"Mezinárodní společnost pro výchovu uměním definuje samu sebe jako komunitu zaměřenou na obhajobu výtvarné výchovy a její výzkum a na propojování lidí a poznatků z tohoto oboru. Zdůrazňuje přitom význam výzkumu – ať již teoretického, nebo empirického – a jeho propojení s praxí výtvarné edukace. Česká sekce INSEA nemůže mít cíle jiné – leží jí na srdci kvalita didaktického diskurzu našeho oboru a zároveň je skutečnou komunitou."

 

"Česká sekce INSEA je součástí občanské společnosti v havlovském pojetí, jež vyzdvihuje na spolkovém životě jeho celkový pozitivní vliv na demokratickou společnost a to, že dává člověku-jednotlivci prostor pro to, aby „se uskutečňoval“. Havel v kontrastu s neoliberálním pojetím společnosti a vzdělávání (jemuž musí čelit zvláště výtvarná výchova akcentující i jiné než ekonomicky chápané hodnoty) zdůrazňoval, že člověk není jen výrobcem, tvůrcem zisku či konzumentem – je nejhlouběji někým, kdo se realizuje v mezilidském styku a touží po spolupráci, někým, komu není lhostejné, co se děje kolem něj. Občanská společnost – a tedy i Česká sekce INSEA – je jednou z forem ryze lidské seberealizace, je prostorem pro naši zodpovědnost za svět. Tímto způsobem mnozí z nás chápou i samu výchovu uměním, jež institucionálním, komunitně založeným zaštítěním získává na síle a viditelnosti."

Petra Šobáňová, předsedkyně spolku

 

Česká sekce INSEA je zapsaným spolkem, jenž je kolektivním členem mezinárodní společnosti INSEA (International Society for Education through Art), rozvíjející spolupráci v oblasti výchovy uměním a k umění. Tato nevládní organizace působí v mnoha zemích na všech kontinentech a plní integrační funkci v souladu se svou ústavou, jež je závazná i pro českou sekci. Aktivita INSEA se dále váže na činnost UNESCO, s níž je spjata formou konzultativního statutu.

Mezinárodní organizace pro výchovu výtvarným uměním (International Society for Education through Art) vznikla v roce 1963 v rámci UNESCO sloučením FEA (jež byla založena  v roce 1904) a pařížské INSEA (byla založena 1954).

 

Česká sekce INSEA, z. s., je národní sekcí a navazuje na činnost bývalého Československého komitétu INSEA, jenž byl založen v roce 1967 jako odezva úspěšného celosvětového kongresu INSEA uskutečněného v Praze roku 1966. V roce 2017 tak Česká sekce INSEA oslaví 50 let své kontinuální existence.

Posláním České sekce INSEA je rozvíjet výchovu uměním a didaktický diskurz oboru výtvarná výchova a přispívat k mezinárodní spolupráci na tomto poli. Spolek sleduje a dále předává zahraniční zkušenosti, publikuje odborné texty a zprávy a šíří informace o světovém dění v oblasti výchovy výtvarným uměním v celé široce chápané sféře estetické výchovy.

 

Česká sekce INSEA pořádá konference a vzdělávací semináře, podílí se na organizaci výstav výtvarné tvorby dětí a mládeže a podporuje teoretické bádání v této oblasti. 

 
“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”
Listy České sekce INSEA, ročník 5, 1/2016
“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”
 

Listy České sekce INSEA plní funkci oborového informačního zdroje a jsou diskusním bulletinem členů zapsaného spolku Česká sekce INSEA (International Society for Education through Art / Mezinárodní organizace pro výchovu uměním). Listy původně vycházely v letech 1995–1998 jako neperiodický občasník (bylo vydáno celkem 5 čísel ve čtyřech ročnících) a na tuto tradici navazuje v roce 2016 pátý ročník obnoveného periodika. Listy vycházejí dvakrát ročně jako neregistrované periodikum pro potřeby spolku a odborné veřejnosti.

Výzva k zasílání informací a pozvánek do Listů České sekce INSEA

Listy České sekce INSEA jsou v elektronické podobě volně distribuovány všem členům spolku. Čtenáři z řad členů České sekce INSEA a široké odborné veřejnosti se mohou těšit na zprávy o činnosti výboru, o dění v INSEA ve světové a regionální perspektivě, ale i o širším oborovém dění. Zveřejňujeme zprávy o plánovaných i uskutečněných konferencích, výzvy k publikování, anotace nově vydaných metodických a odborných publikací nebo informace o akcích různých oborových subjektů. Zájemci mohou redakci zasílat informace týkající se těchto okruhů: pozvánky (na konference a další oborové akce, na vzdělávací semináře, na edukační programy k výstavám), zprávy (z konferencí, kolokvií, seminářů), anotace nových knih a aktuálně vydávaných časopisů z oblasti expresivních oborů v čele s výtvarnou výchovou, pedagogických věd včetně muzejní pedagogiky, školství a dalších příbuzných oborů, náměty na činnost spolku a jeho výboru, návrhy témat vzdělávacích akcí pro pedagogy, podněty z praxe, diskusní příspěvky.

 

Redakce si vyhrazuje právo na krácení či jinou úpravu zaslaných příspěvků. Informace průběžně zasílejte na e-mail insea@post.cz.

Na našich stránkách najdete fulltexty jak aktuálních čísel Listů, tak čísel archivních.

 

Kontaktujte nás!

 

Česká sekce INSEA, z. s.

Univerzitní 3, 779 00 Olomouc

insea@post.cz

www.insea.cz

https://www.facebook.com/ceskasekceINSEA/

IČ: 49280228

účet spolku: 2400943111/2010

Můžete využít také rychlý kontaktní formulář:

© 2020–2016 Česká sekce INSEA; webmaster Petra Šobáňová.