno jinou cestou než redukcí našich předmětů (z disponibilních hodin, případně redukcí hodin pro 2. cizí jazyk apod.). Tyto požadavky MŠMT nepřijalo, nicméně přislíbilo transparentnost dalšího procesu.

11. 5. 2021

schůzka 6.5..png

Jak už to bývá, všechno zlé je na něco dobré. I když se na tzv. malé revizi RVP ZV jen těžko hledá něco pozitivního, jedna dobrá věc se přece podařila. Došlo k řadě neformálních přátelských setkání představitelek a představitelů různých dalších oborových subjektů, jež se stejně jako Česká sekce INSEA proti revizím vymezují a jež žádají jejich zrušení. Na virtuálních setkání jsme se potkali s edukátory v kultuře, s matematiky a fyziky, s hudebníky, občankáři nebo chemiky. Toto doposud neformální uskupení se stále rozrůstá a uvažujeme o integraci s cílem vystupovat jednotně a ovlivnit nadcházející „velké“ revize. 

6. 5. 2021

kr2.jpg

Česká stopa ve "velké" INSEA!

Věděli jste, že náš skvělý a přitom skromný Karel Řepa se ujal náročného úkolu redesignu logotypu a vizuálního stylu celé globální INSEA? Tuto "službu" jsme nabídli prezidentu INSEA Glenu Couttsovi v souvislosti s tvorbou nového webu INSEA, protože jsme chtěli pomoci zkvalitnit prezentaci INSEA. Stávající logotyp již neodpovídal současným grafickým standardům, a proto byla tato nabídka s povděkem přijata. Karel Řepa tak stojí před náročným úkolem úpravy logotypu (včetně barevných variant) a zároveň řeší jeho četné aplikace plynoucí z globální povahy naší mateřské organizace. Grafické řešení našeho kolegy tak bude uplatněno doslova po celém světě! Děkujeme za tuto skvělou reprezentaci! Sluší se dodat, že Karel se tohoto obtížného úkolu ujal bez nároku na honorář. Děkujeme!

30. 4. 2021

kulaty stul.png

Poslanec Jiří Mihola, místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, inicioval konání diskuse o nastalém problému revizí na půdě Parlamentu ČR. Kulatý stůl na téma „Revize rámcových vzdělávacích programů“ se uskutečnil 28. 4. 2021, byla na něm kritizována nekoncepčnost změn a nedostatečná komunikace MŠMT. Účastnila se také naše předsedkyně a další představitelé protestujících organizací.

28. 4. 2021

nesouAJ.png

Naše nesouhlasné prohlášení je přeloženo do angličtiny a sdíleno s přáteli v zahraničí! Za překlad děkujeme Janě Jiroutové!

We published our disagreement with the change of curriculum in English. Our community is determined to work for art education and to fight for giving today's pupils the opportunity to learn about the world of art and culture within elementary education.

15. 4. 2021

nesou.png

Tyto týdny jsou pro členy komunity výtvarných pedagogů – ale nejen pro ně – ve znamení velkého zklamání nad směřováním revizí národního kurikula pro základní vzdělávání. Silové zavedení informatiky a z něj vyplývající nekoncepční změny ve vzdělávacím obsahu VV a dalších oborů, ale především odebrání tolik zásadní hodiny oblasti Umění a kultura z rámcového učebního plánu, který stanovuje rozdělení hodin mezi  jednotlivé vzdělávací oblasti, vzbudilo oprávněné protesty organizací, odborníků, ale i řadových učitelů a rodičů.

5. 4. 2021

Krajina_obalka.jpg

Vychází dlouho očekávaná kniha KRAJINA JAKO NÁMĚT A MÉDIUM VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ! Nový publikační počin, vydávaný Českou sekcí INSEA, po delší době přichází s formátem odborně-didaktické knihy, cílené primárně na výtvarné pedagogy základních škol. Jak vyplývá z názvu publikace, jejím tématem je krajina, na niž je v knize nahlíženo jako na svébytný zdroj estetické a v praxi výtvarné výchovy skvěle využitelné inspirace.

2. 4. 2021

koronerv.png

Během uplynulých týdnů a měsíců se Česká sekce INSEA v osobě své předsedkyně Petry Šobáňové zúčastnila řady nejrůznějších jednání týkajících se revizí RVP. Vlevo printscreen z jednání skupiny Koronerv, jež 26. 3. 2021 svolala Irena Pohl Houkalová a na němž byly změny prodiskutovány s různými osobnostmi a také s poslanci Jiřím Miholou a Markem Výborným, členy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

27. 3. 2021

obalka.jpg

Milí přátelé, vyšla nová publikace s názvem DIDART | Edukační přístupy ve výtvarné výchově! Knihu vydala Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s Českou sekcí INSEA. Jedná se o katalog ke stejnojmenné výstavě, která se konala u příležitosti konference České sekce INSEA v roce 2019 v Plzni. Kniha prezentuje současné edukační přístupy ve výtvarné výchově.

22. 3. 2021

Prostor obrazu_první banner (1).png

Milí přátelé, letos opět proběhne naše tradiční konference. Řešili jsme přirozeně, zda vůbec bude možné sejít se fyzicky a jak se zařídit v této nejisté době. Nakonec jsme se rozhodli takto: nebudeme riskovat vaše zdraví ani nebudeme vyčkávat. I když netoužíme po ničem víc než po živém setkání s Vámi, nakonec jsme se přiklonili k on-line režimu. Konference České sekce INSEA každopádně bude, a to v milé spolupráci s GASK. Už teď se těšíme a brzy zveřejníme detaily!

20 3. 2021

_MGL4541.jpg

Petra Šobáňová získala od amerických kolegů cenu Edwina Ziegfelda!

 

Výroční mezinárodní cenu The Edwin Ziegfeld Award získala Petra Šobáňová, předsedkyně České sekce INSEA. Prestižní ocenění uděluje Americká společnost pro výchovu uměním (USSEA) vůdčím osobnostem za zásluhy o výtvarnou výchovu. Cenu Edwina Ziegfelda získávají osobnosti, které na mezinárodní úrovni významně přispěly k rozvoji oblasti uměleckého vzdělávání. „Je to pro mne ohromná čest. Na slavnostním virtuálním předávání jsem poděkovala nejen výboru International Ziegfeld Award, ale také své kolegyni Janě Jiroutové, která byla mou blízkou spolupracovnicí při realizaci nedávné mezinárodní konference, jejímž cílem byla odborná a didaktická reflexe fungování výtvarné výchovy během pandemie. Nominaci na ocenění jsem obdržela mimo jiné právě za uspořádání této konference. Jsem přesvědčena, že cena patří také České sekci INSEA a mé fakultě, která akci podpořila“ uvedla Petra Šobáňová, V minulosti byl tato cena udělena také našemu zakladateli Jaromíru Uždilovi a dalším osobnostem světové výchovy uměním. Naší předsedkyni gratulujeme!

27. 2. 2021

raf,750x1000,075,t,000000_44f0b734a5.jpg

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás informovali o protestním vyjádření k revizím RVP ZV, jež připravilo předsednictva České sekce INSEA. Zvolili jsme formu otevřeného dopisu, který jsme zaslali na MŠMT a zavěsili na naše stránky. Naše detailně argumentované stanovisko najdete zde.

20 2. 2021

výbor 15. 2. 2021.png

Výbor a kontrolní komise České sekce INSEA zasedl k virtuálnímu jednání o blížících se událostech, jako je letošní konference. Členky a členové jednali rovněž o aktuálních revizích RVP ZV a dohodli se, že budou pracovat na vyjádření nesouhlasného stanoviska s revizemi.

15. 2. 2021

135344276_2832776537049702_7104128489655

Milí přátelé, šťastný nový rok! Přejeme vše dobré a hodně profesní hrdosti! Protože umění není jen tak něco. Je v něm vše. Včerejšek, dnešek i zítřek. Ať je ten váš zítřek co nejlepší!

30. 12. 2020

listy2.png

Připravili jsme pro vás nové Listy České sekce INSEA! Jde o monotematické číslo věnované proběhlé mezinárodní konferenci Art Education in the Time of Coronavirus. V Listech můžete najít překlady všech abstraktů nebo názory účastníků.

21. 12. 2020

FE_workshop_proucitele_banner.jpg

Naši plánovanou vzdělávací akci jsme bohužel kvůli nepříznivé epidemické situaci museli zrušit. S přihlášenými účastníky jsme v kontaktu. Doufejme, že se akce uskuteční, jakmile to bude možné!

18. 11. 2020

insea8.png

Děkujeme všem hostům a účastníkům naší mezinárodní konference! Byly to úžasné dny plné spolupráce a sdílení. Na webu konference www.inseaconference.com můžete najít plné texty, videa i obrazové prezentace. Nabízíme i dokumentaci živých diskusí, hudbu, divadlo, performance a virtuální výstavy!

15. 10. 2020

glen.png
join_opr.png
Bez názvu.png
banner conference.png
Webp.net-gifmaker.gif
FE_workshop_proucitele_banner.jpg

Nová akreditovaná vzdělávací akce České sekce INSEA! Je určena zájemcům o výtvarnou výchovu a vizuální kulturu, kteří ve své výuce chtějí analyzovat a uplatnit obrazy populární vizuální kultury a pěstovat vizuální gramotnost svých žáků. Více zde.

17. 9. 2020

glen.png

Dnes proběhlo jednání s prezidentem InSEA Glenem Couttsem a tajemnicí InSEA Patsey Bodkin. Hovořili jsme o užším propojení naší sekce s naší mateřskou InSEA a její představitelé nás informovali o svých vizích pro další období.

25. 8. 2020

andy.png

Naše chystaná virtuální konference se setkala s velkým ohlasem a (nejen) s její propagací nám pomáhá mnoho přátel z InSEA. Jedním z nich je Andy Ash, člen nového výboru Evropské rady InSEA, s nímž se dnes sešly naše představitelky Petra Šobáňová a Jana Jiroutová.

30. 7. 2020

Ladies and gentlemen, we present to you the official trailer of our conference. Its authors are Ph.D. candidates of the Department of Art Education, Faculty of Education, Palacký University Olomouc. They created it completely unofficially! Just for you and to make our event visible! Enjoy it, share it and visit our website, where you can find all the graphic materials of our conference. https://www.inseaconference.com/visual-style

endorsed_logolarge (3).jpg

Je nám ctí oznámit vám, že naše akce získala status InSEA "endorsed" akce! Co to znamená? Záštitu mezinárodní komunity výtvarných pedagogů, velkou poctu a uznání. A také závazek pro nás organizátory! InSEA, děkujeme!

Alan_01.png

Milí přátelé, na sítích i na webu naší konference pravidelně zveřejňujeme aktualizace, nejnověji medailony našich keynote řečníků. Naši konferenci poctí svou účastí mnoho nevšedních hostů.

Více v události na Facebooku!

invitation.png

Sledujte informace o přípravách naší mezinárodní virtuální konference! Postupně zveřejňujeme medailony hlavních zvaných řečníků a dalších vzácných hostů.

Více v události na Facebooku!

106913714_3278176675538088_8404017500155

Zachyceno na síti a sdíleno prezidentem InSEA: je třeba vysvětlovat, jak důležité je umění? Právě jsme strávili měsíce v izolaci a bez umění bychom ji jen stěží zvládli. Souhlasíte?

Převzato z FB profilu Paula Mealora.

 

5. 7. 2020

galerie.png

Milí přátelé, přijměte pozvání Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby PdF UHK k aktivní či pasivní účasti na konferenci s názvem Univerzitní galerie – tradice, výstavní praxe a edukační potenciál. Konference se bude konat na KVKTT PdF UHK ve dnech 10. a 11. listopadu 2020. Bližší informace najdete zde.

1. 7. 2020

106005469_2640715116255846_8490077424703

Milí přátelé, dnes proběhlo jednání výboru a kontrolní komise České sekce INSEA. Hlavním bodem jednání byla – jak jinak – příprava naší mezinárodní virtuální konference. Brzy vás budeme informovat o zajímavých hostech a partnerstvích, která právě intenzivně budujeme!

 

23. 6. 2020

MH_70_FB_coverphoto_1_EN.jpg

Připojujeme se k uctění památky Milady Horákové, neobyčejné a statečné ženy, jejíž život byl násilím přerván před 70 lety. Nikdy nezapomeneme! We join in honoring the memory of Milada Horáková. The 70th anniversary of the judicial murder of this extraordinary and brave woman has passed. We will never forget! #Milada70

22. 6. 2020

104057441_10217000886763420_207298791245

Vedení světové komunity vydalo zajímavý dokument vyjadřující solidaritu s hnutím protestů proti projevům rasismu. Česká sekce INSEA se připojuje a vyjadřuje hluboké přesvědčení, že rasismus nemá v civilizovaném světě místo.

 

13. 6. 2020

meeting_def.png

Na digitálních nástrojích je prima, že pro ně neplatí hranice. A tak se můžete přes oceán spojit třeba s americkými kolegy a plánovat spolupráci. Na obrázku vidíte náhled z virtuálního setkání našich představitelek s členy rady americké organizace USSEA. Jednali jsme o spolupráci při pořádání naší konference.

4. 6. 2020

ctverecek.png

Přečtěte si nové Listy České sekce INSEA! Obsahují mnoho zajímavých článků, pozvánek a recenzí. Mimo jiné přinášejí zajímavosti týkající se výtvarné výchovy během pandemie. Napište nám, jak jste výuku na dálku zvládli vy!

21. 5. 2020

99090649_273948220668009_451100975162615
jednani vyboru meet.png

Dnes se sešly členky a členové výboru České sekce INSEA a její kontrolní komise, aby projednali změny plánů vlivem pandemie a také důležité nadcházející akce, zejména mezinárodní konferenci Art Education in the Time of Coronavirus, jejímž uspořádáním chceme reagovat na současnou situaci. Vůbec poprvé jsme se sešli  on-line.

18. 5. 2020

seamos.png
94188519_10156753899326333_4532446951307

Rádi sdílíme výzvu komunity InSEA týkající se nadcházejícího Mezinárodního týdne uměleckého vzdělávání. Zapojte se do výzvy a sdílejte na sociálních sítích umělecké intervence své nebo svých žáků!

10. 4. 2020

na sitich 08.png

Sledujte facebookovou stránku České sekce INSEA! Pravidelně na ní budeme sdílet tipy na to, jak je možné karanténu strávit tvořivě. Zaměříme se zvláště na sdílení tipů na výuku na dálku. Na obrázku například aktivity GASK.

20. 3. 2020

IMG_2927.JPG

Dnes se v Olomouci sešel výbor České sekce INSEA a její kontrolní komise. Jednání výboru hostila katedra výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme!

13. 2. 2020

02upr.jpg

S hlubokou lítostí přinášíme zprávu o tom, že navždy odešel doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc., významná osobnost výtvarné pedagogiky a předseda Československého komitétu INSEA z let 1985–1990. Upřímnou soustrast všem blízkým a sbohem...

15. 2. 2020

arteduco.jpg

Milí přátelé, rádi oznamujeme, že byl vydán výpravný katalog o výstavě, která se stala nepřehlédnutelnou součástí programu naší poslední konference v Plzni. Podívejte se, kteří umělci zde vystavovali!

 

UHL SKŘIVANOVÁ, Věra & Stanislav POLÁČEK. ARTEDUCO InSEA PLZEŇ 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2019. 144 s. ISBN 978-80-261-0896-2.

6. 2. 2020

insea baeza.jpg

Pokud máte v plánu jet na evropskou konferenci InSEA jako aktivní participanti, nezapomeňte se přihlásit!

Do not forget to send your proposal !!!
Deadline for delivery -> FEBRUARY 15
More information: inseabaeza2020.com

5. 2. 2020

ctverecek.png

Další zajímavá příležitost! Přijměte milé pozvání od naší členky doc. Kateřiny Dytrtové, Ph.D., na obhajoby klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí n. Labem. Na programu akce v rámci DVPP budou praktické ukázky analýz studentských děl, prohlídka prací různých ateliérů, dále přednáška s projekcí a doprovodnou diskusí a prezentace publikací, jež se zabývají tématem zdůvodňování kvality. Akce se uskuteční za min. účasti 8 účastníků. 

7. 1. 2020

Vstup do knihovny elektronických publikací
pf insea 2020.png
Vstup do nabídky našich akreditovaných kurzů

Milí přátelé, přejeme vám všem mnoho kreativních zážitků v roce, který právě přichází!

Wishing you all a Happy New Year with the hope that you will have many creative experiences in the year to come!

Děkujeme našemu členu Ondřeji Moučkovi za vytvoření dalšího PF v naší již několikaleté tematické řadě #proudToBeAnArtTeacher. Díky!

 

30. 12. 2019

Obrázek7.png

MODEL PROSTORU – PROSTOR MODELU

NIPOS-ARTAMA zve všechny zájemce na první přípravný seminář k 17. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže. Datum: 17. – 19. dubna 2020, místo: Fakulta umění a architektury (Technická univerzita v Liberci), Studentská 1402/2, Liberec Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Fakultou umění a architektury (TUL) Kontakt: Jana Randáková, 778 702 496, randakova@nipos.cz

22. 12. 2019

Obrázek6.png

Milí přátelé,
máme připraveny nové Listy plné informací a nabídek. Najdete je na obvyklém místě – na našem oborovém portálu.
Pokud víte o někom, koho by informace o dění v našem oboru zajímaly, sdílejte!

2. 12. 2019

NG.jpg

Nabídka komentované prohlídky aktuálních výstav ve Veletržním paláci pro členy a přátele České sekce INSEA!

Barbora &Scaron