Aktuality

Pokud nechcete propásnout žádnou důležitou zprávu, sledujte nás také na Facebooku nebo na Twitteru!

Prostor obrazu_pozvánka_web.png
Pozvanka_bienale.png

Na základě vašich ohlasů prodlužujeme termín přihlašování aktivních účastníků na konferenci Prostor obrazu do 15. 9. Neváhejte a přihlaste se! Těšíme se na vaše příspěvky!

31. 8. 2021

Na evropské konferenci ve španělské Baeze se sešla také Evropská rada INSEA. Jednání tohoto orgánu se účastnily i naše zástupkyně Petra Šobáňová a Jana Jiroutová. Diskutován byl smysl networkingu v rámci INSEA, stejně jako úkoly výboru Evropské rady INSEA a vize pro další období. Konference 8. července končí a my se už nyní těšíme na další!

8. 7. 2021

Jednu ze sekcí na probíhající konferenci ve španělské Baeze moderovala členka našeho výboru Jana Jiroutová. Během jednání v této sekci zazněly příspěvky prezentující výzkumy mozkové aktivity během zrakového a haptického vnímání nebo společenskokulturní otázky výtvarné edukace.

8. 7. 2021

Jak už víte, v těchto dnech probíhá konference ve španělské Baeze. Jde o konferenci evropské komunity INSEA a my jsme rádi součástí! Na FB nabízíme několik snímků ze sekcí, v nichž nechyběly ani české zástupkyně.

7. 7. 2021

Ve dnech 6. až 8. července 2021 se odehraje dlouho očekávaný regionální kongres INSEA. Tato událost evropského významu se měla uskutečnit ve španělské Baeze, nakonec našla hybridní formu a odehrává se primárně on-line. Sledujte s námi dění na konferenci!

6. 7. 2021

Těší nás váš zájem o obsah našeho portálu. Díky, že nás navštěvujete!

  • Facebook Sociální Icon
  • Cvrlikání

Milí přátelé, právě vyšel další z výstupů naší mezinárodní konference Art Education of the Time of Coronavirus. Po zvláštním čísle Listů České sekce INSEA věnovaném konferenci vychází sborník abstraktů. Obsahuje abstrakty všech příspěvků a připomíná bohatý program této události. 

2. 7. 2021

Koalice kompas all.gif

Jsme součástí KOMPASU!

Česká sekce INSEA se stala členem Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin, volného seskupení, jež spojuje zájem o vzdělávání a proměny českého vzdělávacího systému. Členové  uskupení zastupují početné představitele různých vzdělávacích oborů a oblastí, ať již se jedná o učitele z praxe, oborové didaktiky a další odborníky. Přímým podnětem pro vznik KOMPASU se stala nespokojenost vyvolaná nekvalitní revizí RVP. Přečtěte si víc!

24. 6. 2021

Právě vyšlo nové číslo Listů České sekce INSEA nabité množstvím informací z oboru! Tématem Listů je jednak nadcházející konference a jednak zpackané revize RVP. Listy ale obsahují také množství článků o výstavách, edukativních projektech a dalších akcích!

17. 6. 2021

Jak už víte, naše chystaná konference vzniká ve spolupráci s GASK. I když bude virtuální, můžeme Vám slíbit, že stopa Galerie Středočeského kraje a jejího sídla Kutné Hory bude více než patrná! Naše předsedkyně GASK navštívila a setkala se s Karin Vrátnou Militkou. Tentokrát sice řešily spíše jeden z projektů GASK, místo činu bylo ale zkontrolováno, a to i Klárou Zářeckou, předsedkyní naší kontrolní komise. O projektu GASK Vás budeme informovat!

10. 6. 2021

NIPOS uspořádal zajímavou diskusi Umění a kultura ve škole. Hosté, mezi nimiž byla také naše předsedkyně, diskutovali o tom, jak je možné posílit pozici Umění a kultury ve vzdělávání a v kontextu kurikula jako celku. Co jsou silné stránky této vzdělávací oblasti a rozumí si vůbec jednotlivé umělecké obory mezi sebou? Dokážeme hovořit společným jazykem? Záznam je k dispozici na YouTube.

27. 5. 2021

Milí přátelé, mnozí jste se ptali, kde je možné získat knihu Krajina jako námět a médium ve VV. Jak víte, naše členky a členové ji dostanou zdarma, ostatní zájemci ji mohou zakoupit na e-shopu Jihočeské univerzity. Stojí to za to! Autoři v čele s Karlem Řepou a Alešem Pospíšilem mají upřímnou radost z vlny Vašeho zájmu!

15. 5. 2021

Milí přátelé, těší nás Váš zájem o publikaci Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově! Jistě Vás potěší, že každý řádný člen a členka INSEA knihu obdrží jako benefit svého členství. Část knih už kolegové v Českých Budějovicích distribuovali, další část přivezli do Olomouce a předali je s tím, že budou rozeslány koncem června a začátkem července. Máte se na co těšit!

15. 5. 2021

Naše uskupení bylo rovněž pozváno k jednání s představitel MŠMT a NPI, jež se uskutečnilo 11. 5. 2021. K jednání jsme přistupovali s těmito výchozími požadavky: zneplatnění redukčních zásahů v obsahu učiva dotčených předmětů a zneplatnění snížení hodinových dotací; pokud bude MŠMT trvat na navýšení hodin v oblasti Informatika, pak ať je to řešeno jinou cestou než redukcí našich předmětů (z disponibilních hodin, případně redukcí hodin pro 2. cizí jazyk apod.). Tyto požadavky MŠMT nepřijalo, nicméně přislíbilo transparentnost dalšího procesu.

11. 5. 2021

Jak už to bývá, všechno zlé je na něco dobré. I když se na tzv. malé revizi RVP ZV jen těžko hledá něco pozitivního, jedna dobrá věc se přece podařila. Došlo k řadě neformálních přátelských setkání představitelek a představitelů různých dalších oborových subjektů, jež se stejně jako Česká sekce INSEA proti revizím vymezují a jež žádají jejich zrušení. Na virtuálních setkání jsme se potkali s edukátory v kultuře, s matematiky a fyziky, s hudebníky, občankáři nebo chemiky. Toto doposud neformální uskupení se stále rozrůstá a uvažujeme o integraci s cílem vystupovat jednotně a ovlivnit nadcházející „velké“ revize. 

6. 5. 2021

Česká stopa ve "velké" INSEA!

Věděli jste, že náš skvělý a přitom skromný Karel Řepa se ujal náročného úkolu redesignu logotypu a vizuálního stylu celé globální INSEA? Tuto "službu" jsme nabídli prezidentu INSEA Glenu Couttsovi v souvislosti s tvorbou nového webu INSEA, protože jsme chtěli pomoci zkvalitnit prezentaci INSEA. Stávající logotyp již neodpovídal současným grafickým standardům, a proto byla tato nabídka s povděkem přijata. Karel Řepa tak stojí před náročným úkolem úpravy logotypu (včetně barevných variant) a zároveň řeší jeho četné aplikace plynoucí z globální povahy naší mateřské organizace. Grafické řešení našeho kolegy tak bude uplatněno doslova po celém světě! Děkujeme za tuto skvělou reprezentaci! Sluší se dodat, že Karel se tohoto obtížného úkolu ujal bez nároku na honorář. Děkujeme!

30. 4. 2021

Poslanec Jiří Mihola, místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, inicioval konání diskuse o nastalém problému revizí na půdě Parlamentu ČR. Kulatý stůl na téma „Revize rámcových vzdělávacích programů“ se uskutečnil 28. 4. 2021, byla na něm kritizována nekoncepčnost změn a nedostatečná komunikace MŠMT. Účastnila se také naše předsedkyně a další představitelé protestujících organizací.

28. 4. 2021

Naše nesouhlasné prohlášení je přeloženo do angličtiny a sdíleno s přáteli v zahraničí! Za překlad děkujeme Janě Jiroutové!

We published our disagreement with the change of curriculum in English. Our community is determined to work for art education and to fight for giving today's pupils the opportunity to learn about the world of art and culture within elementary education.

15. 4. 2021

Tyto týdny jsou pro členy komunity výtvarných pedagogů – ale nejen pro ně – ve znamení velkého zklamání nad směřováním revizí národního kurikula pro základní vzdělávání. Silové zavedení informatiky a z něj vyplývající nekoncepční změny ve vzdělávacím obsahu VV a dalších oborů, ale především odebrání tolik zásadní hodiny oblasti Umění a kultura z rámcového učebního plánu, který stanovuje rozdělení hodin mezi  jednotlivé vzdělávací oblasti, vzbudilo oprávněné protesty organizací, odborníků, ale i řadových učitelů a rodičů.

5. 4. 2021

Vychází dlouho očekávaná kniha KRAJINA JAKO NÁMĚT A MÉDIUM VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ! Nový publikační počin, vydávaný Českou sekcí INSEA, po delší době přichází s formátem odborně-didaktické knihy, cílené primárně na výtvarné pedagogy základních škol. Jak vyplývá z názvu publikace, jejím tématem je krajina, na niž je v knize nahlíženo jako na svébytný zdroj estetické a v praxi výtvarné výchovy skvěle využitelné inspirace.

2. 4. 2021

Během uplynulých týdnů a měsíců se Česká sekce INSEA v osobě své předsedkyně Petry Šobáňové zúčastnila řady nejrůznějších jednání týkajících se revizí RVP. Vlevo printscreen z jednání skupiny Koronerv, jež 26. 3. 2021 svolala Irena Pohl Houkalová a na němž byly změny prodiskutovány s různými osobnostmi a také s poslanci Jiřím Miholou a Markem Výborným, členy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

27. 3. 2021

Milí přátelé, vyšla nová publikace s názvem DIDART | Edukační přístupy ve výtvarné výchově! Knihu vydala Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s Českou sekcí INSEA. Jedná se o katalog ke stejnojmenné výstavě, která se konala u příležitosti konference České sekce INSEA v roce 2019 v Plzni. Kniha prezentuje současné edukační přístupy ve výtvarné výchově.

22. 3. 2021

Milí přátelé, letos opět proběhne naše tradiční konference. Řešili jsme přirozeně, zda vůbec bude možné sejít se fyzicky a jak se zařídit v této nejisté době. Nakonec jsme se rozhodli takto: nebudeme riskovat vaše zdraví ani nebudeme vyčkávat. I když netoužíme po ničem víc než po živém setkání s Vámi, nakonec jsme se přiklonili k on-line režimu. Konference České sekce INSEA každopádně bude, a to v milé spolupráci s GASK. Už teď se těšíme a brzy zveřejníme detaily!

20 3. 2021

Petra Šobáňová získala od amerických kolegů cenu Edwina Ziegfelda!

 

Výroční mezinárodní cenu The Edwin Ziegfeld Award získala Petra Šobáňová, předsedkyně České sekce INSEA. Prestižní ocenění uděluje Americká společnost pro výchovu uměním (USSEA) vůdčím osobnostem za zásluhy o výtvarnou výchovu. Cenu Edwina Ziegfelda získávají osobnosti, které na mezinárodní úrovni významně přispěly k rozvoji oblasti uměleckého vzdělávání. „Je to pro mne ohromná čest. Na slavnostním virtuálním předávání jsem poděkovala nejen výboru International Ziegfeld Award, ale také své kolegyni Janě Jiroutové, která byla mou blízkou spolupracovnicí při realizaci nedávné mezinárodní konference, jejímž cílem byla odborná a didaktická reflexe fungování výtvarné výchovy během pandemie. Nominaci na ocenění jsem obdržela mimo jiné právě za uspořádání této konference. Jsem přesvědčena, že cena patří také České sekci INSEA a mé fakultě, která akci podpořila“ uvedla Petra Šobáňová, V minulosti byl tato cena udělena také našemu zakladateli Jaromíru Uždilovi a dalším osobnostem světové výchovy uměním. Naší předsedkyni gratulujeme!

27. 2. 2021

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás informovali o protestním vyjádření k revizím RVP ZV, jež připravilo předsednictva České sekce INSEA. Zvolili jsme formu otevřeného dopisu, který jsme zaslali na MŠMT a zavěsili na naše stránky. Naše detailně argumentované stanovisko najdete zde.

20 2. 2021

Výbor a kontrolní komise České sekce INSEA zasedl k virtuálnímu jednání o blížících se událostech, jako je letošní konference. Členky a členové jednali rovněž o aktuálních revizích RVP ZV a dohodli se, že budou pracovat na vyjádření nesouhlasného stanoviska s revizemi.

15. 2. 2021

135344276_2832776537049702_7104128489655

Milí přátelé, šťastný nový rok! Přejeme vše dobré a hodně profesní hrdosti! Protože umění není jen tak něco. Je v něm vše. Včerejšek, dnešek i zítřek. Ať je ten váš zítřek co nejlepší!

30. 12. 2020

Připravili jsme pro vás nové Listy České sekce INSEA! Jde o monotematické číslo věnované proběhlé mezinárodní konferenci Art Education in the Time of Coronavirus. V Listech můžete najít překlady všech abstraktů nebo názory účastníků.

21. 12. 2020

FE_workshop_proucitele_banner.jpg

Naši plánovanou vzdělávací akci jsme bohužel kvůli nepříznivé epidemické situaci museli zrušit. S přihlášenými účastníky jsme v kontaktu. Doufejme, že se akce uskuteční, jakmile to bude možné!

18. 11. 2020

insea8.png

Děkujeme všem hostům a účastníkům naší mezinárodní konference! Byly to úžasné dny plné spolupráce a sdílení. Na webu konference www.inseaconference.com můžete najít plné texty, videa i obrazové prezentace. Nabízíme i dokumentaci živých diskusí, hudbu, divadlo, performance a virtuální výstavy!

15. 10. 2020

glen.png
join_opr.png
Bez názvu.png
banner conference.png
Webp.net-gifmaker.gif
FE_workshop_proucitele_banner.jpg

Nová akreditovaná vzdělávací akce České sekce INSEA! Je určena zájemcům o výtvarnou výchovu a vizuální kulturu, kteří ve své výuce chtějí analyzovat a uplatnit obrazy populární vizuální kultury a pěstovat vizuální gramotnost svých žáků. Více zde.

17. 9. 2020

glen.png

Dnes proběhlo jednání s prezidentem InSEA Glenem Couttsem a tajemnicí InSEA Patsey Bodkin. Hovořili jsme o užším propojení naší sekce s naší mateřskou InSEA a její představitelé nás informovali o svých vizích pro další období.

25. 8. 2020

andy.png

Naše chystaná virtuální konference se setkala s velkým ohlasem a (nejen) s její propagací nám pomáhá mnoho přátel z InSEA. Jedním z nich je Andy Ash, člen nového výboru Evropské rady InSEA, s nímž se dnes sešly naše představitelky Petra Šobáňová a Jana Jiroutová.

30. 7. 2020

Ladies and gentlemen, we present to you the official trailer of our conference. Its authors are Ph.D. candidates of the Department of Art Education, Faculty of Education, Palacký University Olomouc. They created it completely unofficially! Just for you and to make our event visible! Enjoy it, share it and visit our website, where you can find all the graphic materials of our conference. https://www.inseaconference.com/visual-style

Je nám ctí oznámit vám, že naše akce získala status InSEA "endorsed" akce! Co to znamená? Záštitu mezinárodní komunity výtvarných pedagogů, velkou poctu a uznání. A také závazek pro nás organizátory! InSEA, děkujeme!

Alan_01.png

Milí přátelé, na sítích i na webu naší konference pravidelně zveřejňujeme aktualizace, nejnověji medailony našich keynote řečníků. Naši konferenci poctí svou účastí mnoho nevšedních hostů.

Více v události na Facebooku!

invitation.png

Sledujte informace o přípravách naší mezinárodní virtuální konference! Postupně zveřejňujeme medailony hlavních zvaných řečníků a dalších vzácných hostů.

Více v události na Facebooku!

Zachyceno na síti a sdíleno prezidentem InSEA: je třeba vysvětlovat, jak důležité je umění? Právě jsme strávili měsíce v izolaci a bez umění bychom ji jen stěží zvládli. Souhlasíte?

Převzato z FB profilu Paula Mealora.

 

5. 7. 2020

galerie.png

Milí přátelé, přijměte pozvání Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby PdF UHK k aktivní či pasivní účasti na konferenci s názvem Univerzitní galerie – tradice, výstavní praxe a edukační potenciál. Konference se bude konat na KVKTT PdF UHK ve dnech 10. a 11. listopadu 2020. Bližší informace najdete zde.

1. 7. 2020

106005469_2640715116255846_8490077424703

Milí přátelé, dnes proběhlo jednání výboru a kontrolní komise České sekce INSEA. Hlavním bodem jednání byla – jak jinak – příprava naší mezinárodní virtuální konference. Brzy vás budeme informovat o zajímavých hostech a partnerstvích, která právě intenzivně budujeme!

 

23. 6. 2020

MH_70_FB_coverphoto_1_EN.jpg

Připojujeme se k uctění památky Milady Horákové, neobyčejné a statečné ženy, jejíž život byl násilím přerván před 70 lety. Nikdy nezapomeneme! We join in honoring the memory of Milada Horáková. The 70th anniversary of the judicial murder of this extraordinary and brave woman has passed. We will never forget! #Milada70

22. 6. 2020

104057441_10217000886763420_207298791245

Vedení světové komunity vydalo zajímavý dokument vyjadřující solidaritu s hnutím protestů proti projevům rasismu. Česká sekce INSEA se připojuje a vyjadřuje hluboké přesvědčení, že rasismus nemá v civilizovaném světě místo.

 

13. 6. 2020

meeting_def.png

Na digitálních nástrojích je prima, že pro ně neplatí hranice. A tak se můžete přes oceán spojit třeba s americkými kolegy a plánovat spolupráci. Na obrázku vidíte náhled z virtuálního setkání našich představitelek s členy rady americké organizace USSEA. Jednali jsme o spolupráci při pořádání naší konference.

4. 6. 2020

ctverecek.png

Přečtěte si nové Listy České sekce INSEA! Obsahují mnoho zajímavých článků, pozvánek a recenzí. Mimo jiné přinášejí zajímavosti týkající se výtvarné výchovy během pandemie. Napište nám, jak jste výuku na dálku zvládli vy!

21. 5. 2020

99090649_273948220668009_451100975162615
jednani vyboru meet.png

Dnes se sešly členky a členové výboru České sekce INSEA a její kontrolní komise, aby projednali změny plánů vlivem pandemie a také důležité nadcházející akce, zejména mezinárodní konferenci Art Education in the Time of Coronavirus, jejímž uspořádáním chceme reagovat na současnou situaci. Vůbec poprvé jsme se sešli  on-line.

18. 5. 2020

Rádi sdílíme výzvu komunity InSEA týkající se nadcházejícího Mezinárodního týdne uměleckého vzdělávání. Zapojte se do výzvy a sdílejte na sociálních sítích umělecké intervence své nebo svých žáků!

10. 4. 2020

na sitich 08.png

Sledujte facebookovou stránku České sekce INSEA! Pravidelně na ní budeme sdílet tipy na to, jak je možné karanténu strávit tvořivě. Zaměříme se zvláště na sdílení tipů na výuku na dálku. Na obrázku například aktivity GASK.

20. 3. 2020

IMG_2927.JPG

Dnes se v Olomouci sešel výbor České sekce INSEA a její kontrolní komise. Jednání výboru hostila katedra výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme!

13. 2. 2020

02upr.jpg

S hlubokou lítostí přinášíme zprávu o tom, že navždy odešel doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc., významná osobnost výtvarné pedagogiky a předseda Československého komitétu INSEA z let 1985–1990. Upřímnou soustrast všem blízkým a sbohem...

15. 2. 2020

arteduco.jpg

Milí přátelé, rádi oznamujeme, že byl vydán výpravný katalog o výstavě, která se stala nepřehlédnutelnou součástí programu naší poslední konference v Plzni. Podívejte se, kteří umělci zde vystavovali!

 

UHL SKŘIVANOVÁ, Věra & Stanislav POLÁČEK. ARTEDUCO InSEA PLZEŇ 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2019. 144 s. ISBN 978-80-261-0896-2.

6. 2. 2020

Pokud máte v plánu jet na evropskou konferenci InSEA jako aktivní participanti, nezapomeňte se přihlásit!

Do not forget to send your proposal !!!
Deadline for delivery -> FEBRUARY 15
More information: inseabaeza2020.com

5. 2. 2020

Další zajímavá příležitost! Přijměte milé pozvání od naší členky doc. Kateřiny Dytrtové, Ph.D., na obhajoby klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí n. Labem. Na programu akce v rámci DVPP budou praktické ukázky analýz studentských děl, prohlídka prací různých ateliérů, dále přednáška s projekcí a doprovodnou diskusí a prezentace publikací, jež se zabývají tématem zdůvodňování kvality. Akce se uskuteční za min. účasti 8 účastníků. 

7. 1. 2020

pf insea 2020.png
Vstup do knihovny elektronických publikací
Vstup do nabídky našich akreditovaných kurzů

Milí přátelé, přejeme vám všem mnoho kreativních zážitků v roce, který právě přichází!

Wishing you all a Happy New Year with the hope that you will have many creative experiences in the year to come!

Děkujeme našemu členu Ondřeji Moučkovi za vytvoření dalšího PF v naší již několikaleté tematické řadě #proudToBeAnArtTeacher. Díky!

 

30. 12. 2019

MODEL PROSTORU – PROSTOR MODELU

NIPOS-ARTAMA zve všechny zájemce na první přípravný seminář k 17. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže. Datum: 17. – 19. dubna 2020, místo: Fakulta umění a architektury (Technická univerzita v Liberci), Studentská 1402/2, Liberec Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Fakultou umění a architektury (TUL) Kontakt: Jana Randáková, 778 702 496, randakova@nipos.cz

22. 12. 2019

Milí přátelé,
máme připraveny nové Listy plné informací a nabídek. Najdete je na obvyklém místě – na našem oborovém portálu.
Pokud víte o někom, koho by informace o dění v našem oboru zajímaly, sdílejte!

2. 12. 2019

Nabídka komentované prohlídky aktuálních výstav ve Veletržním paláci pro členy a přátele České sekce INSEA!

Barbora Škaloudová, naše členka a zároveň edukátorka v Národní galerii, připravila pro členy/ky České sekce INSEA prohlídku výstav ve Veletržním paláci, která bude pro nás zcela zdarma. Máte-li zájem, čtěte!

Sobota 23.11. 2019 | 13:00 –15:00 

1. 11. 2019

Nabídka akreditovaného vzdělávacího kurzu 

PHOTOSHOP 1 | Fotografie v praxi (výtvarného) pedagoga

 

Akreditovaný teoreticko-praktický workshop České sekce INSEA akreditovaný v systému DVPP. Termín konání: 23-24/11 2019. Více informací zde.

29. 10. 2019

Nabídka akreditovaného vzdělávacího kurzu PHOTOSHOP 2 – text | Fotografie v praxi (výtvarného) pedagoga

 

Akreditovaný teoreticko-praktický workshop České sekce INSEA akreditovaný v systému DVPP. Termín konání: 30. 11. a 1. 12. 2019. Více informací zde.

28. 10. 2019

Nabídka akreditovaného vzdělávacího kurzu 

PHOTOSHOP 3 – portrét | Fotografie v praxi (výtvarného) pedagoga

 

Akreditovaný teoreticko-praktický workshop České sekce INSEA akreditovaný v systému DVPP. Termín konání: 7. a 8. 12 2019. Více informací zde.

27. 10. 2019

  • Facebook Sociální Icon
  • Cvrlikání

Milé kolegyně, milí kolegové, Česká sekce INSEA pro vás připravila další odbornou publikaci, tentokrát na téma kvalita ve výtvarné výchově. Stejně jako ostatní naše vydavatelské počiny je volně dostupná v sekci Naše publikace. Knihu lze rovněž zakoupit v tištěné podobě za zvýhodněnou cenu a bude k dostání také na plánovaných akcích České sekce INSEA věnovaných tématu kvality. O termínech těchto setkání (jež nyní akreditujeme u MŠMT) vás budeme informovat.

20. 10. 2019

Jednání výboru České sekce INSEA  

24. září 2019 se podruhé sešli členové a členky nového výboru (první jednání proběhla bezprostředně po volbách v Plzni). Jednání výboru České sekce INSEA proběhlo v Praze a zúčastnila se jej Petra Šobáňová, Václava Zamazalová, Kateřina Štěpánková, Jana Jiroutová, Lucie Tikalová, Barbora Škaloudová, Karel Řepa, Monika Plíhalová a Aleš Pospíšil. Více v chystaných Listech.

25. 9. 2019

Předání štafety organizátora příští konference České sekce INSEA zástupkyni GASK | 7. 8. 2019 v Pardubicích Karin Vrátné Militké – coby zástupkyni Galerie Středočeského kraje (GASK) a šéfce tamějšího edukačního oddělení předána štafeta organizátorů našich konferencí v podobě skleněného objektu vytvořeného PaedDr. Rudolfem Podlipským, Ph.D.

9. 8. 2019

Předání ekonomické agendy INSEA nové hospodářce Lucii Tikalové | v Pardubicích

7. 8. 2019 proběhlo předání ekonomické agendy našeho spolku mezi odstupující hospodářkou České sekce INSEA Karin Vrátnou Militkou a nově zvolenou  Lucií Tikalovou, jež se své zodpovědné funkce ujala po svém zvolení  v Plzni 18. 6. 2019. Předání dispozičních práv k účtu INSEA a dalších dokumentů proběhlo v Pardubicích za účasti předsedkyně Petry Šobáňové.

8. 8. 2019

výbor_ilustracni_foto_s_nápisem.png

Vážené členky a členové České sekce INSEA!

Proces nominací byl ukončen a zveřejnili jsme seznam kandidátů, z nichž bude zvoleno nové vedení České sekce INSEA. Klikněte pro detailní informace – a hlavně: zúčastněte se voleb!

10. 6. 2019

Právě vycházejí první letošní Listy České sekce INSEA s podrobnými informacemi o chystané konferenci a blížící se plenární schůzi s volbou nového předsednictva našeho spolku. Mimo to Listy obsahují řadu dalších informací o oborovém dění u nás i v zahraničí.

7. 5. 2019

  • Facebook Sociální Icon
  • Cvrlikání
#Bráníme_MUO
REAKCE PŘEDSEDKYNĚ ČESKÉ SEKCE INSEA NA ODVOLÁNÍ ŘEDITELE MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 

 

„Plně podporuji kolegyně a kolegy z Muzea umění Olomouc, kteří se z mnoha důvodů ohrazují proti konání ministra kultury Antonína Staňka. A nejsou sami: ze všech stran se ozývá podpora osobností, profesních a odborných sdružení i běžných občanů. Jsem přesvědčena, že kroky všech ministrů – a to nejen kroky typu odvolávání a jmenování ředitelů příspěvkových organizací – by měly být uvážlivé a měly by mít čistě odborný základ. V tomto případě zaráží účelovost, nekompetence, snaha kriminalizovat respektované osobnosti – a vše naznačuje, že se jedná o politické zadání. Činnost Muzea umění Olomouc sleduji dlouhodobě a spolu se zaměstnanci mám obavy o jeho další osud. Je velmi snadné něco rozbořit, velmi obtížné je znovu navazovat na přetrženou kontinuitu. Kvalitní kulturní instituce potřebujeme, a musíme je proto bránit!“

Petra Šobáňová

3. 5. 2019

plzen.jpg

Je to tady! Ve dnech 17. a 18. 6. 2019 se koná v Plzni na katedře výtvarné výchovy a kultury konference České sekce InSEA. Budeme velice rádi za Vaši aktivní účast. Je možné vystoupit s příspěvkem, zúčastnit se výstavy umělců, kteří působí na pedagogických fakultách (v areálu DEPO2015), nebo se zúčastnit didaktické výstavy posterů v Galerii Evropského domu na plzeňském náměstí. Poklepáním obrázku se dostanete k podrobnostem! Na stránkách naleznete registrační formulář k účasti na konferenci, ale také dvě výzvy k výstavní činnosti v rámci doprovodného programu. Těšíme se na Vás v Plzni! 

Vážení výtvarní pedagogové všech typů školních a mimoškolních zařízení!
Srdečně vás zveme k účasti na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, která se koná v rámci 59. ročníku Zlín Film Festivalu 2019!

INSEA myslitel_s_logem_PF.png
Artgila poster.png
  • Facebook Sociální Icon
  • Cvrlikání
RIP Jaroslav Brozek.png

Pro velký zájem jsme připravili další termín konání akreditovaného semináře České sekce INSEA Fotografie v praxi (výtvarného) pedagoga – PHOTOSHOP 2 – text. Právě probíhá přihlašování!

Vzdělávací program České sekce INSEA akreditovaný v systému DVPP se uskuteční 15. – 17. února 2019 opět pod vedením fotografa a výtvarného pedagoga Juraje Sosny.​

profil FB.jpg

Právě jsme zveřejnili nové číslo Listů České sekce INSEA! Rádi bychom vás pozdravili v závěru roku 2018 a popřáli vám vše dobré do roku 2019! V novém čísle Listů České sekce INSEA najdete mnoho informací, pozvánek, zajímavostí. Můžete je najít zde.

výzva k účasti na přehlídce
výtvarných prací dětí a mládeže

Sdílená imaginace | 16. celostátní přehlídka
výtvarných prací dětí a mládeže, Zlín 2019

Vážení výtvarní pedagogové všech stupňů a typů škol, mimoškolních zařízení a galerií!

Srdečně vás zveme k účasti na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, která se koná u příležitosti 59. ročníku Zlínského filmového festivalu 2019!

Právě probíhá přihlašování na akreditovaný seminář české sekce INSEA! Fotografie v praxi (výtvarného) pedagoga – PHOTOSHOP 2 – text

Vzdělávací program České sekce INSEA akreditovaný v systému DVPP se uskuteční 25. – 27. ledna 2019 pod vedením zkušeného fotografa a výtvarného pedagoga Juraje Sosny.​

Tvůrčí dílna bude zaměřena prakticky – pozornost bude věnována textu a jeho propojení s digitální fotografií nebo úpravám digitálních snímků v programu Photoshop.

47504671_2158510781142951_79714129887436
FB uvodni fotka.png
43146177_1857473497635568_31388355352676
den.png

Katedra výtvarné výchovy PF JU srdečně zve na "Den katedry" pořádaný v rámci oslav 100. výročí republiky.

tw.png

Uloveno v síti! Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je na Twitteru! Kromě informací o dění na fakultě tweetuje o dějinách výchovy a připomíná výročí a myšlenky významných pedagogických osobností.

nuv.png

Národní ústav pro vzdělávání a Galerie hlavního města Prahy si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

 

Základní umělecké vzdělávání – otázky a výzvy

25. září 2018

Dům U Kamenného zvonu, Praha 1

Cílem konference je zabývat se otázkami a výzvami, které stojí nejen před základním uměleckým vzděláváním

"Nechť je manifestus, tedy zjevné a viditelné, že jsme odhodláni vystupovat aktivně proti všem podobám totality a proti snahám destruovat demokratické uspořádání v naší zemi. Nebuďme lhostejní k projevům nízké kultury společenské diskuse, nebo dokonce k protofašistickým a jiným neblahým společenským tendencím, které dnes můžeme sledovat."

 

Nově vydané Listy obsahují prohlášení kolektivu autorů-osobností naší organizace, kteří měli potřebu vyjádřit se jak k významu letošních "osmičkových" výročí, tak k současným problémům naší společnosti. Pokud vás vyjádření osloví, budeme rádi, když se k němu připojíte. V tom případě nám napište na adresu insea@post.cz

28. října, v Den vzniku samostatného československého státu, bude prohlášení – spolu se jmény signatářů – publikováno na našich webových stránkách.

Pokud byste chtěli o obsahu prohlášení diskutovat, můžete napsat svůj příspěvek do diskuse; rádi jej zveřejníme v příštích Listech. Budeme také rádi za sdílení – mezi signatáře se může připojit kdokoliv i mimo INSEA.

Právě jsme zveřejnili nové číslo Listů České sekce INSEA! Rádi bychom vás pozdravili v závěru školního roku a popřáli vám příjemné léto se zaslouženým odpočinkem. Abyste ani během prázdnin nezůstali mimo oborové dění, připravili jsme pro Vás nové Listy České sekce INSEA, jež jsou opět plné informací, pozvánek, zajímavostí. 

Můžete je najít zde.

Na našem facebookovém profilu jsme vás doslova v přímém přenosu informovali o dění na evropském kongresu InSEA ve finském Espoo. Na přiloženém odkazu můžete najít nejen naše postřehy, ale i řadu fotografií z dění na kongresu a snímky členů nebývale početné české skupiny. Podívejte se a těšte se na report v příštích Listech České sekce INSEA! 

Pošlete do světa fotografii z vaší výuky výtvarné výchovy a oslavte spolu s ostatními mezinárodní svátek umění a umělecké výchovy! Sdílíme výzvu prezidentky InSEA týkající se Mezinárodního týdne umění pořádaného organizací UNESCO. Výzvu jsme – podobně jako ostatní kolegové z celého světa – za Českou sekci INSEA přeložili a nachystali k distribuci v ČR. Těšíme se, že se někdo z vás zapojí! #moreARTnotless

Rádi jsme spolupracovali na uspořádání přípravného semináře k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, který se pod názvem Sdílená imaginace uskutečnil 20. – 22. dubna 2018 v pražské MeetFactory a v Centru současného umění DOX. Akci uspořádal NIPOS-ARTAMA.

nipos.jpg

13. – 14. 4. 2018 se uskutečnilo opakování úspěšného kurzu Digitální kresba a postprodukce – využití ve výtvarné výchově. Účastníci pracovali s mobilními zařízeními a vyzkoušeli si kresbu elektronickým perem a vytváření jednoduchých animací a gifů. Výsledky jejich pokusů najdete na našem FB! Díky Muzeu umění Olomouc za partnerství!

16. 2. 2018 a 2. 3. 2018 se v Olomouci a v Praze uskutečnil náš akreditovaný kurz s názvem Koncept GLOs – autoevaluační nástroj v rukou pedagoga / S jakými obsahy a učebními zkušenostmi odcházejí žáci z muzea? Pro velký zájem se uskuteční ještě v třetím termínu: 16. května v Praze ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze!

V lednu 2018 se uskutečnil první termín našeho akreditovaného kurzu digitální kresby pod vedením Ondřeje Moučky. Zajímavé výsledky v podobě kreseb a gifů můžete najít na našem facebookovém profilu. Děkujeme Muzeu umění Olomouc za spolupráci a poskytnutí prostor pro konání akce!

Zveme vás na zajímavý seminář našeho partnera NIPOS-ARTAMA!

Zveme vás na zajímavý kurz digitální kresby, na němž se pod vedením zkušeného lektora Ondřeje Moučky naučíte využívat ke kreslení mobilní zařízení a elektronické pero. Univerzální kvalitní pero (stylus) je v ceně kurzu a představené kreslicí aplikace můžete ihned využít ve výuce.

Všem našim členům a přátelům přejeme pokojné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2018. Pěstujme také v následujícím roce hrdost na svou profesi výtvarného pedagoga!

Právě vychází nové, takřka vánoční, číslo Listů České sekce INSEA věnované událostem jubilejního roku 2017 a nabité množstvím informací, pozvánek, událostí. Můžete je najít zde.

Nabídka Národní galerie! Plánujte navštívit aktuální výstavu se školou? Chcete se dozvědět více o sbírkových expozicích Národní galerie v Praze? Zajímají vás současné trendy v galerijním vzdělávání? Připravujeme pro vás podporu formou komentovaných prohlídek, studijních materiálů a specializovaných seminářů a kurzů. Více zde.

Nabízíme vám zajímavé vzdělávací příležitosti! Zúčastněte se našeho akreditovaného kurzu zaměřeného na evaluaci! Více informací najdete na přiloženém letáku nebo v sekci věnované našim vzdělávacím aktivitám.

Naše konference sice již proběhla, diskutovaná témata jsme však neopustili! Shromáždili jsme příspěvky přednášejících a chystáme vydání odborné publikace na téma kritéria kvality ve výtvarné výchově.

Právě vychází naše dlouho očekávaná publikace s názvem Tvořivost ve výtvarné výchově a její účinky na všeobecné vzdělávání. Děkujeme plzeňským editorům, zejména Věře Uhl Skřivanové, která vydání publikace dotáhla do úspěšného konce! Příjemné čtení všem!

Právě vychází almanach k výročí naší organizace! Obsahuje nejen odborné studie o historii Československého komitétu INSEA, ale i vzpomínky pamětníků a zdravice členů a přátel České sekce INSEA.

Navštivte nové části našeho webového sídla věnované historii České sekce INSEA a oslavám 50. výročí založení!

Na našem konferenčním webu najdete podrobný program celé konference včetně obsahu sekcí a jednotlivých řečníků! Zde: http://www.conbri.com/event/kriteria-kvality-ve-vytvarne-vychove

Jsme hrdí na to, že Česká komise pro UNESCO nám udělila čestnou záštitu nad konáním akcí k našemu 50. výročí!

Právě vychází nové číslo Listů České sekce INSEA nabité množstvím informací, pozvánek, událostí. Můžete je najít zde.

Pozvánka na akreditovaný vzdělávací kurz Fotografie v praxi (výtvarného) pedagoga, který se uskuteční 1. – 5. července 2017 pod vedením zkušeného fotografa a výtvarného pedagoga Jiřího Sosny. Více informací o obsahu kurzu a pokyny k přihlašování najdete zde

Pozvánka na zajímavou akci našeho partnera!

Katedra výtvarné kultury PedF ZČU v Plzni pořádá Den plzeňské keramiky! Program Dne plzeňské keramiky najdete zde.

Call for papers

K oslavě 50. výročí vzniku Československého komitétu INSEA připravujeme zvláštní číslo Listů České sekce INSEA a hledáme autory, kteří by se chtěli zapojit do jeho přípravy. Publikace bude vydána v tištěné podobě a bude mít přiděleno ISBN. Připojte se a zašlete nám své příspěvky! Více informací k tematickému zaměření najdete zde.

Ve dnech 21. – 22. 9. 2017 se na Katedře výtvarné výchovy PF JU v Českých Budějovicích uskuteční naše další celostátní konference, tentokrát na téma Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Konference se uskuteční u příležitosti 50. výročí založení Československého komitétu INSEA. Podrobnosti najdete zde. Tady najdete odkaz na konferenční web, jehož prostřednictvím se můžete na konferenci přihlásit.​

Výzva k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby od našeho partnera a koordinátora projektu, Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu!

Přidejte se k pátému ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!

V odborném časopise Kultura, umění a výchova vyšla pozvánka na naši konferenci Kritéria kvality ve výtvarné výchově.

Ve dnech 21. – 22. 9. 2017 se na Katedře výtvarné výchovy PF JU v Českých Budějovicích uskuteční naše další celostátní konference, tentokrát na téma Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Brzy vás budeme informovat o podrobnostech! 

Právě vychází sborník z olomoucké konference s názvem Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy: Reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání. Najdete jej na tomto odkazu.

Zveme vás na seminář ARTAMY s názvem SVĚTLO – OBRAZ – ZVUK, jenž je pořádán ve spolupráci s Českou sekcí INSEA. Naši členové mají slevu! Informace zde.

Akreditovali jsme pro vás vzdělávací kurz Fotografie v praxi (výtvarného) pedagoga! Brzy vás budeme informovat o termínu konání. Lektorem bude Jiří Sosna.

Právě vychází druhé číslo obnovených Listů České sekce INSEA. Najdete je na tomto linku.

Připravujeme pro vás vzdělávací seminář! Informace najdete zde.

Vyšlo první číslo obnovených Listů České sekce INSEA. Najdete je na tomto linku.

V časopise Kultura, umění a výchova vyšla zpráva z naší konference v Olomouci.

Webp.net-gifmaker.gif
Vstup do knihovny elektronických publikací
Vstup do nabídky našich akreditovaných kurzů

50. výročí založení naší organizace!

Československý komitét INSEA byl ustaven v roce 1967 jako odezva úspěšného celosvětového kongresu INSEA uskutečněného v Praze roku 1966. V roce 2017 tak Česká sekce INSEA oslavila 50 let své kontinuální existence! Zajímá-li vás naše historie, navštivte příslušnou část našeho portálu!

Akce konané u příležitosti 50. výročí založení naší národní sekce INSEA se konaly pod čestnou záštitou České komise pro UNESCO.